Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XI

Zaczynam nowy sezon w sylwestra, bo poprzedni skończył wprawdzie w Boże Narodzenie, ale o pierwszej w nocy, więc tak jest moim zdaniem sensowniej. Reek jeszcze mi nie odpisał, ale ponieważ w zasadzie wszystko już ustaliliśmy w wątku z sezonem X, Mando i TROS wpisałam do regulaminu.

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 84 pkt
2. Emperor Reek - 83 pkt
3. bartoszcze - 52 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Jacek112 - 25 pkt
6. Chopperka - 21 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
11. Ringwraith - 5 pkt
12. Finster Vater - 3 pkt
13. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
-. WuOJot - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 5/3/0
2. KiraSolo 3/5/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
6. Chopperka - 0/0/2
7. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

(Ponieważ w tym sezonie zadajemy też sceny i cytaty z TROS, przygotujcie się na kilka paskudnie tendencyjnych zagadek ).

Zagadka 1

...ale pierwsza może jeszcze nie będzie tendencyjna.
Kategoria: cytat.Myślę, że możecie zgadnąć już teraz, ale ewentualna podpowiedź jutro ok. 14:00.

Re: Zagadka 1

Ep. III, Anakin do Padme: „This is a happy moment. The happiest moment of my life”.

Chopperka zgadła :)

Optymistyczna i nietendencyjna zagadka na rozpoczęcie sezonu. Jak widać, była łatwa.

Tabelka:
1. Chopperka - 1 pkt

Chopperka prowadzi i zadaje.

Zagadka 2 :yoda

Nie wierzę. Ale jednak. Zgadłam .
Moja zagadka będzie taka:

Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro ok. 19:00.

Re: Zagadka 2 :yoda

Chciałem strzelić w ciemno, że to scena z Bombelkiem, ale nie mam pojęcia jaka bo nie widziałem ani sekundy

Re: Zagadka 2 :yoda

Ciepło, ciepło...

Re: Zagadka 2 :yoda

To pewnie nie to, ale spróbuję z interpretacją, w której sama chciałam kiedyś użyć tych dwóch emotek: TFA, widok na starszą złomiarkę w scenie, w której Rey siedzi w placówce Niima i poleruje części ( https://youtu.be/rwxUEZd_LJo - 2:20-2:23).

Re: Zagadka 2 :yoda

Niestety, nie.

Re: Zagadka 2 :yoda

Udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim, którzy tu zaglądają.

Re: Zagadka 2 :yoda

Dziękuję i nawzajem!

...

Skoro z bombelkiem ciepło to pierwszy strzał niech będzie taki: Winta przytula go zanim odjedzie z Mando?
Sylwester udany był i dla Was mam nadzieję też, a ponieważ z tymi życzeniami jeszcze zdążę to szczęśliwego Nowego Roku.

Re: ...

Dziękuję! Blisko (bo Bombelek), ale to jeszcze nie to.

Zagadka 2 podpowiedź 1

A podpowiedź wygląda tak:

Gdyby trzeba było kolejnej podpowiedzi, to zamieszczę ją jutro, mniej więcej o tej samej porze.
Powodzenia.

...

Nie jest to jakiś wielki spoiler, ale żeby potem nie było pretensji oznaczę.
początek spoilera Baby Yoda dusi Carę? koniec spoilera

Właśnie tak :)

I wygrywa Reek.

Tabelka:
1. Chopperka - 1 pkt
- Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 3

To jednak, mimo bombelka, z Wintą nie było tak blisko.
Kategoria: scenaPodpowiedź jutro około 17.

Re: Zagadka 3

TLJ, wybuch na mostku i śmierć admirała Ackbara.

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Blisko i daleko jednocześnie.Ewentualna następna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Zastanawiam się, czy nie za ogólnie, ale niech będzie to: R1, statek Rebelii doprowadza do zderzenia dwóch niszczycieli i zniszczenia pola nad Scarif?

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Tak podejrzewałam, że ta zagadka nie może być aż tak oczywista.
Teraz muszę pomyśleć.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Może nie jest taka trudna, ale na pewno mniej pamiętana.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Pewnie to jakiś szczegół z szerszej sceny, którą podała Kira, ale poczekam na podpowiedź.

Zagadka 3 Podpowiedź 2

I się doczekałaś, oby pomogła.
Jak będzie trzeba to ostatnia podpowiedź jutro około 22.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 2

Spróbuję podobnie, ale jednak od innej strony: Raddus uśmiecha się po zdarzeniu, które opisałam poprzednio.

Zagadka 3 Podpowiedź 3

Przez nieplanowaną sytuację po czasie, ale ważne, że jest.
Jak nie zgadniecie to rozwiązanie jutro około 22 i tym razem powinienem zdążyć, ale myślę, że przyznam komuś punkt jeszcze przed startem TiM-B.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

No nie wiem. To pewnie nie to, ale spróbuję tak: Ep. VI, admirał Ackbar wydaje rozkaz ataku na Gwiazdę Śmierci po wyłączeniu osłon ją ochraniających.
I jak tam, Reek, byłeś w kinie na TROS?

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

Niestety. Pytasz i masz (znaczy za chwilę) recenzję, ale Ci się nie spodoba.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

Z ciekawością przeczytam.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

https://youtu.be/f38a6pYL_jE, 6:45-7:05, czyli reakcja Kalamarian na katastrofę imperialnego statku podczas bitwy o Endor.

...

Kira zgaduje i chyba rusza po kolejne zwycięstwo.

Tabelka:
1. Chopperka - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 4

Zobaczymy, jak z tym zwycięstwem, ważne, że w końcu się z powrotem dorwałam do zadawania.

Kategoria: scena.Podpowiedź jutro ok. 19... Ale może zgadniecie?

Re: Zagadka 4

Sceny z uśmiechami mam opanowane do perfekcji.
Ep. IX, Ben Solo uśmiecha się do Rey.

4

TROS, Poe uśmiecha się do Zorri pytając czy ta nie chce buziaka

Re: 4

To też fajna scena.

Najpiękniejsza scena w SW

Jestem spełniona jako zadająca.

Tabelka:
1. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Chopperka zgaduje bez podpowiedzi i wysuwa się na prowadzenie (gratulacje! ).

Re: Najpiękniejsza scena w SW

Jak może być najpiękniejsza, jeśli nawet nie ma w niej Baby Yody?

Re: Najpiękniejsza scena w SW

Hihihi!

Re: Najpiękniejsza scena w SW

Hahaha

Re: Najpiękniejsza scena w SW

Dziękuję!

Zagadka 5


Kategoria: cytat (dla odmiany)
Ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20.

Re: Zagadka 5

„Solo, we`ll figure it out! We`ll use the Force! - That`s not how the Force works!”.

5

TESB, "Uczciwie go wygrałem"

...

Śmiejecie się, a ja poważnie pytam.
"- I hate you.
- I know."?

Zagadka 5 podpowiedź 1

Więc pierwsza część podpowiedzi jest taka: ktoś był blisko (bo trafił we właściwy epizod ), a część druga podpowiedzi jest taka:

o o (---> o o: ?)

Kategoria: cytat.
Kolejna podpowiedź, o ile będzie potrzebna, jutro o tej samej porze.
Powodzenia!

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

"Did you just call me Solo?"?

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

TFA, Han do Finna: „Mówisz do mnie per Solo?”. (Akurat pamiętam wersję z dubbingu, a nie chce mi się szukać oryginału).

9 sekund

Reek wyprzedził Kirę i wygrywa!

Tabelka:
1. Chopperka - 2 pkt
- Emperor Reek - 2 pkt
2. KiraSolo - 1 pkt

Gratuluję!

Zagadka 6

Nie wiem czemu napisałem w odpowiedzi na zagadkę, ale widocznie to przynosi szczęście . Teraz coś podchwytliwego, jakiś czas temu skojarzyłem, że za jedną z emotek nadaje się inna, więc teraz ją przetestuję.
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 6

Trudne. Podejrzewam, że Kira zgadnie.

Re: Zagadka 6

Zwykle jest faworytką (zwłaszcza przy moich zagadkach), ale próbuj. Nawet jak zgadnie to niekoniecznie od razu. Pomyśl co wiesz o Ki-Adi-Mundim.

Re: Zagadka 6

Dzięki, Reek, pomyślę.

Re: Zagadka 6

„I am Queen Amidala. This is my decoy ... my protection, my loyal bodyguard. I`m sorry for my deception, but it was necessary to protect myself” (bo Mundi miał dwa mózgi i dwa serca).

Zagadka 6 Podpowiedź 1

Dobry pomysł, ale nie o to chodzi (moim zdaniem prawdziwe rozwiązanie jest mniej skomplikowane). A Chopperka jak rozumiem, myślała, ale czeka.


Teraz da się odgadnąć nawet bez skojarzenia znaczenia emotki, ale jak się nie uda to podpowiedź jutro około 21.

Zagadka 6 Podpowiedź 2

I tak to jest jak się napisze, że podchwytliwe.
_______ ___ oo( )
Ostatnia podpowiedź powinna być jutro około 20.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 2

Myślałam dwa dni, przeglądałam scenariusze, nic nie wymyśliłam i się poddaję.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 2

Kira zgadnie.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 2

Nie powinnaś być tego taka pewna. A ten cytat nie pasuje mi do Yody i Anakina, ale z braku innych pomysłów musi być on: „The droid army is about to attack the Naboo. We must warn them”.

Zagadka 6 Podpowiedź 3

Pomyślcie jeszcze jeden dzień. Mundiego pewnie powinìenem zmienić, ale dokładniej przedstawię resztę sceny, więc i tak będzie łatwo. A za dodatkowe wyjaśnienie czemu użyłem tej emotki oferuję pochwałę.
_______________________ __________oo( ... ... )
Chodzi tylko o fragment wypowiedzi, który wskazuję od początku. Jeśli nie zgadniecie (mimo że poprawna odpowiedź Kiry została już ogłoszona) to rozwiązanie jutro około 21.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 3

Ep. II, Obi-Wan: ,,There are many other ways to kill a senator".
Ale dlaczego ,,łysy", to nie wiem.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 3

AOTC, wiadomość Obi-Wana: „The Trade Federation is to take delivery of a droid army here ... and it is clear that Viceroy Gunray ... is behind the assassination attempts on Senator Amidala”.
A Ki-Adi-Mundi oznacza to, na co wpadłam już po poprzedniej podpowiedzi, czyli armię droidów (no bo what about the droid attack at the Wookiees?).

...

Punkt jest, pochwały nie ma (najwyżej gratulacje za rozwiązanie, a dla Chopperki za wytypowanie zwyciężczyni). Cytat się zgadza (wprawdzie pierwsze zdanie nie jest częścią rozwiązania, ale w takich sytuacjach zawsze uznaję). Domyśliłem się wczoraj, że zinterpretowałaś Mundiego jako to zdanie, a chodziło po prostu o Silasa Carsona, który zagrał jego i Gunray`a.

