Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon X

Czekałem dłużej, a i tak nikt się nie zainteresował tematem i kusiło mnie, żeby bez niczyjej zgody poszerzyć zakres konkursu, ale zamiast tego jubileuszowa edycja będzie zwykłym, nudnym sezonem, nawet bez podwójnych punktów.

Regulamin 

Część I. Zasady ogólne 
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie. 
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników. 
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat. 
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki. 
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej. 

Część II. Punktacja i zasady oceniania 
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19. 
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie. 
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca. 
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12). 
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje: 
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić, 
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź. 
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt. 
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13). 
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź. 
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu. 
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna. 
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13. 
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej. 
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian. 
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu. 
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów. 

Część III. Podział na Sezony 
20. Zabawa dzieli się na Sezony. 
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7. 
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego. 
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny. 
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi. 

Część IV. Przepisy końcowe 
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu. 
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania. 
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek). 
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy. 
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Zaraz tabele razem z zagadką.

Zagadka 1 + tabele

Tabela wszech czasów: 
1. Emperor Reek - 78 pkt
2. KiraSolo - 74 pkt
3. bartoszcze - 50 pkt 
4. kuba112 - 42 pkt 
5. Jacek112 - 25 pkt 
6. Evening Star - 19 pkt
7. Chopperka - 17 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt 
10. Karaś - 6 pkt 
11. Ringwraith - 5 pkt 
12. Finster Vater - 3 pkt 
13. Cosmos - 2 pkt 
-. Lord Budziol - 2 pkt 
-. WuOJot - 2 pkt 
-. eNdOtE - 2 pkt 
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa:
1. Emperor Reek 5/2/0
2. KiraSolo 2/5/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
6. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1
-. Chopperka 0/0/1

Tabele bez większych zmian, w pierwszej Evening z Chopperką wyprzedziły Starkillera, na końcu doszła Kasis, bartoszcze jako trzeci osiągnął granicę 50 punktów, a ja powiększyłem przewagę, ale w trakcie edycji Kira ma duże szanse odrobić straty. W drugiej jeszcze nudniej.

Zagadka 1
Kategoria: scena

Podpowiedź postaram się dać jutro około 19.

Zagadka 1 Podpowiedź 1

Kolejna edycja w której nie chcecie brać udziału, czy tylko bojkotujecie moje zagadki?______
Podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Czuję się urażona! Ja tylko na razie nie mam pomysłu.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Końcówka ep. III, Tarkin, Palpatine i Vader-Anakin stoją na mostku gwiezdnego niszczyciela i patrzą na Gwiazdę Śmierci.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Prawda jest po prostu taka, że nie mam żadnego konstruktywnego skojarzenia, choć jestem świeżo po dwóch pierwszych prequelach.

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Myśl na dziś (chociaż o tej porze może już się nie przyda): Czasem trzeba kogoś urazić, żeby go zmotywować.


_______

1 =/= 2

2 ✍⭐⭐
W ostatniej linijce występuje ręka z długopisem i dwie gwiazdy. Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

O ja nie mogę. Będę myśleć.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ep. III, Palpatine każe Sly Moore ustąpić miejsca na widowni opery Anakinowi.

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Myśl na dziś/jutro: Do. Or do not. There is no try.
Też pasuje do konkursu, poza tym zawsze warto ją przypomnieć.

🚪 __

/ / = ✍📽🎬⭐⭐⭐

Oczywiście rozwiązanie to pierwsza linijka. Obok Anakina są drzwi. Po panie z siwą brodą (Kenobim) kolejno: ręka z długopisem, kamera, klaps filmowy i gwiazdy. Jak nie zgadniecie to rozwiązanie jutro około 20.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

ROTS, Anakin wchodzi do opery i przechodzi obok barona Papanoidy, którego zagrał George Lucas, i jego córki.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

Pocieszam się, że byłam blisko.

...

