Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Niby można czekać do rana, ale po co?

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 93 pkt
-. Emperor Reek - 93 pkt
3. bartoszcze - 57 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 29 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
11. Ringwraith - 5 pkt
12. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
14. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 6/3/0
2. KiraSolo 3/6/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
6. Chopperka - 0/0/3
7. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Zaczynamy od okolicznościowego cytatu, przypominam, że emotki nie muszą przedstawiać jego treści.


Ewentualna podpowiedź powinna być jutro około 20.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Strasznie się cieszę , ale jak widać i tak zobaczyłam zagadkę dopiero rano. Pomyślę w ciągu dnia, a potem zacznę strzelać.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

PS. A zobaczyłam dopiero rano, bo wczoraj cały dzień sprawdzałam na Bastionie, czy jej nie ma, a wieczorem oklapłam i się zniechęciłam, i już nie sprawdziłam. Moja strata.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Tak na szybko: „Great, kid! Don`t get cocky”. A pytań towarzyskich już nie zadajemy?

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Można zadawać, uznałem, że do końca edycji mogłoby się znudzić (może będzie 25 zagadek, a może 45) i już nie zaczynałem, ale zawsze można kontynuować i najwyżej przerwać w trakcie konkursu.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XII

Hmmm... Okolicznościowy cytat? To może na okoliczność wyludnionych ostatnio ulic? A więc Ep. V i Luke do Hana: ,,Well, I finished my circle. I don`t pick up any life readings."

Zagadka 1 Podpowiedź 1

Prawie zgodnie z zapowiadaną godziną, żeby Chopperka nie oklapła po raz drugi.

oo( )
Jak nie zgadniecie podpowiedź jutro około 19 (ale być może bliżej 20 niż 19).

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Dzięki!

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

,,I`m Luke Skywalker and I`m here to rescue you!".

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Może Kira zapomniała, że dziś wcześniej, ale to nie ostatnia szansa, więc nie czekam.
oo( )
oo( __ 🏳 )
Dodatkowa emotka to flaga. Rozwiązaniem jest jedna kwestia, druga ma tylko naprowadzać. Jak się nie uda ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2


Jak zwykle z każdą kolejną Twoją odpowiedzią mam coraz mniej pomysłów na rozwiązanie.
Myślę już od godziny i dalej nic minie świta. A na dodatek zginęła mi w sieci moja ulubiona strona ze scenariuszami.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ale może jeszcze coś do jutra wymyślę.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Czyli prawie osiągam cel. Najpierw powinno być 10 pomysłów, po pierwszej podpowiedzi 5, po drugiej 2, a po trzeciej 1 (niekoniecznie po każdej tyle, ale wiadomo o co mi chodzi). Więc udaje mi się ograniczać możliwości, tylko zbyt szybko ich liczba spada do zera.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

No właśnie ja często mam tak, że do pierwszej wersji zagadki pasuje mi ze 20 cytatów, a do podpowiedzi już ani jeden. Teraz tak samo. Musiałabym naprawdę długo myśleć i i tak nie jestem pewna, czy na coś bym wpadła.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Wróciłaś, a już myślałem, że w konkursie nie mogą gromadzić się więcej niż dwie osoby. Z czym najbardziej macie problem, bo może coś wymyślę przy trzeciej podpowiedzi?

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Luke w całych SW rozmawiał tylko z dwiema kobietami: Leią i Rey. Więc ta zagadka teoretycznie wcale nie powinna być trudna. A ja myślę i myślę od wczoraj, i dalej nic.
Najpierw stawiałam na Leię, teraz po głowie chodzi mi Rey. I nic mi do niczego nie pasuje. Poza tym podejrzewam, że wszystkie emotki mają głębsze, symboliczne znaczenie.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Powinienem napisać, że z Rey nie rozmawiał w SW, ale to i tak nic nie zmieni, więc przypomnę tylko o cioci Beru (co nie znaczy, że ma jakiś związek z tym cytatem).

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Całkiem o tej cioci zapomniałam.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

No dobra, w sumie nie wiem, czemu na początku się tak zraziłam do tego fragmentu, bo teraz sprawdziłam i pasuje doskonale:

„REY: I was cleaning my blaster. It went off.
LUKE: Let`s get started”.
(Scena w TLJ po przestrzeleniu chatki przez Rey).

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Na koniec tamtej edycji przyznałem punkt w podobnej sytuacji, ale po namyśle uznałem, że skoro jest powiedziane, że chodzi o jedną kwestię, to powinna być jedna kwestia i pora przestać przyznawać za to punkty, pewnie ostatecznie nic to nie zmieni w punktacji, ale przynajmniej punkt będzie zdobyty zasłużenie.
_ oo( _ 🏳 )
Flaga bez zmian. Teraz poprawna odpowiedź to formalność, ale jak coś się stanie to rozwiązanie jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

No to samo to: „Let`s get started”.

...

No i teraz można z czystym sumieniem dać punkt.
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
Tak jak należało się spodziewać przed rozpoczęciem edycji, Kira zadaje drugą zagadkę, a że może dołączą Ci, którzy nie chcą zgadywać moich, będzie pierwsza okazja, żeby ustalić ilu uczestników można się spodziewać w tej edycji.

Zagadka 2

To teraz już rozumiem, czemu był okolicznościowy.
A oto zagadka 2. Tym razem z kategorią scena i podpowiedzią jutro ok. 9.
_ _
A, i pytanie towarzyskie: czy z powodu kwarantanny macie wolne (wiem, że Reek ma) i jakie są Wasze wrażenia? Ja tam się cieszę, ale mam okropnie silne odczucie, że oni teraz zdecydowanie więcej zadają.

Re: Zagadka 2

To pewnie nie może być tak oczywiste, ale spróbuję:
Ep. III, Sidious poraził błyskawicami Mocy Yodę i ten ostatni upadł?
A jeżeli chodzi o pytanie towarzyskie, to tak właśnie słyszałam, że koszmarnie dużo zadają.

Re: Zagadka 2

I nie, nie mam wolnego. Niestety.

Re: Zagadka 2

Współczuję.

Re: Zagadka 2

Dziękuję.