W tabeli robi się ciekawie:
1. Chopperka - 2 pkt
-. Emperor Reek - 2 pkt
-. KiraSolo - 2 pkt

Swoją drogą Carson jako Ki powinien dostać kwestię w TROS zamiast kogoś z trójki Aayla, Luminara, Adi, no ale silne postacie kobiece.

Re: ...

Ha! Mówiłam! Gratulacje dla Kiry. I mamy bardzo przyjemny remisik.

Zagadka 7

No nie sprawdzam, kto grał każdą postać w każdym filmie. Ale dobrze, że chociaż przyznałeś mi punkt... A teraz kategoria: cytat.Podpowiedź jutro ok. 18:30. Nawiasem mówiąc, w tym sezonie mamy pewną prawidłowość: Chopperka zgaduje moją zagadkę, Reek jej, a ja Reeka. Ciekawe, czy przy tej zagadce się to utrzyma.

Re: Zagadka 7

Ep. VII, Han: ,,Okay, how do we blow it up? There`s always a way to do that".

...

Uznałem że fani mogli raz w jakimś celu przejrzeć obsadę, przynajmniej te większe role.
Pewnie nie mam co odpowiadać, bo teraz kolej Chopperki, ale: "Permission to jump in an
X-wing and blow something up?"?

No i się utrzymało... ;)

Reek miał fajny pomysł, ale jednak Han w tej zagadce był Hanem i nikogo nie udawał. Chopperka znów prowadzi.

1. Chopperka - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
-. KiraSolo - 2 pkt

Zagadka 8


A zagadka będzie taka:Kategoria: cytat (bardzo, bardzo, bardzo krótki), a ewentualna podpowiedź jutro, między 11 a 14, bo nie wiem, kiedy będę miała wolną chwilę.
Powodzenia!

Re: Zagadka 8

Między 11 a 12 może mi się uda.

Re: Zagadka 8

A co mi tam... Zagadka jest minimalistyczna, więc na logikę: TROS, Rey po powrocie do żywych mówi: „Ben”. To jest bardzo, bardzo, bardzo krótki cytat.

Re: Zagadka 8

Wyrażam skruchę. Nie pomyślałam, że przy takiej treści zagadki - taka odpowiedź jest najbardziej oczywista i naturalna. Ale niestety to jeszcze nie to (choć cytat, który mam na myśli, jest porównywalny, jeżeli chodzi o długość).

Re: Zagadka 8

TFA, scena w lesie. Kylo Ren do Finna: "Traitor!"

Re: Zagadka 8

Niestety, to też jeszcze nie to.
Ale witamy serdecznie w konkursie.

...

Trzecia z rzędu zagadka Kiry rozwiązana przez tą samą osobę bez podpowiedzi, zagadka Chopperki w której rozwiązanie nie jest najbardziej oczywiste i naturalne, debiut nowej uczestniczki. Co tu się dzieje?
Porównywalny nie tylko jeśli chodzi o długość, ale trudno: Han wołający syna w TFA: "Ben!"?

Re: ...

No niestety nie.

A dzieją się bardzo sympatyczne rzeczy.

Re: ...

I Reek odpowiadający na jedną z zagadek w odpowiedzi do zadającego. Anomalne plagi spadły na Bastion.

Re: ...

To mnie najbardziej zaskoczyło, ale okazało się dopiero zapowiedzią późniejszych plag. Tylko czy to już na Bastionie czy w samym konkursie?

Re: ...

Na razie tylko w konkursie, ale strach pomyśleć, co nastąpi za parę dni...

Re: ...

Miejmy nadzieję, że nowo wybrany moderator Lubsok będzie miał wszystko pod kontrolą.

8.

TFA, Han do Lei: "I saw our son"

Re: 8.

Za długie.

Zagadka 8 podpowiedź 1

I tak oto niezamierzenie wyszła mi obrzydliwie podstępna zagadka (o czym świadczą zawarte w odpowiedziach aż dwa identyczne, choć pochodzące z różnych scen, cytaty).
Teraz powinno być już dużo łatwiej, ale jeżeli nie zgadniecie, to po następnej podpowiedzi (która będzie jutro ok. godz. 16) - to już na pewno.
Kategoria ta sama, tzn. cytat, jak wiadomo - bardzo, bardzo, bardzo krótki.
A oto podpowiedź:oo (...)

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

TROS, Leia wołająca tuż przed śmiercią: "Ben". Trzecia taka sama odpowiedz i dziekuje za cieple przyjecie

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

Nie ma za co, zawsze się cieszymy, jak ktoś poza nami próbuje zgadnąć.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

Chociaż tym razem nie zgadłaś, mam nadzieję, że będziesz się dalej razem z nami bawić.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

TROS, Ben do Hana: „Tato...”.

8.1

A niech będzie: "Dad".

Re: 8.1

(mówią że dobrze jest odświeżyć wątek przed napisaniem odpowiedzi)

:)

Przepraszam, ale nie mogłam wcześniej.
I bartoszcze, i Kira odgadli poprawnie, ale Kira była ciut szybsza. Oto tabelka:

1. Chopperka - 3 pkt
- KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt

A to ,,Tato" jest po prostu cudne.

Zagadka 9

Tym razem posłuchałam tego przeczucia, które kazało mi się śpieszyć z odpowiedzią, żeby ktoś mnie nie wyprzedził (a którego przy poprzedniej zagadce Chopperki nie posłuchałam), i dzięki temu udało mi się przerwać plagę. A teraz znowu cytat.

o o ( 😇)

Emotka po Lei: uśmiechnięta buźka z aureolą - https://emojipedia.org/smiling-face-with-halo/.
Natomiast Kanan jest tu tylko dlatego, że wszystkie pozostałe emotki z jakiegoś ważnego powodu się nie nadawały, więc nie sugerujcie się wszystkimi jego cechami.

...

"I would trust her with my life."?

Wracając do poprzedniej zagadki. Na liście cytatów Kylo wypowiada to trzy razy, więc proponuję uznać jeszcze odpowiedź bartoszczego i moją:
"Dad"?
https://zapodaj.net/8783dcf1f6920.jpg.html

Re: ...

Re: ...

A Twoją to z jakiej racji? Padła po czasie.

9

TROS, Maz Kanata "Leia wie co musi zrobić"?

Reek już zgadł

Za poprzednią zagadkę na pewno nie dam Ci punktu, ale za tę go dostaniesz. I dzięki temu znów mamy potrójny remis (widać plaga jednak jeszcze trzyma).

1. Chopperka - 3 pkt
-. KiraSolo - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt

Zagadka 10

Padło na czas. Jak jest jedna odpowiedź prawidłowa to punkt przyznaje się gdy padnie jedną, a jak są trzy to po trzeciej. Ale Ty nie musisz dawać mi za nią punktu, bo zadawała Chopperka. Remis się utrzymuje, ale już jest trochę ciekawiej (odgadujemy zagadki innych niż najpierw).
Kategoria: scena
\ ___
Ewentualna podpowiedź jutro około 21, chyba że dojdzie kolejna plaga i będziecie trafiać za pierwszym razem jak my u Kiry.

Re: Zagadka 10

Kira jest zachłanna. Chcę przyznawać punkty również w nie swoich zagadkach.

Re: Zagadka 10

Re: Zagadka 10

Właśnie nie chce, przynajmniej nie mi. Obydwie odpowiedzi fajne, ale niestety szukacie daleko.

Re: Zagadka 10

No wiem, że zadawała Chopperka, dlatego ode mnie na pewno nie dostaniesz punktu.

Re: Zagadka 10

Solo, L3-37 zostaje podpięta do komputera pokładowego Sokoła?

Re: Zagadka 10

TFA, C-3PO wtrąca się do rozmowy Hana i Lei (scena z czerwoną ręką)?

Zagadka 10 Podpowiedź 1

Jednak jeszcze nie ma takich plag, że zgadujecie bez podpowiedzi.
\_____
Jak nie traficie to jutro około 21 dodam klucz i może jakiś szczegół. Sheev Leguramin życzy powodzenia.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 1

Dzięki, Imperatorze, ale na razie nic mi się nie kojarzy. Poczekam na kolejną podpowiedź.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 1

TROS, Rey zatrzymuje transportowiec Moca? Ostatnim razem wygralam cos chyba 20 lat temu w Kaczorze Donaldzie, wiec nie ludze sie, ze kiedykolwiek tutaj trafie, ale obserwuje Was od czasu do czasu i podoba mi sie, ze macie tutaj tak sympatyczna atmosfere

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 1

Ojejku, strasznie mi miło, że piszesz o sympatycznej atmosferze. I myślę, że kiedyś jednak możesz coś zgadnąć - po trzeciej podpowiedzi zagadki przeważnie są już bardzo łatwe, a zresztą im dłużej nas obserwujesz, tym bardziej rozumiesz nasz pokrętny tok myślenia, no nie?

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 1

Jak dla mnie tu jest chyba najsympatyczniejsza atmosfera z bastionowych konkursów. Pewnie w dawnych znalazłoby się coś podobnego, ale długo brałem udział we fragmentowcu i gułagu (w kilku innych też, ale rzadziej) i choć wolałem je ze względu na zakres materiału, to jednak najlepsza atmosfera jest tutaj. Gułag też kiedyś miał, ale potem czułem ją mniej, a tu jakby coraz bardziej.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 1

No, pewnie - kwestia wprawy

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 1

No nie wiem, L3 pada od strzału, co ostatecznie staje się przyczyną jej „śmierci”?

Zagadka 10 Podpowiedź 2

Teraz powinno się udać.
\ ____


Ostatnia podpowiedź jutro około 22, ale Sheev Leguramin i reszta uważają, że nie będzie potrzebna.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

Luke porzuca trening u Yody, by udac sie z pomoca przyjaciolom na Bespin?

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

Mando, ep. V, Mando ląduje na Tatooine, by oddać swój statek do naprawy Peli Motto i jej droidom naprawczym, a mały Bąbelek samowolnie podąża za nim?
Chyba za dużo opisałam, ale nie potrafię się zdecydować na jakiś bardziej konkretny fragment(ta emotka z dziewczyną była trochę myląca, bo strzanie mi przypominała Carę i to o niej na początku myślałam).

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

Za szybko pisałam i narobiłam byków, miało być ,,strasznie".

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

"Strzanie" to nie problem, ale mogłabyś doprecyzować opis sceny, bo jest trochę namieszane?

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

No dobra. Peli bierze małego zielonego na ręce i mówi mu, że za opiekę nad nim naliczy Mando dodatkową opłatę.
Jak to nie to, to po podpowiedzi będę strzelać w strzelanie do droidów.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

Najpierw wymieszanie dwóch scen, potem wskazanie trzeciej i zapowiedź wybrania czwartej. Ciekawa strategia.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

To może się jeszcze zastanowię (po kolejnej podpowiedzi oczywiście). Ale i tak jestem z siebie bardzo dumna, że cokolwiek wymyśliłam.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

To ja może konkretniej: Mando stoi przed trapem i mechaniczka wychodzi mu na spotkanie?
Chopperka się plącze, bo jest obciążona plagą i klątwą.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 2

No właśnie. Bo przecież zgodnie z plagą i klątwą zagadki Reeka zgadnuje Kira.

