Właściwe zakończenie TCW

https://www.youtube.com/watch?v=x7y2gJ1T0K4

Szczególnie urzekło mnie, jak mistrz Yoda rozwiązał problem Ahsoki, która "nie miałaby przyszłości, pozostając uczniem Anakina"