2

TPM, Yoda i Palpatine stoją na pogrzebie Qui-Gona?
(żeby nie iść w szukanie momentu z ich walki w ROTS)

Re: 2

Niestety nie to. Ale nie powiem, czy ciepło, czy zimno.

Re: 2

Luz, powiesz jak będzie pora podpowiedzi
(odpowiednimi emotkami)

...

Przyjście Yody do Palpatine`a i ich rozmowa przed pojedynkiem?
A wolnego nie mam.

Zagadka 2 podpowiedź 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-- -- -- -- -- --
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nie jestem pewna, czy to można nazwać dodaniem emotek, ale mam nadzieję, że pomoże. Jak jednak nie zgadniecie, kolejną podpowiedź dostaniecie jutro o tej samej godzinie.
Reek - ja w sumie też tak całkiem wolnego nie mam, ale jednak wolę siedzieć w domu niż w szkole.

...

A to wiadomo, zwłaszcza odkąd dyrektorka przypilnowała, żeby nie przesadzali z zadawaniem.
Palpatine i Yoda wjeżdżają do sali Senatu podczas walki?

Reek zgadł :)

Czyli okazało się, że u Bartoszczego jednak było bardzo zimno.

Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 3

Ale ciepło z szukaniem sceny momentu walki (choć to było łatwo przewidzieć). Szukając pomysłu na zagadkę zauważyłem taką emotkę i trochę rzeczy do niej pasuje.
Kategoria: scena
🏚
Nazwa emotki to opuszczony dom, jak nie traficie to podpowiedź około 20.
Dodatkowe pytania tym razem oddzielne. Do Chopperki czym się właściwie zajmuje, a do Kiry o historię nicku (chyba że Chopperka ma jakąś ciekawą o swoim i też chce się podzielić). Inni nie odpowiadają na moje zagadki, więc odpowiedzi na pytania towarzyskie tym bardziej nie oczekuję.

Re: Zagadka 3

Pierwsze, co mi przyszło do głowy, choć to mało prawdopodobne, żebyś zadał dwie zagadki z sequeli pod rząd: TLJ, Rey idzie przez mgłę w stronę drzewa z biblioteką?
A co do nicku, to historia jest dość ciekawa. Wymyśliłam go w 2016 roku. Widziałam, że dużo ludzi ma nicki częściowo starwarsowe, np. Mistrz Mateusz, Ricky Skywalker, więc pomyślałam, że też powinnam taki mieć. Bardzo mnie wtedy interesowała postać Rey, a wiedziałam, że miała kodowe imię Kira, więc pierwszy człon to Kira, żeby było trochę bardziej tajemniczo niż Rey, a ponieważ chciałam wtedy, żeby była córką Hana i Lei (co za chory pomysł), to Solo. A wklepałam to razem, bo jakoś mi umknęło, że na Bastionie można mieć nazwę ze spacją. Więc wiesz już wszystko ze szczegółami.

Re: Zagadka 3

Chorym pomysłem byłoby, gdyby miała być córką Luke`a i Lei, choć z dzieci jej i Hana w kanonie nic dobrego nie wyszło, a i w EU mogli to lepiej poprowadzić. A dzięki Qi`rze przynajmniej mi nick kojarzy się lepiej niż Rey.

Re: Zagadka 3

Oj, Reek. Ty chyba lubisz być zaskakiwany, co?
Otóż ciężko pracuję. A w pracy zajmuję się pewną wąską i bardzo specyficzną dziedziną prawa.
Jeżeli chodzi o nick, to w moim przypadku sprawa jest banalnie prosta. Uwielbiam Choppera. Uwielbiam też wszystkie inne astromechy/droidy w SW (K-2SO, BB-8, R2-D2, tego nowego, co mu kółko skrzypi itd. - jak również WALL-E`go ). Uważam, że są dużo bardziej charakterne i wyraziste (i zabawne) niż niejedna ludzka postać w filmie.
A moja propozycja odpowiedzi na zagadkę (pewnie znów zbyt oczywista ) jest taka:
Końcówka TROS i Rey ,,zwiedza" opustoszałe domostwo Skywalkerów na Tatooine.
A jaka jest geneza Twojego nicku, jeśli wolno spytać, Imperatorze?

...

Gdy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe, choćby najbardziej nieprawdopodobne, musi być prawdą.
Miało być odnośnie drugiej z rzędu zagadki z sequeli, bo przez Chopperkę do samej zagadki ten cytat nie pasuje, bo było więcej możliwości, ale zastanawiając się, która scena będzie rozwiązaniem, uznałem, że skoro pasuje też kilka z sequeli, niech będzie jedna z nich. Padło na scenę, którą uznałem za najbardziej oczywistą (zwłaszcza patrząc na nazwę, a nie emotkę). Ale i tak trzeba było strzelać, więc gratuluję odgadnięcia bez punktu, może będziesz mieć u mnie taką serię, jak u Kiry w zeszłej edycji?
Tabela:
1. KiraSolo - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
Historii swojego nicku nie pisałem, bo raczej żadnej ciekawej nie ma. Wcześniej próbowałem użyć jakiejś innej, a zamiast dodawać cyfry lub zmieniać wielkość liter chciałem jakiś starwarsowy w "normalnej" postaci. Po tym jak pierwszy raz obejrzałem Sagę scena na arenie była moją ulubioną, w 2014 już nie miałem jednej, ale chyba to wspomnienie zadecydowało. A Imperatorem zostałem na Kantynie, najpierw tam szukaliśmy mi tytułu (jakiegoś rzadszego niż Darth, Lord lub Mistrz), a potem zmieniłem też sobie na forum.
A z opinią o droidach się zgadzam.

Re: ...

Co do tej serii, to nie sądzę.
Przecież wiadomo, że Twoje zagadki najlepiej zgaduje Kira (o ile nie zgaduje ich bartoszcze, który ostatnio nie zgaduje).
Ale kto wie?

Zagadka 4

Nie tendencyjna i nie paskudna (a przynajmniej nie spełniająca kryteriów podanych w tym zakresie przez Imperatora w poprzednim sezonie ):
Kategoria: scena, a podpowiedź chyba nie będzie konieczna (jakby co, to jutro ok. 14).
Powodzenia!

Re: Zagadka 4

TLJ, Hux stoi nad nieprzytomnym Benkiem Kylo i sięga po blaster.