Zagadka 10 Podpowiedź 3

Myślałem, że nie będzie potrzebna, ale Chopperka się poplątała (i tak jesteśmy z Ciebie dumni, ale nie radzę strzelać w strzelanie). Ja zgadłem u Kiry, ona u Ciebie, więc tu wszyscy macie szansę. Jango usuwam, zapomnijcie o nim.
↘️
___________________
Dodatkowa emotka to strzałka skierowana w prawo i dół (tak jakby południowy wschód, ale tu nim nie jest). Poza tym mam pytanie do Kiry i Mirandy, jak u Was wygląda sytuacja z Mando? Jak nie zgadniecie to zadającą wskażę jutro, prawdopodobnie około 21.

Re: Zagadka 10 Podpowiedź 3

No to: Mały słodki i zielony nielegalnie schodzi po trapie.

...

I teraz jest dobrze. W sumie trap mógł symbolizować Kalamarianin. Można to uznać za samowolne podążanie za Mando, ale jednak przez to lądowanie wtedy nie pasowało. Wybrałem jedną z bardziej znanych scen Baby Yody, którą mogli też znać nieoglądający serialu. Chopperka znów zostaje samodzielną liderką.
1. Chopperka - 4 pkt
2. KiraSolo - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
Zapomnijce Luke`a, Hana i Leię, mały słodki i zielony to prawdziwa Wielka Trójka.

Re: ...

Zagadka 11

I wygląda na to, że przełamałam plagę i klątwę, bo zagadkę Reeka zgadłam ja, a nie Kira.
A nowa zagadka będzie taka:Jest niestety monotematyczna , ale tym razem kategoria to scena (raczej krótka), a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 19.

Re: Zagadka 11

TFA, Kylo ściąga maskę przy przesłuchaniu Rey?

Re: Zagadka 11

Niestety, nie.

...

Szkoda tylko, że dalej po 3 podpowiedzi (ale i tak nie planuję ułatwiać następnych).
To może teraz Kylo schodzący po trapie na Jakku (autokorekta podpowiada jajku aż szkoda poprawiać), czyli jego pierwsza scena?

Re: ...

Ja się cieszę, że w ogóle zgadłam, nawet jeżeli dopiero po trzeciej podpowiedzi, bo Twoje zagadki są zawsze strasznie, strasznie trudne.
A co do mojej zagadki i Twojej odpowiedzi - to na razie niestety pudło.

Re: ...

Zadaję trudniejsze (choć mi wydają się trochę łatwiejsze niż u bartoszczego i niewiele trudniejsze niż u Kiry), bo chcę, żebyście trochę pomyśleli. Co nie znaczy, że Twoje podejście mi nie pasuje, ale nie lubię jak od razu jest "kto pierwszy, ten lepszy" jak np. z tym 725:1. Ostanią zagadkę spokojnie można było rozwiązać po 2 podpowiedzi (może Jango trochę zmylił, ale miał tylko sugerować, że chodzi o serial).

Re: ...

Zgadza się. Można było. A tak w ogóle, to dobrze, że trudniejsze zagadki przeplatają się z łatwiejszymi. Przynajmniej jest pewne urozmaicenie.

Re: ...

Niby tak, tylko niestety wtedy zadający łatwiejsze mają trudniej.

Re: ...

Grunt to dobra zabawa, mniejsza o wyniki.

Re: ...

Otóż to.

11

TROS, spawanie maski Kylo przez tego szympansa w okularach.

Re: 11

Ojoj, też nie. Ale jak nikt nie zgadnie, to po jutrzejszej podpowiedzi powinno być już dużo, dużo łatwiej (żeby potwierdzić tezę Reeka o oczywistości moich zagadek )

Zagadka 11 podpowiedź 1

I podejrzewam, że ostatnia. Teraz to powinna być łatwizna (choć może nie).

--->

Kategoria: scena, podpowiedź, gdyby była jednak jeszcze potrzebna, jutro o tej samej porze.

Re: Zagadka 11 podpowiedź 1

TROS, Ben wyrzuca miecz (choć to może być też inna scena, ale wydaje mi się, że to raczej o tę chodzi).

11.1

TLJ, Kylo rozwalaa maskę.

Re: 11.1

Mój drugi typ.

:)

I bartoszcze zdobywa pierwszy punkt.

1. Chopperka - 4 pkt
2. KiraSolo - 3 pkt
- Emperor Reek - 3 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Re: :)

O

Zagadka 12

Kategoria: scena. Konkretny moment.Podpowiedź przewidywana jutro po 20.

Re: Zagadka 12

TROS, Rey wyrzuca miecz, a Luke go łapie?

Re: Zagadka 12

TROS, Rey chowa miecz za głowę (po czym wyciąga pustą rękę).

Re: Zagadka 12

jeden z moich ulubionych momentów TROS! ale to nie o ten chodzi (ani o żaden dotąd zaproponowany)

Re: Zagadka 12

Też go strasznie lubię.

Re: Zagadka 12

No dobra, to trzeba będzie pomyśleć i spróbować jeszcze raz po podpowiedzi. A sama scena rzeczywiście jest super.

co do podpowiedzi

oczywiście jeszcze dużo za wcześnie na nie, ale mogę powiedzieć, że w ramach pierwszej i drugiej podpowiedzi będę dodawać po jednej emotce, natomiast waham się nad kolejnością - jeśli chcecie, to możecie powiedzieć, czy najpierw mam dać jako podpowiedź emotkę A, czy emotkę B (o ile oczywiście wcześniej ktoś nie wpadnie z prawidłową odpowiedzią)?

Po obu emotkach powinno być łatwiutkie, ale do tego daleko.

Re: co do podpowiedzi

Nie wiem jak reszta, ale ja jestem za B.

Re: co do podpowiedzi

Ja też.

Re: co do podpowiedzi

To ja też. Jesteśmy bardzo jednomyślni.

...

Nie ma potrójnego remisu, doszedł nowy uczestnik (w sensie, że do tabelki). This is where the fun begins.
Rey zapala swój żółty miecz?

Re: ...

Zapomniałem, że moje zagadki uchodzą za trudne. Fakt, że wiele momentów da się do tych dwóch emotek przypisać.

Re: ...

Ja akurat taki poziom na początku lubię. Gorzej jak dajesz 3 podpowiedź i dalej nikt nie wie o co chodzi.

Zagadka 12 podpowiedź 1 (B)

Skoro zgodnie uznaliście, że powinienem przyjąć wariant B podpowiedzi, to proszę bardzo. Przypuszczam że może prowadzić do innych skojarzeń i pomysłów, niż gdybym dał wariant A (w sumie chyba A był pierwszym wyborem przy planowaniu jakie emotki zostaną użyte)

()Kategoria: scena. Konkretny moment.

Jeżeli nikt nie zgadnie, to podpowiedź 2(A) powinna się pojawić jutro po 20.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1 (B)

TROS oczywiście , Rey wyciąga miecz świetlny Lei schowany przez Luke`a.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1 (B)

TROS, Rey łapie upuszczony przez Kylo miecz i dopuszcza się dźgnięcia.

...

Raczej już rozwiązane, ale niech będzie "trening" Rey i przecięcie jednego z drzew. Powiedzmy tego w 0:15
https://m.youtube.com/watch?v=DJjCk6lVw_w

Reek nie doczekał

prawidłowa odpowiedź padła zanim zdążył zaproponować swoją

a rację miała Kira i zadaje

1. Chopperka - 4 pkt
- KiraSolo - 4 pkt
2. Emperor Reek - 3 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Jestem ciekaw czy równie szybko padłaby prawidłowa odpowiedź w wariancie A, gdyby obok miecza pojawiła się emotka Kylo

Zagadka 13

Pewnie wariant A też bym zgadła, ale poręczyć nie mogę.
Przez chwilę nie przychodziły mi do głowy żadne fajne zagadki, ale potem przypomniałam sobie jeden ze swoich starych pomysłów (choć teraz już mi się nie podoba aż tak jak przedtem, ale niech będzie). Kategoria to nadal scena.Ewentualna podpowiedź jutro ok. 19:00.

Re: Zagadka 13

Poproszę o bardzo szczegółową podpowiedź.

Re: Zagadka 13

Strzelaj, nie czekaj!

Re: Zagadka 13

No to strzelam.
TROS, dwaj szturmowcy są dzięki Rey wyluzowani na widok niespodziewanych gości na niszczycielu.

Re: Zagadka 13

To była bardzo dobra rada. Dzięki.
(Choć zupełnie się nie spodziewałam, że zgadnę)

13.

Pójdźmy najprostszym skojarzeniem:
TLJ, DJ otrzymuje swoją zapłatę od FO.

Chopperka zgadła :)

Z początku chciałam użyć tej emotki: , ale potem pomyślałam, ze luzak jeszcze lepiej się tu nadaje, a jednocześnie może być mylący i dzięki temu nie będzie za łatwo.

1. Chopperka - 5 pkt
2. KiraSolo - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Chopperka znów wysuwa się na prowadzenie. Jak tak dalej pójdzie, wygra cały sezon...

Zagadka 14

Klątwa i plaga chyba znowu działa, ale konkursu raczej nie wygram.

A oto zagadka:Kategoria: scena, gdyby była potrzebna podpowiedź, to jutro ok. 19.
No to strzelajcie.

Re: Zagadka 14

Wezwijcie egzorcystę!

Re: Zagadka 14

TROS, Rey włącza miecz, a Poe latarkę.

14

No to strzelam:

Zorri trzyma Poe pod lufą blastera?

Re: 14

Niestety, to nie to.

Re: 14

Tylko dla tej dwójki miałem ze dwie inne opcje

Re: 14

Poe i Zorri fajni są.

...

Pewnie teraz "dla odmiany" coś z TROS? Ewentualnie innych sequeli.
Poe i Leia poznają się pod koniec TLJ?
Wystarczyło wcześniej wejść, żeby nie dopuścić do klątwy, bo mnie naszło, że to może być to, ale nie zdążyłem. Przynajmniej tyle dobrego, że Ty masz kolejny punkt (choć coraz łatwiej wierzyć, że to jest ustawione).

Re: ...

Poe i Rey? Ale to i tak nie to.
A co do reszty, to klątwa i plaga.

Re: ...

Chyba się starzeję, przepraszam Leię. Aż tak autokorekta nie zmienia, więc nie wiem, jak je pomyliłem.

Re: ...

A mogłeś wystąpić w roli egzorcysty, gdybyś wcześniej tu zajrzał.
A ja z kolei nie zdecydowałabym się odpowiadać przed podpowiedzią, gdyby bartoszcze mnie nie zachęcił.
Ale niech będzie: ustawka na maksa.

No i ...

Kira zgadła - i to bez podpowiedzi (coś dla tropicieli ustawek ) - a taką piękną miałam przygotowaną (podpowiedź oczywiście, a nie ustawkę ).