Chopperka było blisko, ale Kira zaczyna punktowanie. Chodziło o cameo pana z siwą brodą, czyli Papy Lucasa.
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka 2

Pana z siwą brodą, który pisał SW. I tak na przyszłość: jeśli nie odpisuję, to niekoniecznie nie jestem zainteresowana konkursem - po prostu najpierw wolę być pewna, że moja odpowiedź ma sens.

A teraz zagadka 2. Kategoria: scena.Podpowiedź jutro ok. 16:00.

Re: Zagadka 2

Spotkanie Anakina i Padmé na Mustafar.

...

Też często czekam, licząc że coś dobrego wymyślę, ale pewności nigdy nie mamy (nawet przy tak oczywistych zagadkach jak moja ostatnia po 3 podpowiedzi). U innych w większej lub mniejszej ilości próbujecie odpowiadać, a u mnie najczęściej jest pusto, a aż takich różnic w trudności nie ma. No i jak pisałem: "Czasem trzeba kogoś urazić, żeby go zmotywować."
Tutaj myślenie nic nie da, na razie trzeba strzelać: śmierć Corde?

Zagadka 2 podpowiedź 1

Niby trzeba strzelać, ale starałam się, żeby emotki jak najlepiej pasowały właśnie do tej sceny.

= | 🏢

Emotka po kresce przedstawia wielopiętrowy budynek z oknami ( https://emojipedia.org/office-building/ ). Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 16.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Jeszcze mała podpowiedź. Nie wahajcie się interpretować ostatnią emotkę na różne dziwne sposoby, bo ciężko mi było znaleźć odpowiednią i w końcu wybrałam trochę naciąganą.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Reek pewnie zgadł. ROTS i reakcja Padme na słowa Palpa o utworzeniu Galaktycznego Imperium.

...

Za mało dziwny sposób, ale Padme obserwuje płonącą Świątynię?

Zagadka 2 podpowiedź 2

Reek nie zgadł, ale Evening też nie. Fajnie interpretowaliście tamtą emotkę, ale nie trafiliście, z tym że rzeczywiście mogła być trochę myląca. Za to teraz powinno być zdecydowanie prościej.

(🏰) = | 🏙️

Emotka w nawiasie: zamek ( https://emojipedia.org/european-castle/ ).
Emotka po kresce: miasto ( https://emojipedia.org/cityscape/ ).
Kolejna podpowiedź jutro ok. 16 (ale myślę, że może już nie być potrzebna).

...

Jednak zdążyłem. Ale prościej raczej nie jest.
Zmartwiona Amidala patrzy przez okno pałacu (scena z kablem w tle)?

Ale się wstrzeliłeś ;)

Zgadłeś. A ja już przygotowałam cały post z trzecią podpowiedzią. Ale gratuluję.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 1 pkt
- Emperor Reek - 1 pkt

To teraz wyjaśnię, co miała przedstawiać pierwsza podpowiedź: najpierw chciałam znaleźć okno, ale że go nie było, a w Emojipedii figuruje jako dopiero planowana emotka, wzięłam budynek z oknami, żeby udawał ścianę. Ale mieliście pełne prawo tego nie załapać.

Niedoszła trzecia podpowiedź - na życzenie

A ja chętnie ją tu zamieszczę. Chyba nikomu z zewnątrz nie będzie to przeszkadzać. Tylko odpowiadam na swój własny post, żeby nie robić zamieszania pod nową zagadką. A o kablu się dowiedziałam dopiero w trakcie zadawania zagadki, jak próbowałam wykombinować, czy to jest Keira Knightey czy Natalie Portman, więc u mnie on nie miał znaczenia.

(🏰)

= 👑
=
= |🖼️| 🏙️

Te dwie pierwsze linijki z emotką Amidali mają zasugerować, że to jest Padmé - nie Sabé - w stroju królowej. Obraz zastępuje okno, Wattowie - Neimoidian, a Grievousowie - droidy bojowe (oczywiście niekoniecznie te wszystkie postacie były wtedy za oknem, może jest to gdzieś określone, ale ja nie wiem - w każdym razie chodzi o inwazję).