Re: Zagadka 4

Niestety nie.

Re: Zagadka 4

Aaaaaaa!!! Zapomniałam o pytaniu towarzyskim! A tak bardzo chciałam je zadać.
Powiedzcie, proszę, który film z SW lubicie najbardziej? Strasznie mnie to ciekawi.
Ja TLJ, a zaraz potem Ep. V.

...

Wiadomo, że przy moich zagadkach Kira zdobyła najwięcej punktów (zwłaszcza w ostatnich edycjach dominowała), gdyby policzyć za jej zagadki pewnie bym prowadził, ale raczej z dużo mniejszą przewagą. Natomiast najczęściej zgaduje po drugiej lub trzeciej podpowiedzi, a za pierwszym razem rzadko się zdarza, więc zawsze możesz to powtórzyć. Zagadki Kiry też bez podpowiedzi ciężko rozwiązać, a kilka razy Ci się udało.
Scena w której Kylo dowiaduje się o ucieczce BB-8 z Jakku?
A najlepszy film to TROS ANH, ale cała OT jest na podobnym poziomie.

Re: ...

To też niestety nie to. Myślę, że po podpowiedzi powinno być już dużo łatwiej. I dzięki za odpowiedź na pytanie towarzyskie.

Zagadka 4 podpowiedź 1

I mam nadzieję, że ostatnia. (Bo mam pomysł tylko na jeszcze jedną podpowiedź. )
_______________________
. . . . .

__

Kategoria: scena, no a ta ewentualna podpowiedź (której mam nadzieję, że nie będzie) jutro ok. 16.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

TROS, spotkanie przywódców FO i miotanie oficerem po suficie. Bardzo paskudna zagadka.
A jeśli chodzi o pytanie towarzyskie, to szczerze mówiąc sama nie wiem. Coś z przedziału TESB-TROS, ale każdy film ma swoje zalety.

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

Dziękuję za odpowiedź na pytanie!

Nie tylko

paskudna, ale także zła, wstrętna i niedobra.
Ale odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa. Brawo Kira!
Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Re: Nie tylko

I tak przegapiłem zagadkę, ale tak mi wyświetliło post, że uznałem ) za jej część.

Re: Nie tylko

Ha! Można i tak.

Zagadka 5

Ale podpowiedź była bardzo fajna. A walentynki wprawdzie już dawno minęły, ale i tak zadam coś takiego:

<--

Pewnie ktoś zgadnie, ale w razie czego podpowiedź jutro ok. 16.

Re: Zagadka 5

Zakładam, że zagadka jest tendencyjna (w rozumieniu powołanych wyżej definicji ), co - nie ukrywam - sprawia mi wielką frajdę:
Buziak wiadomej pary w końcówce TROS?

Re: Zagadka 5

A która była wiadoma?

Re: Zagadka 5

Jak zagadka tendencyjna (a na taką stawiałam, co od razu zaznaczyłam), to znaczy, że z Reylo. I od razu wiadomo, o którą parę chodzi.

Reek znów przegapił :(

Ale może to dla niego nawet lepiej, bo zagadka była najpaskudniejszego (czyli najfajniejszego) sortu.

Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
-. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt

Tak czułam, że ktoś zgadnie, bo to było dość oczywiste, że najprędzej zadałabym taką zagadkę, ale i tak użyłam jak najogólniejszych emotek, żeby choć trochę ją utrudnić. A pytania towarzyskiego nie zadałam, bo w tej edycji miały się pojawiać mniej regularnie, a akurat żadne mi nie przychodziło do głowy.

Re: Reek znów przegapił :(

Wcale nie była najpaskudniejszego sortu! Była tendencyjna! Na maksa i najbardziej na świecie! (Trochę pomyliłaś definicje ).
PS. Bardziej tendencyjnej to już raczej nie będzie, chyba że doczekamy epizodu X, na co osobiście stawiam.

Zagadka 6

miała być znowu z TROS, ale nie będę dręczyć naszego ulubionego Imperatora.
Więc będzie taka:

---> ?

Kategoria: cytat (dla odmiany ), a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 16.

Odpowiedź jest bardzo krótka i nic więcej nie podpowiadam, żeby wyżej wymieniony Imperator nie dał mi po uszach.

6.

Jak strzelać to strzelać:
ROTJ, Endor, "You love him, don`t you?"

Brawo bartoszcze! :)

Poszło błyskawicznie.

Tabela:
1. KiraSolo - 2 pkt
-. Chopperka - 2 pkt
2. Emperor Reek - 1 pkt
-. bartoszcze- 1 pkt

Re: Brawo bartoszcze! :)

PS. To był bardzo dobry strzał.

Re: Brawo bartoszcze! :)

dobrze że zauważyłem pytajnik

Re: Brawo bartoszcze! :)

Pytajnik był decydujący.

Zagadka 7

Będzie w pewien sposób wredna

Kategoria: scenaEwentualna podpowiedź jutro gdzieś po 20.

Re: Zagadka 7

Zastanawiałam się, czy potrzebuję definicji wredności i doszłam do wniosku, że chyba jednak nie.
Podejrzewam po prostu (a jest to głębokie przekonanie graniczące niemal z pewnością), że ten przymiotnik określa zagadkę, nad którą muszę dłużej pomyśleć. Do czego się też niniejszym zabieram.

Re: Zagadka 7

Ta konkretna wredność wyjaśni się w podpowiedzi

Re: Zagadka 7

TLJ, rozmowa kapitana Canady`ego i jego adiutanta w trakcie ataku Poe na ich statek.

Re: Zagadka 7

ROTJ, dwaj imperialni z promu Vadera kontaktują się z załogą Gwiazdy Śmierci ( https://youtu.be/qQB2NXfJev0?t=32 ) i prom zaczyna podchodzić?

...

Wracamy poziomem do drugiego sezonu? Może rozmowa Vadera z Ozzelem i Piettem i uduszenie pierwszego? Tylko nie ma w tym nic wrednego, najwyżej dla niektórych fakt, że nie jest z sequeli.
A zagadki tendencyjne tym razem będą do końca? Bo w drugiej połowie zeszłej edycji było ich mniej i akurat wróciłem do formy.

Re: ...