1. Chopperka - 5 pkt
- KiraSolo - 5 pkt
2. Emperor Reek - 3 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 15

W sumie to nie było tak trudno zgadnąć. Po prostu postawiłam na najpopularniejszą (chyba) scenę z tymi dwojgiem w najnowszym filmie. A teraz dla odmiany - żeby Reek nie narzekał, ale i tak rzeczywiście by się przydała - coś takiego:
Kategoria: scena. Podpowiedź jutro ok. 9:00.

Re: Zagadka 15

Ep. V, Leia opiekuje się Hanem po torturach zleconych przez Vadera w Mieście w Chmurach.
Miałam nie strzelać, żeby przypadkiem nie zgadnąć, ale nie wytrzymałam. (Bo Reek mnie wyklnie).

Re: Zagadka 15

Nie no, nawet się cieszę, że wreszcie wygrasz (o ile Kira nie przestanie Ci przyznawać punktów, żeby Cię wyprzedzić). Tylko szkoda, że dzięki ustawce.

...

Przecież ja nie narzekam. Tylko trochę mi nie pasuje do tytułu konkursu, że większość zagadek nie jest ze SW (przynajmniej nie według tego jak je rozumiem).
Han chce opuścić Hoth, a Leia jest zła (okazuje złość, ale tak naprawdę bardziej jest jej smutno)?

Re: ...

A ja lubię Gwiezdne Wojny w każdej postaci. I nawet do prequeli zaczynam się powoli przekonywać, choć nie lubię, jak mi główny bohater przechodzi na ciemną stronę mocy (tak, wiem, że inaczej nie mogło być) - albo ginie.

Re: ...

A Holiday Special oglądałaś? Też lubię Gwiezdne Wojny w każdej postaci, ale nie każde Gwiezdne Wojny uznaję za Gwiezdne Wojny. Część traktuję jako fan fiction, część jako mniej lub bardziej przekręcone opowieści i na podstawie tego tworzy się Reekanon.

Re: ...

A tego akurat nie oglądałam.

15.

Han zamrażany w karbonicie.

Strasznie mi przykro, chłopcy

Naprawdę miałam nadzieję, że tym razem to Wy zgadniecie. (I nie bierz tego do siebie, Chopperko, po prostu ostatnio rzeczywiście bardzo często zgadujesz moje zagadki).

1. Chopperka - 6 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 16

No i masz.
Chyba muszę przestać strzelać i zacząć zgadywać. Strzelanie, jak widać, nie jest bezpieczne.

A oto zagadka:

:

Kategoria to tym razem cytat, a podpowiedź przewiduję jutro, ok. 16, bo wcześniej raczej nie dam rady.
Ale może ktoś zgadnie.
Powodzenia.

Re: Zagadka 16

Nie wiem, skąd mi się wziął dwukropek pomiędzy emotkami. Nie powinno go być.

Re: Zagadka 16

Dwukropek jest dlatego, że ta pierwsza emotka źle się wkleja i trzeba go skasować, żeby się go pozbyć.

Re: Zagadka 16

TLJ, DJ stuka palcami o wyposażenie skradzionego statku.

Re: Zagadka 16

Ups, nie zauważyłam kategorii. Przepadła mi odpowiedź czy podpada to pod punkt 10a regulaminu?

Re: Zagadka 16

Niby mogłoby podpadać, ale w takich sytuacjach zawsze uznajemy, że przepada (mi też kiedyś przepadła), więc na razie powinno tak zostać, a najwyżej w następnej edycji zmienimy.

Re: Zagadka 16

Dobra, to niech przepadnie. Nie szkodzi.

16.

SOLO, Beckett zapowiada że wreszcie nauczy się grać na valachordzie

No proszę

jak szybciutko.
Zgadł bartoszcze.
A szczerze mówiąc myślałam, że zagadka jest strasznie trudna i podstępna, a miała taka być, żeby Reek nie narzekał, że zadaję proste i oczywiste.

1. Chopperka - 6 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. bartoszcze - 2 pkt

Re: No proszę

Zadawałem taką zagadkę

Re: No proszę

(a przynajmniej taki mi się wydawało)

Re: No proszę

Nie pamiętam niestety.
Ale to nic. Przynajmniej łatwiej Ci było zgadnąć.

Re: No proszę

Bartoszcze faktycznie jakiś czas temu zadał podobną zagadkę, ale nie jestem pewna, czy identyczną. Natomiast poziom trudności rzeczywiście był tym razem wyższy niż zwykle w Twoich zagadkach.

Re: No proszę

Pewien to jestem że zadawałem zagadki w których użycie emotki "muzyk" stanowiło nawiązanie do muzyki, muzyków lub muzykowania

Może tylko miałem zamiar zadać też z valachordem.

Re: No proszę

Ale ja pamiętam, że było coś z tym valachordem.

Re: No proszę

I nawet Chopperka wtedy odgadła
http://www.star-wars.pl/Forum/Temat/23354#747898

Re: No proszę

Ha! Czyli typowa skleroza! (Albo już alzheimer).

Zagadka 17

Sądzę, że dość prosta, choć jest kilka możliwości odpowiedzi do wyboru

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro, powiedzmy po 20.

Re: Zagadka 17

TROS, Luke i Leia z przeszłości trenują walkę na miecze.
(Ojejku, aż się boję...)

Re: Zagadka 17

Bez obaw.
To nie to

Re: Zagadka 17

Uff, całe szczęście.

...

Pewnie znów coś z sequeli, ale niech będą Jedi włączający miecze świetlne na Geonosis.
A poprzednia zagadka Chopperki bardzo mi się podobała, miałem nad nią myśleć później, ale na to chyba bym nie wpadł (muszę się wreszcie nauczyć, że muzyk to może być po prostu muzyk).

wygląda na to

że jeśli nikt nie dołączy do rozwiązywania zagadki, to mamy 25h przerwy w konkursie...

Zagadka 17 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie, długo się zastanawiałem którą z emotek wybrać do tej podpowiedzi - zaskoczyliście mnie, bo tych scen, które podaliście w pierwszych odpowiedziach, często w ogóle nie brałem pod uwagę w swoich przewidywaniach...

Ostatecznie wybrałem emotkę, która chyba najmniej wyraźnie wskazuje na to gdzie i co się dzieje. Niektóre możliwe sceny i tak zostaną przez nią wyeliminowane...

Kategoria: SCENA.Ewentualna kolejna podpowiedź (po której już trudno będzie nie zgadnąć) jutro między 19 a 20.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Ep. I, Obi-Wan vs Darth Maul?

...

-Epizod X, przyszły wielki moof Grodzki wycina lightsaberem mleczaka koleżanki?
Odcięcie głowy Dooku?

klucz

Mam wrażenie, że klucz do moich zagadek nie zawsze jest oczywisty. Tu kluczem była dosłowność

Reek zgadł: dwa miecze w dłoniach jednego Anakina i ucięcie głowy Dooku.
Reek zadaje.

1. Chopperka - 6 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
3. Emperor Reek - 4 pkt
4. bartoszcze - 2 pkt

Szczerze żałuję, że nikt nie próbował sceny z "pochowaniem" mieczy przez Rey...

Zagadka 18

Mam takie samo wrażenie. I szczerze żałuję, że nie chodziło o pana Marszałka.
Kategoria: cytat
🛠
Emtoka przedstawia skrzyżowany młotek i klucz. Zagadka wydaje mi się prostsza od większości moich w pierwszej wersji, ale jest trochę możliwości i jak nie zgadniecie to podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 18

Epizod X byłby niezgodny z regulaminem.

Re: Zagadka 18

To przez TiM-B. Dopiero się skończył, a tam I am the Leguramin i zapominam, że tu to nie obowiązuje.

Re: Zagadka 18

Czy ten cytat jest bardzo, bardzo, bardzo krótki, czy trochę dłuższy?

Re: Zagadka 18

Dłuższy. Ale to nie dialog.
A poza tym podpowiedź (jeśli tradycyjnie nie zgadniecie) się opóźni. Powinna być w nocy.

Re: Zagadka 18

Podcinasz mi skrzydła. To chyba dam sobie spokój z szukaniem (bo szukam od rana ) i od razu poczekam na podpowiedź.
A poza tym mam przeczucie (tradycyjnie), że Twoją zagadkę zgadnie Kira.

Re: Zagadka 18

To jak z totolotkiem - jak nie zagrasz, to na pewno nie wygrasz

Re: Zagadka 18

No chyba, że zgadnie bartoszcze.

Zagadka 18 Podpowiedź 1

Nikt nie zagrał, nikt nie wygrał. Jak mówiłem cytat nie jest bardzo krótki, ale też nie jakoś przesadnie długi.

🛠
Ostatnia emotka bez zmian. Jak nie zgadnie to kolejna podpowiedź jutro po 22, żeby było te 20 godzin.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

AOTC, Anakin do Padme: Życie wydaje się prostsze, gdy coś naprawisz.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Gdzie byłeś, jak Cię nie było?

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Ep. V, Han do Chewiego: ,,Don`t lose your temper. I`ll come right back and give you a hand".

Zagadka 18 Podpowiedź 2

Ktoś zagrał, nikt nie wygrał.
_ 🛠
Narzędzia bez zmian, jeśli znów nikt nie wygra (w co wątpię, ale wątpię często, a sprawdza się rzadko) podpowiedź około 20.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Kira, wracaj!

Ep. V, Leia do Chewiego o C-3PO: ,,Chewie, you think you can repair him?"

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Leia do Hana w TESB. “Why, you stuck-up, half-witted, scruffy-looking nerf herder!”

Raczej nie to, ale Chewbacca z biedą może odgrywać nerfa.

Zagadka 18 Podpowiedź 3

Kira pewnie wróci na gotowe (czyli teraz) i tradycyjnie zgarnie punkt. Ale wtedy Chopperka przynajmniej dostanie za zagadkę 19. A Chewbacca przy tym wyborze emotek faktycznie może być nerfem, ale nie w tej zagadce.
__ oo( 🛠🦅1000_ 🛠X)
Obok narzędzi pojawił się orzeł, dalej narzędzia się powtarzają. Jeśli nie zgadniecie zadającego wybiorę jutro około 22.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 3

Kira, nie daruję Ci tego!

Ep. V, Lando do Hana: ,,What have you done to my ship?".

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 3

ANH, Han do droidów: "Let him have it. It`s not wise to upset a Wookiee".

...

Kira na banicji bez oficjalnego komunikatu? Zakończyliśmy być może najdłuższą serię odgadniętych zagadek w historii konkursu (ostatnia nierozwiązana była w IX edycji). Chodziło o Lando i jego "They told me they fixed it." lub dłuższą część tej wypowiedzi. Nie przedstawiłem cytatu dokładnie, ale wydaje mi się, że było wystarczająco dużo szczegółów naprowadzających na prawidłowe rozwiązanie. Zadaje Chopperka, bo zawsze wybierała TESB, w tym raz kwestię Lando.

