Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon IX

Zgodnie z obietnicą dziś wracamy po dłuższej przerwie z kolejną edycją i zmienionym regulaminem.

Regulamin 

Część I. Zasady ogólne 
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie. 
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników. 
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat. 
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki. 
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej. 

Część II. Punktacja i zasady oceniania 
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19. 
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie. 
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca. 
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12). 
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje: 
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić, 
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź. 
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt. 
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13). 
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź. 
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu. 
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna. 
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13. 
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej. 
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian. 
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu. 
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów. 

Część III. Podział na Sezony 
20. Zabawa dzieli się na Sezony. 
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7. 
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego. 
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny. 
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi. 

Część IV. Przepisy końcowe 
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu. 
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania. 
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek). 
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy. 
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Za chwilę tabele i zagadka.

Zagadka 1

Tabela wszech czasów: 
1. Emperor Reek - 68 pkt
2. KiraSolo - 67 pkt
3. bartoszcze - 49 pkt 
4. kuba112 - 41 pkt 
5. Jacek112 - 25 pkt 
6. Darth Starkiller - 15 pkt 
7. Evening Star - 14 pkt
-. Chopperka - 14 pkt
9. Lubsok - 13 pkt 
10. Karaś - 6 pkt 
11. Ringwraith - 5 pkt 
12. Finster Vater - 3 pkt 
13. Cosmos - 2 pkt 
-. Lord Budziol - 2 pkt 
-. WuOJot - 2 pkt 
-. eNdOtE - 2 pkt 
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt

Żeby mieć też jedno zajęcie więcej w drodze na wzór pozostałych konkursów podliczyłem tabelę medalową.

Tabela medalowa:
1. Emperor Reek 4/2/0
2. KiraSolo 2/4/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/0
5. kuba112 0/1/3
6. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1
-. Chopperka 0/0/1

Zgdonie z regułami przyznawania medali w przypadku, gdy drugie miejsce ex aequo zajmuje kilku użytkowników (co w konkursie dotychczas zdarzyło się raz) nie przyznaje się 3 miejsca. Radzę sprawdzić, czy obydwa rankingi są podliczone prawidłowo.

Na początek kategoria cytat.
🌚
Emotka: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/128/new-moon-with-face_1f31a.png

Gdyby była potrzebna podpowiedź to pewnie dodam ją około 20, ale zagadka raczej prosta.

Re: Zagadka 1

„To nie jest księżyc”.

A rankingów, przykro mi, ale już dzisiaj nie sprawdzę.

...

Tym razem najprostsze rozwiązanie było prawidłowe. Znów mamy remis na szczycie w tabeli wszech czasów, a Kira obejmuje prowadzenie w tej edycji, zobaczymy czy do końca.

Punktacja:
1. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka 2

Kategoria: cytat. Dla utrudnienia nie napiszę, czy jest łatwa.

👨🏻‍🚒

Emotka obok Luke`a przedstawia strażaka ( https://emojipedia.org/male-firefighter/ ). Ewentualna podpowiedź jutro ok. 20:00.

Re: Zagadka 2

Kylo w TLJ "I want every gun you have to fire on that man".

...

I Evening wróciła.
"I`m ending all of this. The tree, the texts, the Jedi. I`m going to burn it all down."?

Zagadka 2 podpowiedź 1

Nie, nie. Oboje źle zinterpretowaliście tę emotkę.

👮/🕵️/👨‍🚒

Emotki niebastionowe: policjant/detektyw/strażak. Kolejna podpowiedź jutro ok. 19:00.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

To nie była moja pierwsza interpretacja, ale do tamtej nie miałem lepszego cytatu niż do tej. Teraz niby mam jakiś pomysł, ale jeśli nikt mnie nie wyprzedzi to chyba lepiej zastanowić się nad tym jutro, a nie od razu po trzech dniach jazdy.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

"The Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic."

...

"I’m Luke Skywalker. I’m here to rescue you."

Jest zwycięzca!

Evening Star tym razem znalazła się bliżej, choć to jeszcze nie było to, za to Reek trafił w dziesiątkę.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 1 pkt
- Emperor Reek -1 pkt

Zagadka 3

Dobry początek. Po dwóch cytatach czas na scenę. Zagadka trudniejsza niż poprzednia, ale po podpowiedziach raczej nie powinna sprawiać problemów.
🎣
Pierwsza emotka:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/fishing-pole-and-fish_1f3a3.png
A podpowiedź jutro około 19.