Nie narzekaj, Reek, nie narzekaj. Ważne, że jest wesoło.
A podejrzewam, że tę edycję i tak też wygrasz. Pomimo tendencyjnych zagadek, których na razie było sztuk: 1.

Re: ...

Spokojnie, ja się teraz wyżyłam i aż tak tendencyjnych zagadek już nie będzie (choć w sumie nie zostały też już prawie żadne aż tak tendencyjne sceny, ale nawet jak się pojawią, to jedna, dwie na sezon).

Re: ...

Są krótsze i dłuższe fragmenty, z cytatami tak samo. Dobrze, że w ramach "obrony własnej" mam do zadawania materiał z Mando.

Re: ...

Re: ...

Jeżeli tendencyjne są z Reylo to well, kombinujcie czy jakakolwiek scena z Reylo pasuje do tych emotek

Re: ...

Cóż, może być chyba rozmowa w hangarze z TROS, ewentualnie przeciąganie miecza w TLJ, jazda windą... Gdyby iść w kreatywne skojarzenia, rzecz jasna.

Zagadka 7 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie, home office powoduje czasem nieoczekiwane zmiany w planie pracy

Wredność zagadki polega na tym, że w pewien sposób wszystko jest w niej udawane.Kategoria: scena. Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20 (mam nadzieję że już bez przeszkód).

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

TLJ, Finn, Rose i DJ przebrani w mundury FO jadą windą (oni udają wiadomo kogo, a statek udaje windę . No co? Jestem kreatywna. )

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

TLJ, scena z żelazkiem?

dokładnie tak

Rose, DJ i Finn włożyli mundury żeby udawać oficerów Najwyższego Porządku, a żelazko udawało lądujący statek

1. KiraSolo - 3 pkt
2. Chopperka - 2 pkt
3. Emperor Reek - 1 pkt
-. bartoszcze- 1 pkt

No i Kira zadaje.

Zagadka 8

Mylące było to, że na początku Thrawny były tylko dwa. Ale najbardziej naprowadziła mnie odpowiedź Chopperki w połączeniu ze wskazówką o udawaności.
A teraz będzie taka scena.

🏃‍♀️

Druga emotka powinna przedstawiać biegnącą kobietę, ale może się wyświetlać jako biegnący chłopiec z oznaczeniem płci żeńskiej. Mam wątpliwości, czy nie wprowadzę Was za bardzo w błąd, przedstawiając zagadkę w ten sposób, ale na razie nie będę Was w żaden sposób naprowadzać.

Re: Zagadka 8

Naprawdę mylące to by było gdyby Thrawn był jeden, tak od razu była liczba mnoga

Re: Zagadka 8

No niby tak, ale to było po prostu utrudnienie, żebyśmy za szybko nie zgadli. Bo przynajmniej ja od razu zaczęłam szukać sceny z dwoma oficerami Imperium albo Najwyższego Porządku i na początku myślałam nawet o śmierci Huxa, ale uznałam, że statek jednak za mało do tego pasuje.

Re: Zagadka 8

Ale w sumie to teraz wydaje mi się nawet logiczne, że na początku pokazałeś tylko dwoje głównych bohaterów tej sceny.

Re: Zagadka 8

Cieszę się, że mogłam być pomocna.

Re: Zagadka 8

A moja odpowiedź na zagadkę (choć podejrzewam, że błędna na skutek podstępności zagadki) jest taka:
TROS, trening młodych Luke`a i Lei.

Re: Zagadka 8

A, ojej. Podpowiedź jutro ok. 11:30.

Re: Zagadka 8

W imieniu Uczestników (z nikim nie ustalałem, ale co z tego) poproszę o łatwiejszą podpowiedź niż zazwyczaj na tym etapie. Jeśli od tej 11:30 się trochę przedłuży to pewnie nie będę mógł wtedy odpowiedzieć, ale chodzi o to, żeby jak najszybciej ktoś zgadł i został czas na zagadki primaaprilsowe. Może i bez tego ktoś by zgadł, ale stawka jest zbyt duża, żeby ryzykować.

...

To w TLJ było żelazko. Dobrze wiedzieć.
Trening Rey na początku TROS?

8

Niech będzie: TROS, scena świętowania, komandor Ackie i "jej" pilotka biegną do siebie?

Bartoszcze zgadł...

...a jednak nie, Prima Aprilis.

Zagadka 8 podpowiedź 1

Na prośbę Reeka już teraz wstawię podpowiedź, którą planowałam jako drugą. Chociaż i tak nie wiem, czy to wystarczy.

= 👧 🏃‍♀️

Pierwsza emotka niebastionowa (po znaku =) przedstawia dziewczynkę, druga jest bez zmian. Podpowiedź ewentualnie jutro ok. 11:30.

Re: Bartoszcze zgadł...takie primaaprilisy lubię!

...

Dobre, choć się rozczarowałem, że jednak dalej czekamy.
Mała Jyn biegnie do domu?

Tak

I teraz już naprawdę, Reek zgadł. Na szczęście wystarczyło.
Ta Leia mogła być myląca, ale ze wszystkich emotek bastionowych wydawała mi się najpodobniejsza ze względu na minę i fryzurę.

1. KiraSolo - 3 pkt
2. Chopperka - 2 pkt
-. Emperor Reek - 2 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Re: Tak

To teraz Reek ma prawo do zadania zagadki primaaprilisowej. Czekamy.

Zagadka specjalna 1

Jak ktoś nie skojarzy o co chodzi, trzeba szukać inspiracji w konkursie fragmentowym.
Kategoria: cytat
oo(🗓👰 __ 💰)
Ponieważ i tak łamię regulamin ewentualna podpowiedź dziś około 15 (chyba że będzie wyświetlać, że Was nie było to poczekam), żebyście też mogli coś zadać. Dodatkowe emotki to od lewej: kartka z kalendarza, panna młoda i worek z pieniędzmi.

Re: Zagadka specjalna 1

Hehe, fajna zagadka, ale teraz nie mogę myśleć (przynajmniej nie nad wyszukiwarką), bo za 6 minut mam angielski.

Re: Zagadka specjalna 1

Angielski jednak się opóźnia, ale i tak pomyślę dopiero później.