Zagadka 19

Kira zaginęła w Nieznanych Regionach, zapewne poszukuje Ezry i Thrawna, a ją będą musiały odnaleźć Ahsoka i Sabine.

A zagadka (zła, wstrętna i paskudnie tendencyjna) jest taka:Kategoria: cytat, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 18:30.
Powodzenia!

Re: Zagadka 19

Chwilowo zniechęciłam się do konkursu, bo skończyły mi się ferie i nie chciało mi się myśleć nad trudną zagadką.
A co do powyższej:
„- Nie jesteś sama.
- Ty też nie”?

Re: Zagadka 19

Niestety, nie. Cytat z zagadki nie jest tak ładny.

19

Skoro zagadka jest paskudnie cośtam, to strzelmy paskudnie:
TFA, Finn do Hana:
"He took her!"

Re: 19

Aż tak paskudna to nie jest.

Re: 19

A może jednak jest.

Re: 19

Zgłaszam wprowadzenie w błąd przez zadającą.

Re: 19

Zadająca nie może się tylko zdecydować na odpowiednią klasyfikację zagadki.

...

Czyli szukamy cytatu z sequeli o średniej ładności.
Pewnie zostało kilka lepszych opcji, ale niech będzie I`ve seen this raw strength only once before... in Ben Solo. It didn`t scare me enough then. It does now."

Re: ...

To też nie to. Fakt, jest jeszcze kilka opcji, ale po podpowiedzi tradycyjnie powinno być już w miarę łatwo.

Re: ...

(O średniej ładności lub średniej paskudności - bardziej to drugie)

Re: ...

Uznałem ładność za skalę od paskudności do piękności z zagadką mniej więcej po środku. Ale rozumiem, że powinna być jakoś tak.
paskudność ---x------ piękność

Re: ...

Coś koło tego.

Zagadka 19 podpowiedźle 1

A oto ona:

oo( ) -->

Myślę, że kolejna podpowiedź nie będzie potrzebna, ale jakby co, to jest już przygotowana i zostanie w razie konieczności podana jutro o tej samej porze.
Klasyfikacja zagadki jest kwestią dyskusyjne i nie należy się nią sugerować.

Re: Zagadka 19 podpowiedźle 1

Dyskusyjną (literówka! przepraszam!)

Re: Zagadka 19 podpowiedźle 1

„You`re a Palpatine”.

Re: Zagadka 19 podpowiedźle 1

To nie to. Czyli jest jednak kilka opcji, i podpowiedź nie jest aż tak oczywista. I właśnie zauważyłam, że autokorekta w moim tablecie szaleje dziś na całego i błąd znalazł się również w tytule posta.

Re: Zagadka 19 podpowiedźle 1

Ależ nic się nie stało. Przecież wiadomo, o co chodzi. A zagadka właśnie jest fajna, z wieloma możliwościami do wyboru.

...

To trzeba było decydować się bez pisania, a nie mnie oszukiwać. Dlatego ja staram się nie dawać żadnych wskazówek po zadaniu zagadki, gdy ktoś już wykorzysta szansę.
"Tell me where you. You don’t know the whole story. It was Palpatine who had your parents taken. He was looking for you. But they wouldn’t say where you were. So he gave the order."?

Re: ...

E tam, e tam. Uprasza się o niemarudzenie
A odpowiedź niestety nieprawidłowa.

19.1

Nie mam pod ręką dokładnego cytatu, ale strzelę że to kiedy Kylo mówi do Rey że Palpatine jej chce, ona mu odpowiada że znalazł nowego pana, a on - że ma inne plany (Force skype na Pasaanie OIDP).

Hmm...

Myślę, że nie będę się czepiać i uznam tę odpowiedź (chodziło mi konkretnie o to ostrzeżenie: Palpatine chce twojej śmierci) Tym samym punkt otrzymuje bartoszcze. W nagrodę liczę na jakąś fajną zagadkę.

1. Chopperka - 6 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
3. Emperor Reek - 4 pkt
4. bartoszcze - 3 pkt

Re: Hmm...

Czyli zgadłem, tylko przekręciłem nieco bo z pamięci

Re: Hmm...

Dokładnie tak, bartoszcze. I dlatego uznaję.

A Kira może mieć rację...

Re: Hmm...

Pomyślałam o tym cytacie zaraz, kiedy mi napisałaś, że nie zgadłam.
PS Ciekawe, czy tę kwestię nagrano w schowku...

Zagadka 20

Chopperka prosiła o "fajną" zagadkę.
Zobaczymy czy ta będzie pasować

Kategoria: cytat.Podpowiedź jutro po 19. Nie wiem ile dokładnie "po".

Re: Zagadka 20

Zagadka bardzo sympatyczna .
A teraz ja strzelę z pamięci i w przybliżeniu (bo nie zdążę teraz znaleźć odpowiedniego scenariusza):
Ep. VII, dr Kalonia do Chewiego: ,,Byłeś bardzo dzielny"?

Re: Zagadka 20

„If you see Finn before I do, tell him...
[Ryk]
Yeah, perfect. Tell him that”.

...

Nie będziecie mnie zmylić, to nie będę marudził (A przynajmniej nie na to). Wątpię, żeby ktoś jeszcze miał tu takie skojarzenia z tym cytatem, ale spróbować warto.
“Grab me, Chewie. I’m slipping — hold on. Grab it, almost…you almost got it. Gently now, all right, easy, easy, hold me, Chewie. Chewie!”?

gooooood

Kombinujcie, pozwólcie żeby gniew z powodu nieodgadnięcia przez Was przepłynął. Kombinowanie ma przyszłość

Re: gooooood

Coś mi to wygląda na kuszenie CSM.

Re: gooooood

Gdyby nie to że na Bastionie (na szczęście) nie da się wstawiać plików graficznych, to wstawiłbym swojego ulubionego gifa!

Re: gooooood

Jestem przerażona.

Zagadka 20 podpowiedź 1

Przyznam że na razie nie wiem komu miałbym powierzyć zadawanie, gdybym musiał zrobić to już teraz. Na szczęście są jeszcze aż trzy podpowiedzi.

Kategoria: cytat. Nie jest krótki, nie trzeba go podawać dokładnie.

( )


Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 19, nie wiem ile dokładnie.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Ep. VII, Han do Rey na Takodanie: ,,Potrzebny mi drugi pilot, ktoś, kto będzie nadążał za mną i Chewiem", tj. propozycja zatrudnienia.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Czy cztery słowa to za krótko?

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Prawidłowa odpowiedź jest bliższa czterem zdaniom

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Czyli za pierwszym razem jednak najbliżej był Reek, bo jego odpowiedź była najdłuższa.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 1

Zapamiętam!

...

Czyli Ciemna Strona mi nie pomogła, ale dzięki niej byłem najbliżej. Wątpię, żebyś też miał mnie zmylić, więc Ci uwierzę. Wprawdzie tylko półtora zdania, ale chyba liczy się jako dwa, a imiona niby można policzyć oddzielnie. A poza tym nie muszą być dokładnie cztery.
"Chewie, would you please... Qi`ra, what are you doing here?"

Zagadka 20 podpowiedź 2

Hint: odpowiedź "bliższa czterem zdaniom" nie oznacza że odpowiedź wymaga czterech zdań.

Kategoria: cytat. Sam cytat jest przedstawiony w nawiasie.

( _________ )


Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 19. Tradycyjnie nie wiem ile dokładnie.

PS W tej chwili jest wyraźny lider w rywalizacji o prawo zadania zagadki bez punktu.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

Ha! A ja nawet wiem, kto!

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

Czyli układy nie tylko z Kirą, ale z bartoszczem też?

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

Miałam napisać, że chodzi mi o trochę marudzącego Imperatora, ale stwierdziłam, że dyplomatycznie nie będę podpadać. (Bo jeszcze mnie Imperator potraktuje CSM, albo się obrazi, a tego bardzo bym nie chciała). No ale skoro wywołuje się mnie do tablicy...
I OK - mam układy z wszystkimi.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

Z Tobą też!

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

To do mnie czy do siebie? A CSM to tu mnie kusił bartoszcze, ja tylko jestem Imperatorem z nieodpowiednimi skojarzeniami do emotek kobiety i Chewbacci.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

A co do zagadki, to spróbuję tak:
SOLO, Val do Becketta: ,,Our whole future depends on this one score and you bring in amateurs"
Ale pewnie to jest za krótkie.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

Niekoniecznie z powodu długości nie jest to prawidłowa odpowiedź

Re: Zagadka 20 podpowiedź 2

Przeżyję.
Dzięki temu inni mają szansę zgarnąć punkcik.

...

Miałem pomyśleć, nie pomyślałem. Niech będzie cytat w którym niby nic nie pasuje, ale jak się zastanowić to może coś pasuje.
"All right, let`s eat a little, drink a lot, and talk privately."

Zagadka 20 podpowiedź 3

W ramach ciekawostki powiem, że jedna z udzielonych w toku rozwiązywania odpowiedzi pasowała do pierwotnego planu na zagadkę - z którego zrezygnowałem.

Kategoria: cytat. Sam cytat jest w nawiasie, pochodzi od jednej osoby, można podać tylko część wystarczającą do zidentyfikowania.

( ____________ )


Jeśli nie padnie prawidłowa odpowiedź, to zadającego wyznaczę jutro po 20. Na chwilę obecną ktoś prowadzi...

Re: Zagadka 20 podpowiedź 3

Czekałam, czekałam i się doczekałam.
Mam cztery zdania (!) , które znalazłam jeszcze przed podpowiedzią, i które będą pasować także teraz, o ile założy się, że ta dziewczyna to (podstępnie) Leia, a Han to Han (bardzo pewny siebie).
Ep. V i następujący dialog pomiędzy tą dwójką:
- Afraid I`d leave without giving you a goodbye kiss?
- I`d just as soon kiss a Wookiee.
- I can arrange that. You could use a good kiss!

Re: Zagadka 20 podpowiedź 3

"cytat pochodzi od jednej osoby"

PS W moich zagadkach osoba posiadająca własną emotkę nigdy nie ukrywa się za inną.

Re: Zagadka 20 podpowiedź 3

...

Seria odgadniętych zagadek została przerwana, więc bartoszcze postanowił dać jak najtrudniejszą. Trzeba liczyć na powrót Kiry.
Żeby nie było, że nic nie podałem: "Beckett, I can`t pull it away from `em."?

Re: ...

Kira pewnie znowu uczy się do dprawdzianu.

Re: ...

W liceum? Rzadkie podejście.

Re: ...

No, kiedyś tam pisała, że nie zgaduje zagadek, bo się uczy do sprawdzianu, a ostatnio, że jej się ferie skończyły, więc może coś jest ns rzeczy.

Re: ...

Ale jak wróci, to pewnie znowu będzie miała ,,wejście smoka".

Re: ...