Re: Niedoszła trzecia podpowiedź - na życzenie

Druga linijka mogłaby mnie zmylić, że chodzi o coś po poznaniu przez Padme Anakina, ale ostatnia raczej wskazuje na prawidłowe rozwiązanie, choć Neimodianie już się przyjęli jako żaby (w poprzedniej edycji skojarzyłem inną emotkę pasującą do Gunray`a, ale jeszcze jej nie użyłem). Ale ogólnie dobra zagadka.

Re: Niedoszła trzecia podpowiedź - na życzenie

Emperor Reek napisał:
Ale ogólnie dobra zagadka.
-----------------------
O proszę, jestem miło zaskoczona.

Re: Ale się wstrzeliłeś ;)

Kurde, chciałam to dać, ale... nie wiedziałam jak to ubrać w słowa, a filmiku ani obrazka z tym ujęciem nie mogłam znaleźć (potem znalazłam) xDDD

Zagadka 3

Zdarza mi się myśleć nad sprawdzoną wcześniej zagadką na lekcji, ale podczas przerw tu nie zaglądam, więc wcześniej nie pisałem. Ale jak trzecia podpowiedź już przygotowana to chętnie ją zobaczę, bo sam kiedyś dałem zagadkę z tą sceną (nie pamiętam czy potrzebna była 3 podpowiedź, ale najpierw kluczem był kabel), choć nie wiem kiedy, więc sobie nie porównam.
To teraz pierwszy raz w tej edycji kategoria: cytat
?
Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 3

"You want me to blast that bucket from your head?"

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Rzadkie wydarzenie, Evening spróbowała odpowiedzieć na moją zagadkę, ale niestety nieskutecznie. A Chopperka z Kirą znów bez pomysłu?
?

Druga linijka nie musi być częścią cytatu, a tylko wskazówką. Jak będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 21.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

No faktycznie - przynajmniej w moim przypadku - brak pomysłów, a wręcz cyt. "pustka w dyni". Ale spróbuję tak:
Ep. IV, szturmowcy przez nadajnik do Hana i Luke`a, a potem odpowiedź Hana: "- Who is this? What`s your operating number?
- Boring conversation anyway"

Zagadka 3 Podpowiedź 2

O 20:50 spojrzałem na zegarek i stwierdziłem, że zaraz trzeba wstawić podpowiedź. A potem pomyślałem o tym dopiero przed chwilą. Pomysł Chopperki nie był zły, ale droidy nawet jako wskazówka mają większe znaczenie.


Tylko jedna emotka więcej (druga zmiana "kosmetyczna", bo teraz uznałem, że tak lepiej wygląda), ale moim zdaniem wystarczy, żebyście rozwiązywali (choć często tak myślę i się nie sprawdza). Jak znów się nie sprawdzi to chyba jutro około 20 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

Tylko szturmowcy Imperium tak precyzyjnie trafiają.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

To teraz ja odpowiem w ostatniej chwili.
„But why would imperial troops want to slaughter Jawas? If they traced the robots here, they may have learned who they sold them to, and that would lead them back... home!”.

...

Dobrze że Kira odpowiedziała przed 20, bo nie musiałem na marne pisać 3 podpowiedzi. Miałem na myśli pierwsze zdanie, ale taką odpowiedź też planowałem uznać. WuOJot był blisko i mam nadzieję, że wrócił na stałe.
Tabela wyników:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt

Re: ...

Czekałam na podpowiedź, ale tak podejrzewałam, że Kira znów zaliczyła wejście smoka.

Zagadka 4

Bardzo się cieszę, tylko bawię się w zagadki, a powinnam się uczyć na sprawdzian...

o o (-------> )

Znowu chodzi o cytat. Postarajcie się podać jego pełną wersję, to znaczy nie napisać ani za mało, ani za dużo, chociaż nie będę się bardzo czepiać (ale nie powinno być trudno). Nie ma emotek spoza Bastionu. Podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 4

Ep. I, "Strach to droga do ciemnej strona Mocy. Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia."

4.

TESB, "Dont`give in to hate. That leads to the Dark Side".

Aczkolwiek możliwości jest więcej.