Re: Zagadka specjalna 1

Trochę spamię, ale co tam, wolę napisać przed podpowiedzią: podejrzewam, że zagadka nie jest z filmu, tylko np. z adaptacji ROTS, w związku z czym jej nie zgadnę.

Zagadka specjalna 1.1

Wyświetla, że Chopperka była ostatnio tuż po dodaniu zagadki, ale chyba się liczy. Nie chodzi o adaptację, jak rozumiem primaaprilisowe zagadki z fragmentowca nie były sprawdzane.
__ oo( ->🏠🗓👰 _ = oo( 💰))
Doszedł dom, kolejne emotki są te same i w tej samej kolejności co wcześniej. Jeśli macie zgadnąć, to raczej już dacie radę, a jak nie to druga, czyli ostatnia podpowiedź przed 17:30.

Re: Zagadka specjalna 1.1

A, czyli chodziło tylko o primaaprilisowe? Bo ja zaczęłam sprawdzać jak leci wszystkie zagadki, które zadawałeś w tym konkursie, i zmęczyłam się po pół godzinie. Już patrzę znowu.

Re: Zagadka specjalna 1.1

To ile ja tego zadawałem? W Gułagu trochę było, ale tam chyba tylko raz prowadziłem, choć i tak, żeby to sprawdzić pewnie przejrzałaś wszystkie edycje z moim udziałem (znaczy do zmęczenia się). Z moimi zagadkami to nie ma nic wspólnego, przepraszam za wprowadzenie w błąd.

Re: Zagadka specjalna 1.1

Dokładnie to weszłam w listę Twoich postów, przekopałam się do tych z okresu, kiedy fragmentowiec jeszcze się kręcił, i na każdej stronie wyszukiwałam słowo „zagadka”. Ale nic się nie stało. A jeśli zasady mają być takie jak u Ludwika, to kojarzy mi się mniej więcej coś takiego, jak Chopperce, dlatego myślę, że to może być z jakiegoś filmu historycznego, ale serio nie mam siły szukać takich rzeczy po internecie.

Re: Zagadka specjalna 1.1

Właśnie się pomyliłem i mam czas wstawić drugą podpowiedź do 17:15, a nie 17:30. Jak rozumiem mógłbym już dać kolejną, ale poczekam i pewnie będzie krótko przed 19.
Ogólnie nie podpowiadam dodatkowo po tym jak ktoś już odpowiedział, ale to dość oczywiste, więc przypominam, że raczej wziąłbym cytat, który prawdopodobnie wszyscy znają (choć nie na pewno).

Re: Zagadka specjalna 1.1

Adam Mickiewicz, ,,Pan Tadeusz", Stolnik do Jacka Soplicy: ,,Panie Soplica, Właśnie przyjechał do mnie swat Kasztelanica, Ty jesteś mój przyjaciel, cóż Ty mówisz na to? Wiesz Wasze, że mam córkę piękną i bogatą..."

Re: Zagadka specjalna 1.1

"Zgodnie z prawem niespodzianki miał mi oddać to, co czekało na niego w domu, a czego się nie spodziewał" - Wiedźminek Netflixowy

Re: Zagadka specjalna 1.1

Cześć Kuba!!!!!!

Zagadka specjalna 1.2

Najważniejsze, że dzięki zagadkom specjalnym udało się kogoś ściągnąć do konkursu, zobaczymy czy na stałe. Od tego cytatu w filmie jest kilka bardziej znanych, ale ten dało się dobrze wpasować do starwarsowych emotek, ale wybrałem go przede wszystkim jako wypowiedź postaci, którą uważam za najlepiej zagraną w historii kina.
=👨‍👦💒

_ _ oo( ->🏠🗓👰 _ = oo( 💰))

Pomysły mi się podobały, ale jednak czegoś im brakowało. Na górze doszedł ojciec z synem i kościół, macie czas do 21.
Domyślam się, że bartoszcze wie, ale nie powie.

Re: Zagadka specjalna 1.2

O ja nie mogę!

Re: Zagadka specjalna 1.2

Rozumiem, że nie pomogło.

Re: Zagadka specjalna 1.2

Ja mam coraz lepszy obraz tego, o czym może być cytat, ale dalej nic mi się z tym nie kojarzy. Pewnie jak już podasz rozwiązanie, będę sobie pluć w brodę, że na to nie wpadłam (bo podobno to oczywiste).

Re: Zagadka specjalna 1.2

Pisałem, że oczywisty jest nie sam cytat, a fakt, że nie wziąłbym jakiegoś mało znanego. Ale jeśli znacie film (a zdziwię się, jeśli nie), powinniście wiedzieć.

Re: Zagadka specjalna 1.2

No niestety.

...

Czyli ostatecznie nikt nie próbował, mogłem skorzystać z drugiego pomysłu, który był dopasowany do kogoś z Uczestników. Rozwiązanie to "You come into my house on the day my daughter is to be married and you ask me to do murder - for money." Kultowy film, wybitny Marlon Brando (przez którego jak już pisałem padło na cytat z tego filmu) i jeden z bardziej znanych cytatów w filmie, który dało się dopasować do SW, ale nie udało się rozwiązać. Następną zagadkę specjalną zadaje ten, kto chce, złamałem przynajmniej trzy zasady, więc czemu nie czwartą?

Re: ...

Wybacz, Reek. Twoja zagadka była fajna, ambitna i bardzo dobrze przedstawiona, ale dzisiaj to ja już nie mam siły myśleć nad zadaniem nowej. Może jutro.

Re: ...

Ale może mnie ktoś ubiegnie.

Re: ...

Dziękuję. A w marcu 2021 roku radzę oszczędzać siły na 1 kwietnia.

Zagadka specjalna 2

Akurat ja jedna nawet nie spróbowałam zgadnąć, ale ponieważ nikt nie wykazuje chcęci zadania zagadki, zrobię to ja. Tylko nie wiem, jak będzie z podpowiedzią, bo będę mogła ją podać dopiero rano - powiedzmy, ok. 8:00 - a to już nie będzie Prima Aprilis. Ale może dociągniemy jeszcze tę zagadkę do końca i dopiero wtedy wrócimy do normalnych, w końcu konkursowe święto nie zaczęło się punktualnie, więc może się też przedłużyć.
A więc: cytat.
o o [ _ o o () = ]
Jest to chyba dość znany cytat z dużego filmu i w dodatku bardzo uniwersalny.