To ono działa wielokrotnie, bo swoje wykonałem w pierwszej edycji? Trzeba będzie zrobić przerwę.

to był długi i ciężki dzień

dlatego dopiero teraz mogłem wejść na Bastion i stwierdzić, że pomimo wydłużonego czasu prawidłowa odpowiedź ostatecznie nie padła

Autorem zgadywanego cytatu jest Rio (nie mam pomysłu jaka emotka pasuje do niego najlepiej), a cytat to:
"Oh, come on, VAL! He looks so sincere. Plus, have you ever tried to disinvite a WOOKIEE to anything?"

Zagadkę zadaje Chopperka, bo wymyśliła, że w zagadce występuje Val

Re: to był długi i ciężki dzień

W życiu bym nie zgadła, więc cieszę się, że niepotrzebnie nie główkowałam. I tak, uczyłam się (ale nie cały czas ).

Re: to był długi i ciężki dzień

O! Jak pisałam posta, to ktoś się tu pojawił! Oby na dłużej.

Re: to był długi i ciężki dzień

Małpa, hipopotam...opcji było dużo.

Re: to był długi i ciężki dzień

Bartoszcze nie używa obcych emotek.

Re: to był długi i ciężki dzień

Ale zawsze można wstawić ⊂((≧⊥≦))⊃

Ponieważ

to faktycznie był długi i ciężki dzień, a ja dopiero coś muszę wymyślić, to teraz przerwa, a zagadkę zadam jutro ok. 18:30.
Miłego odpoczynku (a tym, którzy się być może uczą - powodzenia na domniemanym sprawdzianie).

Re: Ponieważ

Jest dopiero pojutrze, ale dzięki.

Zagadka 21

... pierwotnie (a co sobie mam żałować ) miała być z założenia tendencyjna (bez określania stopnia paskudności lub ładności, żeby nie wywoływać kontrowersji), ale ponieważ Reek podrzucił coś fajnego, czego mi zawsze brakowało (bo też - jak bartoszcze - nie przepadam za korzystaniem z emotek spoza Bastionu), to będzie taka:

⊂((≧⊥≦))⊃ __

Kategoria najbardziej ostatnio popularna, czyli cytat, a podpowiedź, o ile będzie potrzebna, jutro o tej samej porze.
Powodzenia.

PS. Tę tendencyjną zostawię sobie na następny raz.

Re: Zagadka 21

C-3PO o Babu Friku: „Znam go, odkąd pamiętam”.

Re: Zagadka 21

Niestety, nie.

...

No, ciekawa zagadka. Zobaczymy czy prawie doba przerwy wystarczy, żeby ktoś miał wejście smoka.
"They`re using a very primitive dialect."?
Jak chcesz to określaj stopień paskudności/ładności tylko zanim ktoś spróbuje odpowiedzieć, żeby wszyscy mieli te sami informacje o zagadce.

Re: ...

W zasadzie nigdy nie jest tak, że wszyscy mają te same informacje, bo ci co zgadują później widzą już wcześniejsze odpowiedzi.

Re: ...

To już jest kwestia taktyki uczestników. Chodzi o to, żeby prowadzący nie dawali wskazówek tylko dla niektórych.

Re: ...

Fajne skojarzenie, ale to nie jest poprawna odpowiedź.
A Twoje uwagi wezmę pod uwagę , choć wydaje mi się, że w wiadomej sytuacji zmieniłam zdanie w wiadomej sprawie już PO udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich zainteresowanych - a przed kolejną podpowiedzią (przynajmniej się starałam tak zrobić - można sprawdzić).
I właśnie sprawdziłam.
Odpowiedzi na pierwotną zagadkę udzielaliście następująco:
bartoszcze - 29.01.2020 godz. 16:47
Kira - 29.01.2020 godz. 16:47
Emperor Reek - 29.01.2020 godz. 19:56
Ostatni raz zmieniłam zdanie o paskudności 30.01.2020 o godz. 16:37 (i to chyba ta zmiana wywołała Twój protest), czyli PO udzieleniu odpowiedzi przez Was wszystkich, a przed podpowiedzią, którą zamieściłam 30.01.2020 o godz. 18:29.
Zatem jeżeli już - to niezamierzenie wprowadziłam w błąd Was wszystkich, a nie tylko Ciebie i wszyscy byli w takiej samej sytuacji.

Re: ...

Bartoszcze udzielił o 16:34, Ty o 16:37 częściowo zawęziłaś obszar poszukiwań, Kira udzieliła swojej 16:47, o 16:50 znów zawęziłaś obszar poszukiwań. Ja Twoje uwagi wziąłem pod uwagę (fajnie brzmi) udzielając odpowiedzi o 19:56, a następnego dnia o 14:59 wycofałaś się ze wskazówek, którymi kierowałem się wybierając odpowiedź. Czyli ja i Kira dostaliśmy błędną informację do wykorzystania (niby mogłem z nich nie skorzystać, ale skoro przy innych zagadkach inni używają, to czemu ja nie mogę?).
A ponieważ wcześniej zapomniałem: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich z okazji 2 urodzin konkursu.

Re: ...

Czyli wyszło na to, że bartoszcze jest faworyzowany. Dobrze, następnym razem będę się starać jeszcze bardziej.
Sto lat dla konkursu!

Re: ...

Po namyśle faworyzowanie tylko jego i Twoje układy ze wszystkimi nie są taki złe, dopóki utrudniają tylko Kirze i mi (jednocześnie, a nie pojedynczo). Przyda nam się jakieś dodatkowe utrudnienie.

Re: ...

Też uważam, że jesteście orłami.

Re: ...

Dziękuję obojgu za życzenia i odwzajemniam!

A po przeczytaniu tych życzeń: „Sto lat” stanęła mi przed oczami taka wizja: początek spoilera 116-letni Reek, ślęczący nad telefonem koniec spoilera...

Re: ...

Od 102 lat próbujący namówić innych uczestników, żeby dodać chociaż TCW do konkursu.
Ale mam dla nas złe wieści. Orły nie żyją 116 lat, o ile to faktycznie źle, że nie czeka nas tu jeszcze 100 lat, ale gdyby dotrwać trochę dłużej, do 2122, doczekalibyśmy akcji ósmego pasażera Nostromo.

Re: ...

A właśnie ostatnio myślałam, że fajnie byłoby rozszerzyć zakres, na początek o seriale.

Re: ...

No proszę. Więc może się doczekam nawet przed pięćdziesiątką.

Zagadka 21 podpowiedź 1

Teraz to już będzie łatwizna.

⊂((≧⊥≦))⊃ __ --->

W zasadzie to nie ma chyba sensu podawać terminu podpowiedzi, ale niech tradycji stanie się zadość: jakby co, to jutro o tej samej porze.
Kategoria: cytat oczywiście.

...

Może to?
"Taking one last look, sir. At my friends"?

Mówiłam

że łatwizna. Zgadł Imperator.

1. Chopperka - 6 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
- Emperor Reek - 5 pkt
3. bartoszcze - 3 pkt

Zagadka 22

Taki 5 lutego w konkursie jak 2 lata temu już się nie powtórzy (przez regulamin nie jest nawet teoretycznie możliwy), ale 1 punkt to też dobrze. Normalnie małpa by mi się z tym nie skojarzyła, ale uznałem, że to kolejny moment TROS, który Was zachwycił, więc powinno chodzić o niego.
Jak zauważyła Chopperka ostatnio było dużo cytatów, więc teraz pora na scenę. Dla odmiany chciałem jeszcze pozostać przy japońskich i połączyłem dwie znalezione w tym celu emotki.
(─‿‿─)⊃-[二二]
Przedstawiona postać ma wąsy, resztę powinno wszędzie wyświetlać bez problemów. Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 22

A to drugie coś obok tego czegoś (kogoś) z wąsami to co to jest?

Re: Zagadka 22

Znalazłem w sekcji związanej z gotowaniem. Chyba znam znaczenie i w takim go użyłem, ale zostawiłem to też jako częściową tajemnicę dla samego siebie.

Re: Zagadka 22

Yyyy.... z gotowaniem?
To chyba się pospieszyłam z tą odpowiedzią.

Re: Zagadka 22

Na to wygląda. Ale więcej nie będę pisał przed podpowiedzią, żeby nie było, że nie daję równych szans (pewnie nie miałabyś nic przeciwko, ale i tak się wstrzymam).

Re: Zagadka 22

No przecież, że nie miałabym.

Re: Zagadka 22

Spróbuję bez dodatkowych objaśnień.
Łotr 1, Cassian i spółka w więzieniu u Sawa Gerrery zastanawiają się (nasłuchują), kto znajduje się w sąsiedniej celi.

Zagadka 22 Podpowiedź 1

To nie był długo i ciężki dzień, a i tak najpierw wszedłem zobaczyć, o której ktoś doda podpowiedź i okazało się, że jestem prowadzącym, a potem znów zapomniałem, że ma być o 20, ale zdążyłem sobie przypomnieć.
(─‿‿─)⊃-[二二]
"Japońska" część bez zmian. Da się już rozwiązać, ale można też wykombinować coś innego, więc ewentualna podpowiedź jutro około 21. Jeśli moja pamięć nie zawiedzie.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

Miałam pomysł, ale przed podpowiedzią. Teraz muszę dłużej pomyśleć.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 1

Facet z wąsami coś je lub gotuje, a obok jest Obi Wan. Hmmm...
Ep. 4, farma Larsów, wujostwo jedzą, a Luke wchodzi i mówi, że R2-D2 chyba jest kradziony, bo mówi, że należy do Obi-Wana?
Ale chyba to za proste. Rozwiązanie na pewno jest dużo bardziej podstępne.

Zagadka 22 Podpowiedź 2

Wydaje mi się, że rozwiązanie jest prostsze niż gdyby chodziło o scenę, którą proponujesz, zwłaszcza po wczorajszej podpowiedzi. Problem jest taki, że nie wszyscy mogą kojarzyć, że ta postać miała wąsy. Ale najważniejsze, że próbujesz i widać, że starasz się coś wykombinować.
(─‿‿─)🍳🥣___

Obok wąsacza pojawiły się patelnia, a na niej jajko i miska, a w niej łyżka. Poprzednia wersja moim zdaniem dokładniej odwzorowywała scenę, ale to jest bardziej jednoznaczne. Jeśli nie zgadniecie to jutro około 21 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 2

Ep. II, Obi-Wan u Dextera (zakładam, że Dexter - oprócz dwóch par rąk - ma wąsy ).

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 2

Ale o tym wie tylko Reek.

Re: Zagadka 22 Podpowiedź 2

Nie wiem, czy jeszcze po takim czasie od odpowiedzi mogę doprecyzować, ale próba nie strzelba. Najwyżej będę się dalej gimnastykować po 21.
Chodzi konkretnie o początek tej sceny, gdy Dexter tkwi za ladą (przed nim leży jedzenie), kelnerka-droid woła, że ktoś się z nim chce widzieć, a Obi-Wan wchodzi?

...

Chopperka dostała zgodę na doprecyzowanie i ją wykorzystała, więc nie muszę się gimnastykować wymyślając kolejną podpowiedź. Chodziło o fragment przedstawiony w pierwotnej wersji, wąsatego Dexa za ladą.
1. Chopperka - 7 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
- Emperor Reek - 5 pkt
3. bartoszcze - 3 pkt
Kolejny krok do końcowej wygranej postawiony, ale na razie znów zadajesz.