Dwie odpowiedzi udzielone, tylko jedna poprawna

Zgadła Chopperka. Bartoszcze, niestety tym razem się nie udało. Ale cieszymy się, że wróciłeś.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt

Chopperka chwilowo dorównuje Reekowi, przez co rywalizacja staje się bardziej napięta. Ale teraz ona zadaje zagadkę.

Zagadka 5

Ale się cieszę!
A zagadka będzie taka:
{ }

Kategoria: cytat, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20.

Re: Zagadka 5

Podsunąłeś mi pomysł.
L3 podczas swojej „rewolty mas pracujących”, zaraz przed ucieczką z Kessel, już na zewnątrz: „Droidy wszystkich krajów (planet?), łączcie się!”. (W oryginale to było po prostu „Rebellion!”).

...

Raczej nie to, ale trzeba z czymś spróbować dopóki Kira się uczy.
"Droid rights! We are sentient!"?

Ech...

A takie miałam przygotowane piękne podpowiedzi - wszystkie trzy. Choć podejrzewałam, że możecie zgadnąć dosyć szybko. Reek był bardzo blisko, i jak zobaczyłam jego odpowiedź to mnie uderzyło, że pasuje do mojej zagadki nawet lepiej, niż cytat, o którym myślałam. A który odgadła Kira. I to ona zdobywa kolejny punkcik.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
- Chopperka - 1 pkt

PS.
Ten dziwny - inny niż zwykle - nawias w zagadce miał oznaczać łączenie się robotów.

Zagadka 6

Zdobyłam jeszcze większą przewagę nad Reekiem, ale nie zgadłabym, gdyby nie on. A teraz dla odmiany scena.
Podpowiedź jutro ok. 16. Jestem ciekawa, co wymyślicie...

...

Czyli żeby wygrać muszę przestać odpowiadać.
Padme i Anakin turlają się po trawie po tym jak Skywalker spadł z Shaaka?

Bezbłędnie

Jak widać, w niektórych przypadkach jednak opłaca się odpowiadać. Ale jakieś łatwiejsze się zrobiły te zagadki.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Chopperka - 1 pkt

Reek przegonił Chopperkę i zadaje.

Zagadka 7

Ta faktycznie łatwa, najtrudniejsze było jak to opisać, ale "turlanie" wystarczyło. Pozostałe zagadki też nie były jakieś trudne, a może po prostu wszyscy jesteśmy w formie, bo 6 rozwiązanych zagadek z rzędu to dobry wynik, a tym bardziej 3 bez podpowiedzi. Szkoda psuć tę serię, ale spróbuję dać coś trudniejszego, choć bardzo podobnego do jednej z moich ostatnich zagadek.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 7

Czekam na podpowiedź.

Re: Zagadka 7

Mało prawdopodobne, ale warto spróbować: Chewie i przebrany Han idą korytarzem na Kessel (chodzi o pierwszą scenę z Hanem w tym przebraniu)?

Zagadka 7 Podpowiedź 1

Pisanie w ostatniej chwili nie zawsze się sprawdza. Niestety pierwsza podpowiedź od 3 zagadki, ale też chyba najtrudniejsza zagadka w edycji, choć teraz będzie łatwiej coś wykombinować.
Pierwsza emotka przedstawia dłoń. Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 1

Chopperka pewnie zgadła, ale spróbujmy: pierwsze posiedzenie Rady Jedi z udziałem Anakina.

Zagadka 7 Podpowiedź 2

Otóż nie. Ale tu bardziej ja zawiniłem, bo Kashyyyk to oczywiste skojarzenie.
👀|✋Macie jeszcze wskazówki w treści postów, więc jest raczej łatwo. W pierwszej linijce po lewej są oczy, a po prawej dłoń. Jak nie zgadniecie to jutro około 21 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 2

Myślałam, myślałam i nic nie wymyśliłam. ; ( Może po kolejnej podpowiedzi będzie lepiej.

Zagadka 7 Podpowiedź 3

Kira chyba też nie chce odpowiadać, więc trzeba wstawić podpowiedź.
👀| ✋()


🦅1000
W pierwszej linijce emotki pozabastionowe bez zmian, na dole doszedł orzeł. Kolejnej podpowiedzi nie będzie, więc albo zgadniecie albo wybiorę prowadzącą jutro około 20.

