RPG

Star Wars RPG d20 - Tabela: rasy

Rasa Ojczysta Planeta Prędkość Wielkość Możliwości Dodatkowe umiejętności
Aqualish Ando 10 m Ś +2 Con, -2 Wis +2 Pływanie
Arcona Cona 10 m Ś None Brak
Barabel Barab I 10 m Ś +2 Str, +2 Con, -2 Dex, -4 Wis +5 ataku
Bimm Bimmisaari 6 m M -4 Str, +2 Int, +2 Cha Brak
Bith Clak'dor VII 10 m Ś +4 Int, +2 Wis, -2 Str, -2 Con +2 Szukanie, +2 Spostrzegawczość (powyżej 5 metrów)
Bothan Bothawui 10 m Ś +2 Dex, -2 Con, -2 Wis +2 Zbieranie informacji, +2 wyczuwanie zamierzeń
Cerean Cerea 10 m Ś +2 Int, +2 Wis, -2 Dex +2 Inicjatywa
Chadra-fan Chad 6 m M +2 Dex, +2 Cha, -2 Str, -2 Wis Brak
Chagrian Champala 10 m Ś None Brak
Chiss Csilla 10 m Ś None Taktyka
Devaronian Devaron 10 m Ś +2 Dex, -2 Int, -2 Wis (mężczyzna) Brak
Ś +2 Int, +2 Wis, -2 Dex (kobieta)
Dug Malastare 6 m M +2 Dex, -2 Wis, -2 Cha +2 Wspinaczka, +2 Skakanie, Celne strzały
Duros Duro 10 m Ś +2 Dex, +2 Int, -2 Str, -2 Con Astronawigacja 
Ewok Endor 6 m M +2 Dex, -2 Str +2 Szukanie, +4 Ukrywanie się
Falleen Falleen 10 m Ś None +1 Rzut na charyzmę 
Gamorrean Gamorr 10 m Ś +2 Str, -2 Dex, -2 Int +2 Zastraszanie, +2 Rzut na odporność, +1 do walki z użyciem broni ręcznej
Geonosian Geonosis
Robotnik 10 m Ś +2 Str, -2 Int, -2 Cha +2 Rzemiosło, +2 Naturalna zbroja, Wytrzymałość
Arystokrata 10 m** Ś +2 Dex, -2 Con +2 Naturalna zbroja
Gotal Antar IV 10 m Ś None +3 Oszustwo, +3 Dyplomacja, +3 Zastraszanie, +3 wyczuwanie zamierzeń 
Gran Malastare 10 m Ś +2 Cha, -2 Wis Brak
Gungan Naboo 10 m Ś +2 Con, -2 Wis +2 Słuchanie, +2 Pływanie, +1 Refleks, Widzenie po zmroku
Human Varies 10 m Ś None Bonusowe umiejętności. Dodatkowe punkty przy każdym poziomie
Hutt Nal Hutta 2 m D +2 Str, +2 Con, +2 Int, +2 Wis, +6 Rzut na siłę woli
+2 Cha, -4 Dex
Ithorian Ithor 10 m Ś +2 Wis, +2 Cha, -2 Dex +2 Wiedza, +4 Przetrwanie, +1 Zachowanie woli
Jawa Tatooine 6 m M +2 Dex, -4 Str, -2 Cha +4 Ukrycie, +2 Przetrwanie (pustynia), Widzenie w
ciemnościach (20 metrów)
Kaminoan Kamino 10 m Ś +2 Con, -2 Wis, -2 Cha +2 Przetrwanie
Kel Dor Dorin 10 m Ś +2 Dex, +2 Wis, -2 Con Widzenie po zmroku
Kubaz Ku'bakai 10 m Ś -2 Str, +2 Dex Wrażliwość na światło (-4 punkty przy normalnym oświetleniu)
Mon Calamari Mon Calamari 10 m Ś +2 Int, -2 Con +4 Pływanie, +4 Rzemiosło, +1 Zachowanie woli (miejsca wilgotne)
Neimoidian Neimoidia 10 m Ś +2 Int, +2 Wis, -2 Str +2 Szacowanie, +2 Oszustwo
Noghri Honoghr 6 m M +2 Dex, +2 Wis, -4 Cha Węch, +4 Ukrywanie się
Quarren Mon Calamari 10 m Ś +2 Con, -2 Wis, -2 Cha +4 Pływanie
Rodian Rodia 10 m Ś +2 Dex, -2 Wis, -2 Cha +2 Słuch, +2 Szukanie, +2 Rozpoznanie
Snivvian Cadomai Prime 6 m M None Brak
Sullustan Sullust 10 m Ś +2 Dex, -2 Con +2 Wspinaczka, +2 Słuch, Widzenie w
ciemnościach (20 metrów)
Toydarian Toydaria 6 m M +4 Dex, -4 Str, -2 Con Poprawiona inicjatywa
Tusken Raider Tatooine 10 m Ś +2 Con, -2 Int, -2 Wis +2 Ukrywanie się, +2 Ciche przemieszczanie się, +2 Przetrwanie (pustynia)
Twi'lek Ryloth 10 m Ś +2 Cha, -2 Wis +1 Rzut na odporność, Widzenie po zmroku
Trandoshan Trandosha 10 m Ś +2 Str, -2 Dex +1 Naturalna zbroja, Widzenie w
ciemnościach (20 metrów)
Ugnaught Gentes 6 m M +2 Con, -2 Dex, -2 Wis Wytrzymałość
Verpine Varies 10 m Ś None Naprawa, naturalna komunikacja z innymi Verpinami.
Wookiee Kashyyyk 10 m Ś +4 Str, -2 Dex, -2 Wis, -2 Cha +2 Wspinaczka, +4 Zastraszanie, Gniew Wookiego, Regeneracja sił
Yuuzhan Vong niEZNANA 10 m Ś +2 Str, +2 Con, -2 Wis Niewyczuwalni Mocą
Zabrak Iridonia 10 m Ś None +2 Rzut na odporność, +2 Zachowanie woli

** Mogą latać do 15 m.
Tagi: Tabela RPG (4)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.