Re: Zagadka specjalna 2

Nawet powinno się przedłużyć, ale na razie jest tyle możliwości, że sobie odpuszczę i poczekam na podpowiedź.

Zagadka specjalna 2.1

No dobra, może ten cytat nie jest aż taki uniwersalny, ale odnosi się do spraw bardzo ogólnych i przez to trochę nie wiem, jak go przedstawić.

o o [ o o (💰💰 = 💰) --> _ o o ( 💰💰 = 💰💰) --> _ ] _

Emotka pozabastionowa jest cały czas ta sama (worek z pieniędzmi), ale gdyby komuś się w ogóle nic nie wyświetlało, nawet prostokąt (miałam tak kiedyś), to jeszcze napiszę: w pierwszym okrągłym nawiasie po lewej stronie są dwa, a po prawej jeden, a w drugim po obu stronach dwa. Podpowiedź planuję na 10:40, chyba że nikt do tego czasu nie zajrzy na Bastion, to wtedy poczekam, aż odpowiecie albo napiszecie, że nie wiecie.

Re: Zagadka specjalna 2.1

Nie wiem!

Re: Zagadka specjalna 2.1

Trochę szkoda, ale dzięki, że odpowiedziałaś. Wychodzi na to, że zagadki z innych filmów sprawiają wszystkim więcej kłopotów niż te z SW.

...

Przy takim wyborze to normalne. Przydałoby się jakieś naprowadzenie o jaki film chodzi. Żeby nie było, że nikt nie odpowiedział, podam coś, co przynajmniej spełnia część kryteriów.
"Money`s only something you need in case you don`t die tomorrow."?

Zagadka specjalna 2.2

Film, z którego pochodzi ten cytat, zarobił ponad 650 milionów dolarów. Ale naprawdę spróbujcie logicznie pomyśleć nad wszystkimi emotkami, każda jest po coś.


🌊⛰️🌊
(/) vs (/)
________💎
____💎💎💎💎💎
_💎💎💎💎💎💎💎💎
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
(/) --🗿-->
|
\--------->
(/) o o [(/) = (/) o o (💰💰 = 💰) --💯--> (/) o o (💰💰 = 💰) --> (/) _ o o ( 💰💰 = 💰💰) = --> (/) _ ] _ (/)

(/)

Mam nadzieję, że nie pokręciłam czegoś w opisie sceny. W drugim rzędzie od góry znajduje się góra między dwoma falami, pod rzędem, w którym wyliczam postacie, jest stos diamentów, na pierwszej strzałce - emotka przedstawiająca posąg moai ( https://emojipedia.org/moai/ ), a na pierwszej strzałce w obrębie cytatu emotka przedstawiająca napis 100 ( https://emojipedia.org/hundred-points/ ). W okrągłych nawiasach przy emotkach bastionowych jest to samo, co do tej pory (i przy danej postaci za każdym razem jest to samo).
Jeżeli dalej nie zgadniecie, rozwiązanie podam ok. 17 (chyba że nie zajrzycie na Bastion). Ale jak już zajrzycie i będziecie pewni, że nic nie wymyślicie, to dajcie znać, żebym nie czekała.

Re: Zagadka specjalna 2.2

To ja na razie strzelę tylko w film/y. Może dobrze, a może nie.
,,Piraci z Karaibów``
A jak dobrze, to może to komuś w czymś pomoże i dozna nagłego oświecenia. A nad konkretnym cytatem to sama też jeszcze pomyślę.

Re: Zagadka specjalna 2.2

Mi niestety nie pomogło, a w głowie zaczęło lecieć "He`s a Pirate" i pewnie będzie w niej kilka dni. Ja mam przemyślenie takie, że nie jest napisane "ponad 700 milionów", czyli trzeba szukać poniżej tej kwoty, ale i tak nie chce mi się analizować tego przedziału.

Re: Zagadka specjalna 2.2

Jeszcze taka mała podpowiedź, że zamiast pod pewnymi względami bardziej pasowałaby .

Czekałam

Bo chciałam dać Wam jak najwięcej czasu na wypadek, gdybyście jeszcze próbowali coś znaleźć, ale to chyba już jednak nie ma sensu.
Chodziło o cytat Jacka Sparrowa z „Klątwy Czarnej Perły”: „Jestem nieuczciwy i uczciwie możesz liczyć na moją nieuczciwość. Bo uczciwi są nieprzewidywalni.. Zawsze mogą zrobić coś niewiarygodnie.. głupiego”.
Więc najbliżej była Chopperka, chociaż nie podała żadnego cytatu. I jak dotąd zagadki primaaprilisowe nie przyniosły zmian w tabeli wyników. Pytanie, czy wracamy już do zwykłych zagadek i kto zadaje. Bo według mnie powinniśmy, a prowadzenie powinna przejąć Chopperka lub Reek (bo zgadł ostatnią normalną zagadkę).

Re: Czekałam

To mogę zadać zwykłą zagadkę?

Re: Czekałam

No nie no. Chyba mogę. To zadaję.

Re: Czekałam

Ostatecznie Klątwa najbardziej mi pasowała, ale tego cytatu bym nie dopasował. Chopperka była najbliżej, więc normalnie powinna przejąć, ale skoro to zagadka spejalna możesz też nikogo nie wyznaczać (zresztą widzę, że jest chętna, czyli nie ma tematu). No i niestety pewnie pora wrócić do normalności.

Zagadka 9

Będzie taka:Kategoria: scena, a podpowiedź jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 9

Qi`ra zabija Drydena? (Znów bezwstydnie odgapiam od innych uczestników).
A powrót do normalności to według mnie raczej dobra rzecz, bo zagadki specjalne w ogóle nie owocowały punktami.

...

Kompania w TROS znajduje te wężowate stworzenie, któremu potem pomaga Rey?

Re: ...

Niestety, nie.
I miałam Ci coś jeszcze napisać odnośnie zagadki, ale ugryzłam się w język (czy też raczej wstrzymałam palce), bo by było, że znowu podpowiadam innym. Napiszę w podpowiedzi.