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 3

Epizod III, sceny z "Niewidzialnej Ręki", a konkretnie moment, w Grevious ucieka, a Anakin z Obi-Wanem załatwiają droidy na mostku okrętu

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 3

Scena z Sokołem Millenium w Zemście Sithów (nawiasem mówiąc, w tej scenie jest jeszcze drugi taki sam statek).

...

Myślałem że jak Sułtan wrócił i odpowiadał pierwszy to zgadnie, ale Kira powiększa przewagę. Chodziło o kolejny easter egg z ROTS, czyli pojawienie się Gwiezdnego Wysłannika (późniejszego Sokoła) zanim dołączył do bitwy.
Tabela wyników:
1. KiraSolo - 4 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Chopperka - 1 pkt

Zagadka 8

To ostatnia linijka mnie naprowadziła. Wcześniej Chewie kojarzył mi się co najwyżej z obcinaniem rąk hrabiemu Dooku (bo Wookiee są znani z odrywania kończyn).

A teraz kategoria to cytat. Nie wiem, na ile go kojarzycie, ale zacznę od wysokiego poziomu trudności i potem będziemy pomału schodzić niżej (no, chyba że zgadniecie od razu).

Nie ma pozabastionowych emotek. Ewentualna podpowiedź jutro ok. 11:00.

Re: Zagadka 8

Ep. IV, Han: „Świetna dziewczyna! Zabiłbym ją, ale chyba zaczynam ją lubić”.

...

Chyba zbyt znane i brakuje pytania, ale nie mam lepszego pomysłu, Chopperki był dobry.
"Snoke... Skywalker. The Sith... the Jedi, the Rebels... let it all die."?
A pomysł z Chewbaccą jako utratą kończyn trzeba kiedy wykorzystać. Ale Jadak nie ma swojej emotki (niby Luke podobny, ale by tylko namieszał, zresztą nie wiem czy czytałyście Sokoła Millenium), więc trzeba było użyć innego skojarzenia.

Zagadka 8 podpowiedź 1

Nie czytałam. A pomysł Chopperka rzeczywiście był fajny, ale niestety żadne z Was nie trafiło. Oto podpowiedź:

o o ( )Znów udało mi się poprzestać na emotkach z Bastionu. Ale podejrzewam, że ta podpowiedź ciągle może nie wystarczyć, dlatego kolejna jutro ok. 11:30.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

Oczywiście chciałam napisać: Chopperki.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

Solo, dialog końcowy Becketta i Hana: "You made the smart move, kid. For once. I woulda killed you.
I really was gonna learn to play that valachord. I know."

8.1

Strzał bardziej po scenie niż po cytacie, czyli DJ w TLJ:

"They blow you up today, you blow them up tomorrow.
This is just business."

...

Raczej lepszego skojarzenia niż DJ do tego nie ma, więc "Good guys, bad guys...Made-up words."?

Zagadka 8 podpowiedź 2

Dobra, bardzo się cieszę, że wszyscy spróbowali. Reek, rzeczywiście DJ jest najlepszym skojarzeniem, ale raczej nie jedynym. Nie ustalaliśmy przecież, że daną postać można przedstawić tylko jedną emotką albo że jakaś emotka ma oznaczać jedną konkretną postać.

o o ( )Nie ma emotek spoza Bastionu. To powinno bardzo dużo rozjaśnić, ale jak nie wystarczy, to kolejna podpowiedź jutro ok. 11:30.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 2

Ta emotka ma już utrwalone drugie znaczenie, ale coś trzeba było wybrać

...

Dla mnie najlepsze w domyśle oznacza nie jedyne, więc wybrałem go z tego samego powodu co bartoszcze.
"- Aaaaaaaaaaaaaaaarrrgh!
- He made a fair move. Screaming about it can`t help you.
- Let him have it. It`s not wise to upset a Wookiee.
- But sir, nobody worries about upsetting a droid.
- That`s `cause droids don`t pull people`s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
- Grrf.
- I see your point, sir. I suggest a new strategy, R2: let the Wookiee win"?