Zagadka 23 - tendencyjna

choć może nie aż tak bardzo (ta, co to sobie miałam nie żałować). Najbrdziej tendencyjną to zadam w Walentynki, o ile będę miała taką możliwość . A tendencyjne zagadki mają to do siebie, że są dobre do zwabiania niektórych uczestników konkursu.Kategoria: scena, ewentualna podpowieź jutro, ok. 18:30.

Re: Zagadka 23 - tendencyjna

TLJ, scena z trzymaniem za ręce?
Na walentynki też obstawiam pocałunek, bo to najbardziej tendencyjne, co może być.

Re: Zagadka 23 - tendencyjna

Kira! Jak dobrze, że zajrzałaś!
Ale odpowiedź niestety nieprawidłowa.
I nic więcej na razie nie napiszę z wiadomych powodów.

23

Zagadka jest oczywiście tendencyjna, więc tendencyjnie strzelam:
TLJ, Kylo i Rey siłują się o miecz.

Re: 23

Jak miło Cię widzieć!
Ale to jeszcze nie to, niestety. I już nic więcej nie powiem, bo Reek da mi po uszach.

Re: 23

Wybrałem pierwszą scenę która mi przyszła do głowy, a w której Rey jest z prawej strony

Re: 23

...

Śmierć Kylo?
Od razu rezerwuję odpowiedź "pocałunek Rey z Benem" na Walentynki.

Re: ...

Odpowiedź niestety nieprawidłowa, a w Walentynki będziesz musiał się spieszyć, żeby Cię inni nie wyprzedzili.

Re: ...

A zostanę wcześniej powiadomiony, kiedy dokładnie być w gotowości (jeśli to będzie pierwotna wersja)? W ramach rewanżu za dzisiejsze doradzenie, żeby doprecyzować odpowiedź.
Pamiętam jak Urthona kiedyś we fragmentowcu zadał taką zagadkę, że było wiadomo, jaka będzie następna, więc zdążyłem się przygotować i wpadło chyba 14 punktów.

Re: ...

No cóż. Jeżeli to ja będę zadawać zagadkę, to pewnie napiszę wcześniej, o której godzinie, żeby wszyscy mieli równe szanse (także, jeżeli to będzie pierwsza wersja zagadki).
I wiesz, teraz już się nie wyprzesz, że masz ze mną układy . Jesteś jedyną osobą z Bastionu, która pisze mi coś na priv i jeszcze się do tego publicznie przyznajesz.
A ponieważ ja priva nie używam, to dzisiaj wiadomość o doprecyzowaniu zagadki przeczytałam dopiero po południu, choć wysłałeś ją rano. Poprzednią z linkami do Mando wiedziałam, że mam odebrać, bo napisałeś mi o tym na forum. A ponieważ trochę czasu minęło, nie byłam pewna, czy to doprecyzowanie mi jeszcze uznasz.

Re: ...

Ale przeczytałaś, czas był do podpowiedzi lub rozwiązania przez kogoś innego. A ja tu mam wszystko rozplanowane, tak żeby ostatecznie samemu z tego skorzystać.

Zagadka 23 podpowiedź 1

i zapewne ostatnia. (ale jakby co - w co nie wierzę - to kolejna jutro o tej samej porze ):

___ --->

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

TROS, Rey leczy Bena, po czym ucieka.

23.1

TROS, Rey skacze na Sokoła.

Oj

skacze, skacze. A batoszczemu skacze punktacja o jedno oczko do góry.

1. Chopperka - 7 pkt
2. KiraSolo - 5 pkt
- Emperor Reek - 5 pkt
3. bartoszcze - 4 pkt

Tylko teraz będzie tak (uwaga, bo mam proroczą wizję): zgadnie Reek po trzeciej podpowiedzi i będą nici z walentynkowej zagadki.

Re: Oj

Ale może zgadnę ja.

Re: Oj

I to po pierwszej podpowiedzi.

Re: Oj

Zobaczymy.
Mam wredny pomysł na zagadkę

Zagadka 24

Może to ten wredny pomysł, a może nie.

Kategoria: scena.
Podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 24

Miałam rację, że się bałam.
Ale pomyślę. Może do jutra coś wymyślę.

Re: Zagadka 24

Po głębooookim namyśle uznam, że zagadka jest nie tyle wredna, co podstępna (pewnie popełniam błąd, bo jak ostatnio podejrzewałam bartoszcze o podstępność, to trafiłam jak kulą w płot ), i że biały szturmowiec oznacza po prostu biały kolor. A zatem:

TROS, Kylo w swoich nowych, białych komnatach medytuje nad maską Vadera (edycja limitowana).

Re: Zagadka 24

Podoba mi się podejście! Bardzo rokujące.
Nawet jeśli efekt nie jest zbyt bliski

Re: Zagadka 24

Wiedziałam, że jestem kreatywna.

Re: Zagadka 24

TFA, Phasma pyta, co zrobić z mieszkańcami wioski? Uznaję, że to też scena.

Re: Zagadka 24

Uznaję za scenę.
Nie uznaję za prawidłową odpowiedź

...

Podoba mi się wizja Chopperki (choć przynajmniej pięć kolejnych Reylowych zagadek w tej edycji i tak wydaje się nieuniknione), ale w swojej wizji kończę tę edycję poza podium.
Jak bartoszcze pisze, że może to wredny pomysł, a może nie, to raczej znaczy, że tym razem akurat nie, więc Kylo się wścieka, a przechodzący szturmowcy zawracają?

Zagadka 24 podpowiedź 1

Pierwsza część podpowiedzi: tak, zagadka jednak jest wredna (podstępna, podchwytliwa, jakkolwiek)
Odgadnięcie na czym polega wredność zdecydowanie ułatwi rozwiązanie.

Kategoria: scena. Emotki obrazują jej konkretny moment (przynajmniej dotąd), ale akceptowane będzie wskazanie szerszej całości.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20, może być z haczykiem.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Och, och...
Znów muszę pomyśleć... (tu należy sobie wyobrazić lekki wytrzeszcz oczu z przerażenia, którego właśnie dostałam)

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Może być.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

No dobrze. Oto moja kolejna twórcza interpretacja :
Nad Kylo (jeszcze nie-Benem) lata szturmowiec w jakimś pojeździe. A jedyna zbliżona scena, jaka przychodzi mi do głowy (choć wśród ikonek nie ma Rey) to TROS, start transportowca, a następnie przeciąganie go pomiędzy w/w dwójką.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Kreatywność nadal mi się podoba, szkoda że regulamin nie przewiduje za to nawet ćwierć punkcika

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Mówi się trudno i żyje się (zgaduje) dalej.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Daj jej 1/5 za kreatywność połączoną z gungańskim wytrzeszczem.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

TROS, Finn przylatuje Rey na odsiecz Sokołem, gdy dziewczyna po raz drugi otrzymuje propozycję dołączenia do FO?

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Też mi się podoba!

...

Znów uznam, że wrednością jest brak wredności (wątpię w to, ale przynajmniej mam do tego pomysł).
Kylo schodzi ze statku na Jakku, czyli jego pierwsza scena?

Zagadka 24 podpowiedź 2

Być może kolejna emotka dodana do zestawu pomoże Wam rozproszyć Wredną Stronę Mocy i zobaczyć co przed Wami skrywa.

Kategoria: scena.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

TFA, Chewie przylatuje po Rey na Starkillerze, a po Kylo Hux ze szturmowcami (czego na filmie już nie widać, ale można przeczytać w kasiążce )?

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

Tu to się kreatywnością niestety nie wykazałam.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 2

TROS, aresztowanie Chewiego.

wszyscy

patrzyli na emotkę "Kylo Ren" jako Kylo, a można było spojrzeć jako "Ren"

Kira spojrzała i punkt wygrała (szturmowiec to Finn idący po Chewiego i Rey).

1. Chopperka - 7,2* pkt
2. KiraSolo - 6 pkt
3. Emperor Reek - 5 pkt
4. bartoszcze - 4 pkt

*Reek powiedział że za kreatywność można dać 1/5 punktu

Re: wszyscy

Kiedy poeiedział?

Re: wszyscy

Re: wszyscy

Ach, przegapiłam. Ale może się nie rozdrabniajmy.

Re: wszyscy

Posłuchałeś. Czyli teraz 25 kreatywnych odpowiedzi, 25 wytrzeszczów i jest 6 puchar.

Re: wszyscy

Re: wszyscy

Re: wszyscy

Mówiłeś, mówiłeś. Tylko żebyś za dużego wytrzeszczu nie dostał (bo ja już mam).

Re: wszyscy

Zagadka 25

No to fajnie. A teraz cytat.

_ o o ()

Sami oceńcie, czy to jest tendencyjna zagadka. Jak nie zgadniecie, podpowiedź jutro ok. 16:00.

Re: Zagadka 25

Mój wytrzeszcz (z przerażenia) się pogłębia. Poproszę o podwójnego Jar Jara.

Re: Zagadka 25

A czy zagadka jest podstępna?

Re: Zagadka 25

Może tylko w tym sensie, że w jednym przypadku zamiast emotki wskazującej na konkretną postać użyłam innej, o wiele mniej jednoznacznej. Ale poza tym raczej zwyczajna.

Re: Zagadka 25

No dobrze, to ja uznaję w takim razie, że jest i podstępna, i tendencyjna.

Ep. VIII, Kylo do Rey: ,,Let the past die. Kill it if you have to." (Ten złoszczący się, to Czarny Rycerz oczywiście )

Re: Zagadka 25

Otóż nie.
Może komuś innemu się uda, albo Tobie po podpowiedzi.

Re: Zagadka 25

Szkoda, bo już zacierałam rączki z myślą o walentynkowej zagadce.

Re: Zagadka 25

Ale nie ma się co martwić, bo dla walentynkowej zagadki w zasadzie najlepiej by było, gdybyś zgadła pojutrze.

Re: Zagadka 25

25

Nie mam pomysłu, więc strzelę od czapy: Zorri mówi do Poe że ma go na muszce?

...

Zagadka prawie na pewno jest tendencyjna, ale nie podstępna, ewentualnie okolicznościowa na Dzień Darwina. Mimo to postawię na scenę nietendencyjną i podstępną (za które uznaję wszystkie Wasze zagadki niedotyczące Reylo).
"Kill them all." Rena o mieszkańcach wioski?
Najciekawsze jest to, że w kwestiach, które pasują tu najlepiej potrafił kontrolować emocje.

Zagadka 25 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie. Wszyscy kombinujecie źle, ale podoba mi się teoria, że zagadka jest albo tendencyjna a niepodstępna, albo nietendencyjna a podstępna.

_ o o ( )

Teraz może zgadniecie, ale jak nie, to kolejna podpowiedź jutro ok. 16:00 (jak znów nie zapomnę).