Re: ...

Re: ...

Re: ...

Chciałam napisać, że niestety nie, bo przecież nie dręczyłabym Cię tak szybko kolejną zagadką z TROS. Ale nie obiecuję, że następnym razem to już takiej nie zadam.
Tam jest dużo nowych niewykorzystanych scen.

9.

A strzelmy spod dużego palca: SOLO, Qi`ra demonstruje na Kessel swoje umiejętności teras kasi?

Chodziło mi

konkretnie o pojedynek Qi`ry i Drydena zakończony śmiercią tego ostatniego, ale nie będę czepialska i uznam odpowiedź Kiry (którą chyba tym razem na właściwy trop naprowadził bartoszcze).

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 2 pkt
-. Emperor Reek - 2 pkt
3. bartoszcze - 1 pkt

Zagadka 10

Tak było. I znów zadaję...
Kategoria: znów cytat.

🛡️

Druga emotka przedstawia tarczę. Podpowiedź jutro ok. 20.

Re: Zagadka 10

Poczekam jednak na podpowiedź.

...

W Mando jest jeszcze więcej.
"Take care of yourself." w TFA?

Re: ...

Też prawda. I nie mogę się doczekać Disney+ w Polsce.

Re: ...

Czyli pewnie skończy się tak, że od drugiego sezonu wszystko zepsują robiąc z tego aktorską wersję Rebelsów, nie będzie chciało mi się oglądać i wtedy ruszą zagadki.

Re: ...

Aktorską, ale może też lepszą?

Re: ...

Do Rebels jako takiej luźnej bajki nic nie mam, ale z Syndromu Małej Galaktyki nic dobrego nie wyniknie.

Zagadka 10 podpowiedź 1

To dobrze, że nic do nich nie masz, bo ja też nie, a myśląc, że masz, chciałam Cię pocieszyć.
Podpowiedź trochę przed zapowiedzianą porą, ale to chyba nie szkodzi.


🛡️

Emotka nad kobietą przedstawia parasol z padającym deszczem, a pomiędzy Isard a Qui-Gonem jest emotka z poprzedniej wersji. Kolejna podpowiedź jutro ok. 19:30, ale mam nadzieję, że zgadniecie.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Najpierw się załamałam (bo znów mi nic do niczego nie pasowało), a potem postanowiłam spróbować tak (zakładając, że postać kobieca to Padme w przebraniu):
Ep. I, Padme do Qui-Gona:
,,I`ve been trained in defense... I can take care of myself."

...

Możesz pocieszać, bo dają radę jako luźna bajka, ale jako część Kanonu jest już gorzej (na pocieszenie Chopperki, Choppera zaliczam do plusów serialu).
"We stand behind you, Rey."?

Re: ...

Czuję się pocieszona.

Re: ...

Miło mi. I że Cię pocieszyłem, i że moja opinia ma dla Ciebie takie znaczenie, że aż jest po niej potrzebne pocieszenie.

Re: ...

Teraz będziemy prześcigać się w uprzejmościach. Jak Japończycy.

Zagadka 10 podpowiedź 2

Ostatnio mam chyba przykrą skłonność do wstawiania mylących emotek.

(☔ ____)
(👧 🛡️ ) o o 👧


Kobietę zastąpiła niebastionowa dziewczynka, która jest też na końcu drugiej linijki. Poza tym emotki niebastionowe są takie same jak wcześniej. Kolejna podpowiedź jutro przed 20, a na razie powodzenia.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Łotr 1, Galen Erso do Jyn:
,,Jyn, come here. Remember, whatever I do, I do it to protect you. Say you understand."

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Dobrze kombinowałem z Jyn, ale zapominam że Galen był zarośnięty

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Ja na początku też kombinowałam z Jyn, a w ostatniej chwili przerzuciłam się na Padme właśnie dlatego, że nie przyszło mi do głowy, że Galen był też zarośnięty.

Piękna odpowiedź

Właściwie to chodziło głównie o środkowe zdanie, ale cały cytat jest tak samo dobry.

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
3. Emperor Reek - 2 pkt
4. bartoszcze - 1 pkt

Chopperka odłącza się od Reeka i zaczyna mnie doganiać, ale póki co zadaje. Mamy teraz od góry idealnie 4-3-2-1.

Re: Piękna odpowiedź

A teraz zastanówmy się, czemu nikt wcześniej nie zauważył, jakim idealnym Galenem jest Qui-Gon.

Re: Piękna odpowiedź

Szczerze mówiąc, na początku wcale nie przyszło mi to do głowy. Otworzyłam scenariusz Łotra, bo wydawało mi się, że Qui-Gon przedstawia Sawa i chciałam znaleźć coś, co by pasowało do zagadki, a pierwszą rzeczą, na jaką trafiłam, była wypowiedź Galena. Pasowała idealnie A po namyśle stwierdziłam, że Galen też pasuje, bo ma długie włosy.

Zagadka 11Kategoria: scena, a EWENTUALNA podpowiedź jutro ok. 20:00 (ewentualna, bo może jednak zgadniecie od razu - ostatnio pochopnie założyłam, że nie i umawiałam się z Reekiem na dodatkowe wskazówki, a zgadliście błyskawicznie ).

Re: Zagadka 11

Pierwsze spotkanie Rey i Poego w TLJ?

Re: Zagadka 11

to nie to

11

Kłótnia Rey z Poe o Sokoła po powrocie z misji?

Re: 11

Niestety, nie (i - z trudem - nic więcej nie mówię, bo Imperator...).

Re: 11

Spokojnie, w chwili wysyłania już się wahałem czy jednak nie inna

...

Saw akurat nie pasuje, ale Galen jak najbardziej.
Rey siedzi w hełmie pilota?

Re: ...

Oj, nie, nie. (Zresztą - pomimo mojej sklerozy - pamiętam, że taka zagadka już była, więc bym nie zadawała. Ale jak skleroza się odezwie, to zdarza mi się nawet dopuścić kradzieży zagadki i żyć w przekonaniu, że sama ją wymyśliłam. )

Zagadka 11 podpowiedź 1

👀

Zobaczymy, czy tyle Wam wystarczy do odgadnięcia zagadki. Myślę, że tak. (Ale jakby co, to podpowiedź jutro o tej samej porze.)
Emotka pozabastionowa - pomiędzy postaciami - przedstawia oczy.
Powodzenia!
PS. Kategoria: scena (oczywiście )

11.1

Rozmowa Zorri z Poe na dachu, kiedy Zorri otwiera kask

...