Zagadka 8 podpowiedź 3

👩🏾🐵 /
🔥
/ o o ( = )
o o ( )
/ o o ( )

Pierwsze dwie emotki w pierwszej linijce przedstawiają czarnoskórą kobietę i uśmiechniętą małpę. W drugiej linijce jest ogień. Teraz już chyba opisałam to najłatwiej, jak się dało (no, może prawie), ale jeżeli i tak nikt nie zgadnie, rozwiązanie i zadającego ogłoszę jutro ok. 13:40.

8.3

Bez przekonania, ale:

"You guys morons?
No!
- No. See?
- HAN: We`re not morons."

SOLO, przed akcją na Vandorze.

A właśnie że tak :)

Bez przekonania, ale trafione w dziesiątkę. Ja ten cytat zapamiętałem już po pierwszym seansie (tak jakoś wyjątkowo mnie rozśmieszył), dlatego nie spodziewałam się, że to będzie taka trudna zagadka. Na szczęście w końcu ktoś zgadł.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 4 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. Chopperka - 1 pkt
- bartoszcze - 1 pkt

Bartoszcze punktuje po długiej przerwie i zadaje zagadkę.

Re: A właśnie że tak :)

Najtrudniej było oderwać się od myśli, że emotka z mieczem oznacza coś związanego ze śmiercią

Re: A właśnie że tak :)

Ja się do końca nie oderwałem.

Re: A właśnie że tak :)

I dlatego nic nie wymyśliłam. Choć myślałam intensywnie.

Re: A właśnie że tak :)

No, to mogło sprawić kłopot. Choć już jakiś czas temu (chyba w poprzedniej edycji) Reek użył ją do przedstawienia słowa „brainless”.

Zagadka 9

Dla odmiany będzie kategoria: CYTAT.

Podobnie jak Kira zacznę od wersji trudnej, choć sam cytat jest... charakterystyczny i komuś może się udać zgadnąć po pierwszej nutce... emotce.

[ ]

Jeśli nikt nie zgadnie, podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 9

Ep. 7, rozmowa Hana i Finna:
"- Is there a garbage chute? Trash compactor?
- Yeah, there is".

Re: Zagadka 9

Ja też spróbuję ze zgniatarką. „The garbage chute was a really wonderful idea. What an incredible smell you`ve discovered!”.

...

Też myślę, że może tu chodzić o coś ze zsypem. Choć żadna kwestia nie wydaje mi się tu charakterystyczna.
"- Will you forget it? I already tried it. It`s magnetically sealed!
- Put that thing away, you`re gonna get us all killed!
- Absolutely, Your Worship."?

Zagadka 9 podpowiedź 1

Może dałem w za trudnej wersji, ale trochę liczyłem na swobodę skojarzeń - a Wy uparliście się na tę zgniatarkę

Kategoria: CYTAT. Emotki mogą znaczyć to co dosłownie, albo nie.

[ ]

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 9 podpowiedź 1

„But which was destroyed? The master or the apprentice?”.

...

Powtórzę się.
"Snoke... Skywalker. The Sith... the Jedi, the Rebels... let it all die."?

repetitio est mater...

repetitio est mater...

...Reek powtórzył, trafił i zadaje. "Zsyp" to oczywiście symboliczne "wszystko".

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 4 pkt
2. Emperor Reek - 3 pkt
3. Chopperka - 1 pkt
- bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 10

Jakbym nie zgadł na pewno byś mi to potem wypomniał.
Dawno nie było sceny (minęły dwie zagadki, ale to już prawie tydzień), więc będzie teraz.

Podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 10

TLJ, Rose traktuje Finna paralizatorem.

Re: Zagadka 10

Ep. VIII, Snoke znęca się nad Rey w sali tronowej.

Zagadka 10 Podpowiedź 1

W tej wersji było trudno, ale byłem ciekawy waszych pomysłów.