Re: Zagadka 25 podpowiedź 1

Cicho wszędzie, głucho wszędzie...
Bardzo dziękuję Szanownym Kolegom za fory, ale to, że Wy nie zgadujecie wcale nie oznacza że zgadnę ja. Jakoś niestety w ogóle nie mam pomysłu. Może jeszcze w ciągu dnia coś mi wpadnie do głowy, a może dopiero po podpowiedzi, chyba że ktoś zgadnie wcześniej.
Więc się nie krępujcie, zagadka walentynkowa najwyżej zostanie na następny rok.
Życzę wszystkim udanych Walentynek.

Re: Zagadka 25 podpowiedź 1

(my też nie mamy)

To jest ten przypadek kiedy emotka nie nasuwa mi żadnych skojarzeń...

Re: Zagadka 25 podpowiedź 1

Mi nasuwa. Finn mówi coś do Rey lub Rose (w stylu: palnę sobie w łeb) ale nic konkretnego z tym nie mogę powiązać.

Re: Zagadka 25 podpowiedź 1

bartoszcze napisał:
To jest ten przypadek kiedy emotka nie nasuwa mi żadnych skojarzeń...
-----------------------
Ja tak często mam przy Twoich zagadkach.
A tak w ogóle to wydawało mi się, że to jest łatwa zagadka i może nawet zgadniecie bez podpowiedzi.

...

Nie daję forów, bo walentynkowych zagadek było już wystarczająco dużo, po prostu nie spieszy mi się z odpowiedzią przez brak dobrego pomysłu, ale przed 16 trzeba coś napisać.
 "I`ll tighten those restraints, scavenger scum"?
I też udanych Walentynek, ale mój odpowiednik tego święta wypada jutro.

25.1

Nadal nie mam żadnego wyczucia co do jednej emotki, więc:
TFA, Rey prosi Finna o podanie taśmy, bo inaczej nie naprawi Sokoła i szlag ich trafi.

Zagadka 25 podpowiedź 2

Widzę, że jest problem, ale może to was może naprowadzi.

_ o o (📆 )

Pierwsza emotka w nawiasie przedstawia kartkę z kalendarza. Jeśli nie zgadniecie, kolejna podpowiedź jutro ok. 14:30.

Re: Zagadka 25 podpowiedź 2

Od razu zastrzegam, że nie pamiętam tego cytatu dokładnie, a scenariusza w sieci jeszcze nie ma: TROS, chyba Finn do Rey (choć ta kwestia powtarzała się kilka razy) ,,Zostało nam tylko 16 godzin"?

...

Pewnie to któraś z kwestii o których mówi Chopperki i domyślam się, że dostanie punkt, jeśli chodzi o którąkolwiek z nich, więc bez czekania i kombinowania.
"All remaining systems will bow to the First Order and will remember this as the last day of the Republic!"?

Re: ...

Ani Ty nie zgadłeś, ani Chopperka.

Re: ...

Co niestety oznacza, że nici z walentynkowej zagadki.

Re: ...

Bartoszcze zgadnie i zada swoją. Mogę mu podpowiedzieć, bo też mam walentynkowy pomysł.

Re: ...

Na razie nie mam pomysłu.
Na odpowiedź.

Zagadka 25 podpowiedź 3

Naprawdę liczę, że tym razem komuś się uda.

_ o o (📆 = 🌇 --> 🏙️ --> 🌃 --> 🌆 --> 🌅 = )

Emotki w nawiasie przedstawiają kolejno: kartkę z kalendarza, zachód słońca nad miastem, miasto w dzień, miasto w nocy, miasto o zmierzchu i wschód słońca nad morzem. Żebyście mieli większe szanse, macie czas do jutra do 18:30.

Re: Zagadka 25 podpowiedź 3

Ufff, ufff, ufff. Mam tak samo, jak bartoszcze. Wszystkie emotki do mnie przemawiają, tylko nie mogę znaleźć odpowiedniego cytatu. Ostatecznie stawiam na:
TFA, pierwsza scena Rey i Finna, który mówi ,,I`ve had a pretty messed up day, alright?! So I`d appreciate it you stop accusing me -- OW!!!"

...

Not a day goes by that I don`t think of you. But today, of all days? It`s a trap, isn`t it?"?

Re: ...

Nie mogę uwierzyć, że Ci się nie udało. I zaczynam się bać, że nikt nie zgadnie.

Re: ...

Są dwie możliwości: nie pamiętamy wypowiedzi, albo nie rozumiemy emotek, przynajmniej tych niejednoznacznych

Re: ...

Ja mam całkowitą pustkę w głowie. Przewertowałam jeden scenariusz i jedną książkę, i dalej mi nic nie pasuje. Dzisiaj już nie mam siły myśleć. Pomyślę jutro (jak Scarlett O’Hara).

Re: ...

Mam nadzieję, że któremuś z Was się jednak uda. Dawno się nie zdarzyło, żeby ktoś nie rozwiązał mojej zagadki.

Re: ...

Stawiam jednak na to pierwsze.

rozkmińmy

Mamy emotkę kobiety, co sugeruje Rey, Jyn, Qi`rę (lub jakąś postać drugoplanową). Eliminujemy te postacie kobiece, które mają swoje emotki (Leia, Padme).
Mamy emotkę... różowej kulki (w podtekście smutek, śmierć)
Mamy w nawiasach (czyli właściwy cytat) emotkę facesaber, najczęściej kojarzoną ze śmiercią.
Mamy podpowiedź, że zamiast emotki wskazującej na konkretną osobę, użyto emotki mniej jednoznacznej. Późniejsze podpowiedzi nie zawierają sugestii że to dotyczy emotki "kobiecej", zatem prawdopodobnie dotyczy to emotki "kulki".
Potem pojawia się emotka szturmowca, co eliminuje prequele. Do tej emotki dodany został Windu, co sugeruje że chodzi o Finna.
W cytacie pojawia się emotka kalendarza, sugerująca "dzień" lub "czas".
W finalnej podpowiedzi pojawiają się - po stronie opisowej - emotki złości, droida i błyskawicy/CSM.

Najbardziej logiczne wydaje się, że chodzi o wypowiedź Finna, wypowiedzianą w towarzystwie kobiety i droida, najprawdopodobniej związaną z czasem i śmiercią. Sęk w tym, że żadna taka wypowiedź mi nie przychodzi do głowy...

Oczywiście, mogłem się pogubić w interpretacji emotek.

Re: rozkmińmy

Skoro żadna taka wypowiedź się nie nasuwa, być może oznacza to, że należy się otworzyć na inne możliwości.
Dla mnie ta zagadka jest już w tej chwili tak straszliwie oczywista, gdy na nią patrzę, ale widać jest tak tylko wtedy, gdy zna się rozwiązanie.

Re: ...

Czyli to jednak nie jakaś przypadkowa kwestia z sequeli? To już nie wiem.

Re: ...

Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam. Ale przedstawić to bardziej łopatologicznie byłoby już bardzo ciężko.

A więc jednak przypadkowa kwestia z sequeli

Punkt zdobywa Chopperka. Naprawdę wydawało mi się, że teraz będzie już łatwo załapać, że ta pokręcona kolejność pór doby ma przedstawiać messed up/porąbany dzień.

1. Chopperka - 8 pkt
2. KiraSolo - 6 pkt
3. Emperor Reek - 5 pkt
4. bartoszcze - 4 pkt

Chopperka jest już tylko o dwa punkty od wygranej, a póki co zadaje zagadkę.

Re: A więc jednak przypadkowa kwestia z sequeli

Ale przynajmniej didaskalia odczytałem prawidłowo!

Re: A więc jednak przypadkowa kwestia z sequeli

Wręcz idealnie.

Re: A więc jednak przypadkowa kwestia z sequeli

Nawiasem mówiąc do końca nie wierzyłam, że zgadnę.

Zagadka 26

(dla odmiany nietendencyjna i niepodstępna ) będzie taka:

=

Kategoria: scena.
Podpowiedź, o ile będzie potrzebna, jutro ok. 16:30.
Powodzenia!

Re: Zagadka 26

KOREKTA!!!
KATEGORIA: CYTAT!!!

Re: Zagadka 26

I przepraszam za pomyłkę.

Re: Zagadka 26

Niestety, na razie żaden z Was nie zgadł.

Re: Zagadka 26

Skoro „One last look” już było, to może to: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Artoo. W zasadzie to jedynym” (cytat niedokładny)?

Re: Zagadka 26

Niestety też nie , ale może dzięki temu Imperator schowa to narzędzie zbrodni z linku (bo znów wszyscy mają równe szanse).

Re: Zagadka 26

Może schować, ale i tak pamięta, że szanse znów nie były równe i oczekuje, że inni będą pamiętać o narzędziu zbrodni.

Re: Zagadka 26

Swoją drogą ciekawe czemu tak mi się tu udziela pisanie o sobie w trzeciej osobie. Chyba przez ten tytuł.

Re: Zagadka 26

Re: Zagadka 26

Chyba przez to, że odpowiadasz na posty, w których ludzie piszą o Tobie w trzeciej osobie i z automatu robisz tak samo.

Re: Zagadka 26

Ale o Was też się pisze i tego nie robicie, nigdzie poza Bastionem tak nie robię. Więc to chyba efekt uboczny bycia Imperatorem.

Re: Zagadka 26

Wczuwasz się w rolę.

...

Skąd pomysł, że miałem to rozwiązać? Ta edycja jest najmocniej oparta na takich momentach z sequeli, gdzie należy z góry założyć, że nie zgadnę. Chociaż TFA widziałem z tej trylogii najwięcej razy, bo aż trzy, ale ostatnio w 2017, więc najdawniej z całego konkursowego materiału.
"I am afraid not. R2-D2 has been in low power mode ever since Master Luke went away. Sadly, he may never be his own self again. Poor R2."?

26

Niech będzie:
ROTJ, pałac Jabby, "We`re doomed".

(choć podejrzewam że ponieważ zagadka jest nietendencyjna i niepodstępna, to będzie to cytat z TROS)

Re: 26

Aż tak podstępna to nie jestem.

Re: 26

Ups, zaraz mi się oberwie o Reeka.

Re: 26

Re: 26

Padł na mnie blady strach.

Zagadka 26 podpowiedź 1

Imperator cofnął karzącą dłoń sprawiedliwości, można zatem odetchnąć z ulgą (do następnego razu, bo jak siebie zmam, to niestety na pewno kiedyś się taki zdarzy ) i zapodać następującą podpowiedź:

oo ( = ? , = )

Kategoria: cytat, a podpowiedzi mam już przygotowane wszystkie, ale głęboko wierzę, że żadna następna nie będzie już potrzebna.
PS. Jakby co, to jutro o tej samej porze.

26.1

Ponieważ zagadka jest niecośtam i niecośtam, to niech będzie:
AOTC, bitwa na Geonosis,
"What`s all this noise?
A-A battle!
Oh, there`s been some terrible mistake! I`m programmed for etiquette, not destruction!"

Re: 26.1

Och, nie! To nie to...

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.