Jyn patrzy na ratującego ją rebelianta?

bartoszcze

oddał strzał w dziesiątkę i zdobywa punkt.

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
3. Emperor Reek - 2 pkt
-. bartoszcze - 2 pkt

Re: bartoszcze

Zorri była tą moją drugą myślą

Re: bartoszcze

I to była myśl!

Zagadka 12

Niech będzie taka.Kategoria: scena.

Ewentualna podpowiedź jutro po 20

Re: Zagadka 12

No to niech będzie do pary.
TROS, Poe pyta Zorri, czy idą się całować.

Re: Zagadka 12

Byłbym aż tak przewrotny żeby dwa razy z rzędu dać tych samych bohaterów?
... nie tym razem

Re: Zagadka 12

A już myślałam...

Re: Zagadka 12

Chyba założę, że zagadka jest jednak w pewnym stopniu przewrotna i nie chodzi w niej o miłość dwóch osób, tylko o zachwyt jednej osoby, i dlatego postawię na Rose wypatrującą fathierów (z tym że sądzę, że to nie to, ale jakoś tak spodobał mi się ten pomysł).

...

Jeśli to nie zmyłka to tym razem przynajmniej nie jestem stratny, ale rozumiem, że bartoszcze nie boi się narzędzia zbrodni.
Pocałunek Lei i Hana u Jabby?

Re: ...

To tylko ja jestem strachliwa. Inni nie.

Re: ...

Normalnie powinienem im zademonstrować na kimś strachliwym, ale skoro tak szybko się uczysz, nie będę Cię poświęcał.

Re: ...

Nie pojmuję tych żartów ze strachem.

Re: ...

No bo ja udaję, że się boję Imperatora. Tylko nikomu nie mów.

Re: ...

A Imperator udaje, że jest groźny.

Re: ...

Udaję? Gdybym chciał, to bym był, ale tak jak Imperator Polski wolę wysługiwać się marionetkami, które najwyżej trafią przed Trybunał Stanu zamiast mnie.

Zagadka 12 podpowiedź 1

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Zakładając, że części moich zagadek nawet nie czytasz:
Pocałunek lesbijek?

zakładając

że słusznie pamiętam scenę pocałunku pilotki z komandor Ackie jako jedyną tego rodzaju w filmach SW, to odpowiedź Reeka powinienem uznać. W tym sezonie zagadki z tą sceną na pewno nie było.

1. KiraSolo - 4 pkt
2. Chopperka - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. bartoszcze - 2 pkt

Re: zakładając

A ja właśnie nie chciałam na to postawić, bo Reek już zadał tę zagadkę w poprzednim sezonie.

Zagadka 13

O to chodzi, Kira. Muszę przewidywać ruchy bartoszczego sezon wcześniej, żeby móc zdobyć punkt. Zrobił się taki łatwy sezon, spróbujcie podtrzymać passę.
Kategoria: scena

Ewentualna podpowiedź jutro około 15.

Re: Zagadka 13

Jeśli to to, to łatwe: C-3PO u Babu Frika w TROS wygłasza tłumaczenie z sithańskiego, a oczy świecą mu na czerwono, po czym się wyłącza.

Re: Zagadka 13

Nie wiem!!!

Ale może jeszcze coś wymyślę.

Re: Zagadka 13

I to jest dobre podejście. Po co krzyczeć?

Re: Zagadka 13

To nie był krzyk, tylko płacz. Ewentualnie okrzyk rozpaczy.

Re: Zagadka 13

Zmyliły mnie wykrzykniki.

Re: Zagadka 13

One tylko wyrażały bezmiar mojej rozpaczy.

Re: Zagadka 13

Też tak pomyślałam, że one są raczej niejednoznaczne. Ale przynajmniej nie było capslockiem.

Re: Zagadka 13

Słuszna uwaga. Może zacznijmy interpretować wykrzykniki Chopperki zamiast zagadek?

Re: Zagadka 13

Nawet podoba mi się pomysł interpretacyjny , o ile będzie funkcjonował OBOK zgadywania zagadek, a nie ZAMIAST ( no i macie tego upragnionego capslocka ).

Zagadka 13 Podpowiedź 1

Chyba Chopperka już nic nie wymyśli.
🎶
Dodatkowa emotka to nuty. Jak nie pomoże, kolejna podpowiedź jutro około 19, żebym nie musiał specjalnie przychodzić jej wstawiać w godzinach, gdy jest ciepło, czyli jest czas pomyśleć (choć dużo myślenia to nie wymaga).

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

SOLO, występ piosenkarki w złotym u Drydena.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Dzisiaj nie miałam szans wymyślić czegokolwiek. A teraz to już chyba nie ma sensu, bo Kira chyba zgadła?

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Sens zawsze istnieje, tylko czasem jest ukryty.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Och, och. Jak Kira nie zgadła, to ja ani tyle.
Ale przeprowadźmy głębszą analizę.
C-3PO to może być C-3PO, ale także np. K-2SO, L3-37 albo dowolny inny droid. C-3PO może też symbolizować kolor złoty lub żółty. Ten z czerwonym okiem kojarzy mi się z Sawem, albo Bazem, czyli generalnie z Łotrem (chyba że oznacza on symbloicznie cyborga). W tym kontekście najlepiej byłoby przyjąć, że C-3PO oznacza K-2SO, ale do tego zestawu zupełnie nie pasują mi nutki. W Łotrze nigdzie nie było orkiestry, ani nikt nie śpiewał (nawet nie nucił). Poza tym K-2SO nie miał indywidualnych scen ani z Bazem, ani z Sawem. Z kolei C-3PO i nutki kojarzą mi się z początkiem epizodu VI i scenami w jaskini lub na barce Jabby. Ale dla odmiany do tego zestawu nie pasuje mi zupełnie ten typ z czerwonym okiem.
Więc generalnie nic mi do niczego nie pasuje i czekam na podpowiedź.
Obszerną i łopatologiczną.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.