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Kira chyba odpuściła i nie ma co czekać.
🎣
Dodatkowa emotka bez zmian. Kolejna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Odpuściłam, bo byłam pewna, że Evening zgadła.
A na własną odpowiedź na razie nie mam pomysłu. Później spróbuję coś wykombinować.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Właściwie nawet nie była blisko. Tamte dwie emotki raczej nie są ściśle powiązane.

Zagadka 3 Podpowiedź 2

Jest lepiej (niestety nie pod względem frekwencji), ale to nie to. A nowy szczegół powinien wskazać gdzie szukać rozwiązania.
🎣
Emotka ta co wcześniej. Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

ROTJ, C-3PO dowiaduje się, że ma być prezentem dla Jabby.

Zagadka 3 Podpowiedź 3

Straciłem poczucie czasu.
🎣
Chodzi o konkretny moment. Pozabastionowa emotka chyba sprawia problemy, ale jej nie zmieniłem. Jak nie zgadniecie to rozwiązanie jutro około 20 (jeśli będę pamiętał).

...

Chyba nikt już się nie namyśli, żeby spróbować. Chodziło o nakrycie Hana i Lei przez Jabbę i jego świtę. Prowadzenie przejmuje Kira.

Zagadka 4

Szczerze mówiąc, naprawdę chciałam odpowiedzieć, ale przez te wczasy jakoś zapomniałam...

A moja zagadka ma kategorię: cytat.

=

Podpowiedź jutro ok. 8:00.

...

Dlatego proponowałem przerwę wakacyjną.
"Was I any different when you taught me?"?

Zagadka 4 podpowiedź 1

Byłeś naprawdę blisko, ale to jeszcze nie to. Może to Cię (albo kogoś innego) naprowadzi:

[] o o (= )

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 8:00.

...

Cytat pasuje do innej emotki, ale niech będzie.
"- You are reckless.
- So was I, if you remember."?

Zagadka 4 podpowiedź 2

Ciepło, ciepło, gorąco...

[] o o (= )
[= ]

Kolejna podpowiedź jutro ok. 8:00.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 2

"Much anger in him, like his father."

...

Z każdą podpowiedzią coraz trudniej. Mam też jeden cytat bliższy poprzednich odpowiedzi, ale jeszcze bardziej naciągany.
"A Jedi`s strength flows from the Force. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression The dark side of the Force are they. Easily they flow, quick to join you in a fight. If once you start down the dark path ... forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan`s apprentice. Vader."?

Zagadka 4 podpowiedź 3

OK, teraz postarałam się wszystko rozpisać tak, żeby nie było Wam tak trudno załapać, o co chodzi. Pierwsza część podpowiedzi to takie przykłady, które mają Was naprowadzić na właściwą interpretację, z czego ostatni jest szczególnie ważny. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zgadnie.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

UWAGA, za wcześnie wysłałam

To nie jest cała podpowiedź. Pełna wersja będzie planowo koło 8.

Zagadka 4 podpowiedź 3 - prawdziwa

OK, teraz postarałam się wszystko rozpisać tak, żeby nie było Wam tak trudno załapać, o co chodzi. Pierwsza część podpowiedzi to takie przykłady, które mają Was naprowadzić na właściwą interpretację, z czego ostatni jest szczególnie ważny. I mam nadzieję, że teraz w końcu ktoś zgadnie.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 🧒


[] o o ( > 🧒 )

Emotki niebastionowe:
*po obu stronach przedostatniego wersu - czerwone wykrzykniki,
*przed obiema emotkami anonimowego Jedi - mały chłopiec.

Jeśli teraz też nikt nie zgadnie (ale myślę, że po tej podpowiedzi już się komuś uda), rozwiązanie i następnego zadającego ogłoszę jutro ok. 8:00.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 3 - prawdziwa

"He is too old. Yes, too old to begin a training".

W końcu :)

Może nawet trochę przesadziłam z tymi emotkami, ale chciałam mieć pewność, że zgadniecie, a potem się wciągnęłam we wstawianie buziek i nie mogłam przestać. XD

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 1 pkt
- Emperor Reek - 1 pkt
- Evening Star - 1 pkt

Zagadka 5

Miała być wczoraj o 21:00, ale użytkownik Ludwik spowodował chwilową awarię, więc nie byłam w stanie, także przepraszam w jego imieniu. Kategoria to scena, raczej łatwa, a ewentualna podpowiedź jutro o 7:30.

👩🏿

Emotka pozabastionowa:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/161/woman_emoji-modifier-fitzpatrick-type-6_1f469-1f3ff_1f3ff.png

...

Ognisko na Vandorze z udziałem Val?

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.