___
Jak będzie trzeba to następna podpowiedź jutro około 19.

Zagadka 10 Podpowiedź 2

Chyba jednak wtedy było łatwiej.


____

__________________
Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

Nie do końca mi to pasuje, ale niech będzie: TLJ, Rey podczas medytacji zagłębia się w gniazdo ciemności.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

Ep. VIII, Rey wścieka się na Luke`a, bo dowiedziała się, co stało się w jego akademii.

Zagadka 10 Podpowiedź 3

Zamęczycie mnie. Ale do tej sceny nie ma dobrej emotki.


____

_____________________ 🚃
Ostatnia emotka przedstawia wagon. Zastanówcie się czym jest rockman. Jak dacie radę powinnyście rozwiązać (bez tego też możecie wywnioskować z reszty), a jak nie to jutro około 20 rozwiązanie.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 3

To raczej Ty nas zamęczysz trudną zagadką. TLJ, Rey niszczy mieczem kamienną figurę na Ahch-To, która spada na wózek Opiekunek.
(Dopiero po rozszyfrowaniu reszty załapałam, że „rockman” to człowiek z kamienia, ale gdybyś nie napisał tej nazwy, dalej bym tego nie wiedziała).

...

Biedna zamęczana Kira znów zgaduje. Chyba zakończenie tej edycji w mniej niż 30 zagadek nie będzie problemem.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. Emperor Reek - 3 pkt
3. Chopperka - 1 pkt
- bartoszcze - 1 pkt

A o rockmanie napisałem właśnie, żeby była dodatkowa szansa, jeśli się nie uda nic wykombinować.

Zagadka 11

No, po tej ostatniej podpowiedzi było już łatwo, ale doskonała emotka (na której brak narzekałeś) byłaby taka: 🗿 https://emojipedia.org/moyai/.
A teraz dla odmiany coś łatwiejszego. Kategoria: scena.Podpowiedź jutro ok. 16:00.

Re: Zagadka 11

Ep. VIII, jedna z ostatnich scen, kiedy w jaskini na Crait Kylo odnajduje złote kostki taty i się smuci.

Re: Zagadka 11

Z powodu odlotu Rey.

Re: Zagadka 11

Znalazłem czegoś szukając i pewnie lepsze, ale też nie do końca pasuje. Mi się bardziej kojarzy z Naboo.

Mówiłam, że łatwiejsze

Zgadłaś od razu, więc teraz zadajesz zagadkę, Chopperko. Gratuluję.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. Emperor Reek - 3 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 12

Jak zwykle bardzo się cieszę.
A zagadka będzie taka:

Kategoria: cytat
Ewentualna podpowiedź jutro ok. 18:30

Re: Zagadka 12

Han: „It`s not wise to upset a Wookiee”.
C-3PO: „But, sir, nobody worries about upsetting a droid”.
Han: „That`s `cause a droid don`t pull people`s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that”.

Formę medalową

prezentuje w dalszym ciągu Kira, która bezbłędnie i błyskawicznie odgadła kolejną zagadkę.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. Emperor Reek - 3 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Brawo!

Zagadka 13

Ostatnio trochę żałowałam, że Chopperka tak szybko zgadła moją zagadkę, bo chciałam, żeby Reek też trochę nad nią pomyślał. Dlatego bardzo się cieszę, że teraz znowu zadaję.

Kategoria: cytat. Podpowiedź jutro przed 16.

o o ( ---> , )

Re: Zagadka 13

Napisałam:
o o ( ---> , )
-----------------------
W zasadzie to powinno być: o o ( ---> , )

...

Też żałowałem. Tutaj są cytaty, które wydają się bardziej pasować, ale może "If you`re not with me, then you`re my enemy."?

Zagadka 13 podpowiedź 1

Niestety nie. Może warto spróbować tych, które pasują bardziej?

o o ( )

Teraz chyba łatwiej zgadnąć, ale ewnetualna kolejna podpowiedź jutro ok. 16.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

Nie wiem!

...

Teraz nic nie wydaje się dobrą opcją, ale miałem dwa pomysły, pewnie oba złe.
"I shouldn`t have done that. It`s not the Jedi way."?

Zagadka 13 podpowiedź 2

Karygodnie się zapomniałam, ale Reek i tak zawsze zagląda tu z opóźnieniem, więc chyba nic się nie stało.

o o ( | | ---> | )

To wszystko powinno być w jednej linijce, nie wiem, jak ostatecznie wyjdzie po wysłaniu, bo podgląd nie jest do końca miarodajny. A ewentualną kolejną podpowiedź wstawię jutro ok. 18:30 (i może nawet nastawię sobie alarm, żeby się znów nie spóźnić).

...

Zagląda gdy mu wygodnie. Raz wcześniej, raz później, ale jakoś przeżyję to opóźnienie. Zwłaszcza że dalej nie mam dobrego pomysłu.
"From my point of view, the Jedi are evil."?

Zagadka 13 podpowiedź 3

To teraz będę się głupio cieszyć, że udało mi się zadać zagadkę, która sprawia Reekowi trudności.
Tym razem opóźnienie niewielkie, spowodowane rozmiarem podpowiedzi. Właściwe rozwiązanie jest tylko w ostatniej linijce (która zajmuje ze trzy i jest specjalnie wyróżniona), pozostałe to tło i naprowadzacze. Jeżeli nie zgadniecie, zadającego wyznaczę jutro ok. 19:30.


💀
( )

🏙️

o o (, )
o o ( = )
😯 o o ( )
o o ( / = )
o o ( / = )
>>> o o (❓ | | --> ---> | --> ---> ) <<<

Emotki niebastionowe:
1. Po Dooku: https://emojipedia.org/skull/
2. W trzeciej linijce: https://emojipedia.org/cityscape/
3. Po drugiej emotce Padmé: https://emojipedia.org/hushed-face/
4. Pierwsza ikonka w kluczowej kwestii Anakina: https://emojipedia.org/black-question-mark-ornament/

Powodzenia!

...

Ktoś tu chyba głupio się ciesząc sygnalizuje, że powinienem dawać trudniejsze zagadki. Ostatecznie postawię na cytat, którego fragment był moim drugim pomysłem po 1 podpowiedzi.
"Something`s happening. I`m not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn`t."?

Re: ...

Składam ostry protest dyplomatyczny przeciw trudniejszym zagadkom. Już i tak z poprzednią Reeka nie potrafiłam sobie poradzić. Z tą też zresztą nie bardzo, ale to wynika pewnie z tego, że rzadko oglądam prequele.
Poza tym zauważyłam pewną prawidłowość: im trudniejsze zagadki, tym mniej uczestników konkursu, co oczywiście o niczym nie przesądza, a najlepiej chyba, jak te trudne przeplatają się z łatwiejszymi.

Reek zgadł i punktuje

Emperor Reek napisał:
Ktoś tu chyba głupio się ciesząc sygnalizuje, że powinienem dawać trudniejsze zagadki.
-----------------------
Już i tak są trudne. A ta chyba nie była taka straszna, skoro w końcu zgadłeś, a na dobry pomysł wpadłeś już po pierwszej podpowiedzi.

Tabela wyników:
1. KiraSolo - 6 pkt
2. Emperor Reek - 4 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 14

Chopperko, jak dam trudną to będę się głupio cieszył z problemów Kiry
Najlepiej chyba jest tak:
Pierwsza wersja - jakiś ważny element sceny, który daje dużo możliwości, ale można się domyślić.
Druga - sugeruje gdzie szukać, ale zostawia trochę możliwości.
Trzecia - dobrze odwzorowuje scenę, ale rozwiązanie dalej nie jest oczywiste i można skojarzyć z czymś innym.
Czwarta - dokładne odwzorowanie, które powinno zostać rozwiązane na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.
Teraz nie wiem czy będzie dla Was łatwo czy trudno, ale w którymś momencie powinnyście zgadnąć.
Kategoria: scena (choć rozwiązanie równie dobrze mogłoby być cytatem)
➡️
Emotka przedstawia strzałkę w prawo. Podpowiedź jutro około 20.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.