Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIII

Ze względu na Chopperkę zaczynam nowy sezon o jeden dzień wcześniej.

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy oraz regulaminem jej dotyczącym. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.

Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 103 pkt
2. Emperor Reek - 99 pkt
3. bartoszcze - 62 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 38 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
11. Ringwraith - 5 pkt
12. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
14. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 6/3/1
2. KiraSolo 4/6/2
3. bartoszcze 1/2/2
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
-. Chopperka - 0/1/3
6. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Za chwilę pierwsza zagadka.

Zagadka 1

Sezon XIII zaczniemy sceną.

🐂🐂🐂🐂
🐂🐂🐂🐂

Emotki to osiem brązowych wołów podzielonych na dwie linijki. Chyba nie będzie potrzebna podpowiedź, ale w razie czego zamieszczę ją jutro ok. 16:30.

Re: Zagadka 1

Dziękuję! Dziękuję!!! I już zgaduję! (Nawiasem mówiąc, sprawdzałam po kilka razy dziennie, czy Kira się nade mną nie zlituje )

Ep. VIII, stado fathierów wraz z Finnem i Rose ucieka ze stajni.

Re: Zagadka 1

TROS, Jannah i jej ekipa na orbakach witają Rey i resztę załogi "Sokoła" na Kef Birze?

Re: Zagadka 1

Joł! Kolejny uczestnik powrócił!

Odpowiedź

Desant tych zwierząt Jannah i jej kompanów oraz Finna, Rose i innych z Ruchu Oporu na krążownik Final Order?

Niech Moc będzie z Wami.

1

AOTC, Naboo, Padme i Anakin na łące z shaakami

Re: 1

Nie zgadliście, ale macie fajne pomysły. Wychodzi na to, że sporo tych zwierzaków w sadze.

Re: 1

Mam jeszcze co najmniej jeden

...

Coś za dużo tych wołów, ale skoro w tym sezonie miał być Mando to może atak blurrgów na Dina?

Re: ...

Też nie trafiłeś, ale miło Cię widzieć.

Zagadka 1 podpowiedź 1

Bardzo się cieszę, że Mistrz Mateusz i eNdOtE odpowiedzieli. Niestety nikt nie zgadł, ale to dopiero pierwsza wersja zagadki, więc wszystko przed nami.


_______________________🐂🐂🐂🐂🐂
_______________________🐂🐂_🐂_🐂
_______________________🐂🐂🐂🐂
_________________________________🐂🐂

Wołów jest teraz piętnaście i są trochę luźniej rozstawione w czterech rzędach (jakby ktoś nie widział dokładnie układu, a byłby zainteresowany, jestem gotowa go opisać na jego prośbę). Kolejna podpowiedź jutro, również ok. 16:30.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

AOTC, Anakin przybywa do wioski Tuskenów uratować swoją matkę?

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

Nie wiem, nie wiem. Te byki to najbardziej przypominają mi banthy.
Więc - choć w tej scenie zwierzaków jest za mało, a pojazd latający (a w zasadzie unoszący się nad ziemią) jest jeden - to stawiam na Ep. IV i atak Tuskenów na Luke`a.

1.1

Bitwa Gungan z machiniakami?

Re: 1.1

Właśnie miałam napisać to samo. I teraz muszę myśleć nad czymś innym.

...

Niech będzie kreatywnie. Wielka Armia Republiki na Coruscant pod koniec AOTC?

Zagadka 1 podpowiedź 2

()

_______________________🐂🐄🐂🐄🐄
_______________________🐄🐂_🐂_🐂
_______________________🐄🐂🐄🐂
_________________________________🐂🐄

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli. Zwierząt jest tyle samo, ale połowę wołów zastąpiłam krowami. Ewentualna trzecia i ostatnia podpowiedź będzie jutro o tej samej porze. Powodzenia!

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

To jest piękna zagadka, i nie, nie znam jeszcze odpowiedzi

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

Ale widzę też, że dużo trudniejsza, niż mi się wydawało.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

Zagadka piękna, cudna i wspaniała jest faktycznie, ale trudna, jak nie wiem. A moja odpowiedź jest taka:
Ep. I i początek bitwy o Naboo, a konkretnie moment, kiedy te wielkie, brązowe transportery (woły) i mniejsze czołgi (krowy) wyłaniają się zza wzgórza. Tylko nie potrafię wytłumaczyć, co robi tam Jawa.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

Z braku lepszych pomysłów: ANH, Obi-Wan straszy Tuskenów, udając Smoka Krayt?

1.2

Nie mam w sumie pomysłu, ale strzelmy: TPM, scena przed wyścigiem.

...

Piękne są te dawne samsungowskie emotki krów.
Pewnie coś przekręciłem, ale jak podczas tej ucieczki dotarli do klifu to było coś takiego, że Rose przepłaszała fathiery, żeby się rozdzieliły i uciekały dalej? Jak tak to to.

Re: ...

Emperor Reek napisał:
Piękne są te dawne samsungowskie emotki krów.
-----------------------
Skąd wiesz, jakiego sprzętu używam? XD

Zagadka 1 podpowiedź 3

Przepraszam za spóźnienie. Za późno zaczęłam przygotowywać podpowiedź, a później wystąpiły problemy techniczne. Być może Wasze trudności biorą się stąd, że jest to bardzo, bardzo krótka scena (choć jeszcze nie mignięcie), którą łatwo zapomnieć.

(🌵 🏠 )
( ) _ ( _ _ )
____________________________________________________________________________________________🐂🐄🐂🐄🐄
____________________________________________________________________________________________🐄🐂_🐂_🐂
____________________________________________________________________________________________🐄🐂🐄🐂
____________________________________________________________________________________________🐂🐄

Pierwsze dwie emotki w nawiasie to kaktus i dom. Mam nadzieję, że bydło (bez zmian) wyświetla się u wszystkich prawidłowo, to jest w czterech linijkach (kreseczki są takie długie, żeby zwierzęta były odpowiednio położone względem statków i bohaterów).
Teraz już powinniście zgadnąć, ale jak nie, rozwiązanie podam jutro ok. 17.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 3

Żeby nikt nie miał wątpliwości: bydło powinno być w dół i na prawo od emotek bastionowych.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 3

Bydło, czyli mięso, czyli pożywienie.
Jeden statek ze względu na emotki w nawiasie jestem skłonna uznać za barkę Jabby, a te dwa samolociki obok siebie - za tratwę z jego jeńcami.
Więc chyba postawię na Ep. VI i moment, w którym niektórzy pasażerowie tych pojazdów stają się pokarmem Sarlacca (i to nie ci, o których mówił Jabba).

1.3

W drodze nad jamę Sarlacca barki przelatują nad stadem banth

Udało się

Bartoszcze zgadł. Ale wcześniej to Chopperka była kandydatką do zadawania, ze względu na to, że pierwsza pomyślała o banthach, a później o Sarlaccu. Poza tym wszyscy błądziliście bardzo daleko, co mnie dziwiło, bo spodziewałam się raczej, że ktoś od razu pomyśli o tej scenie i szybko zgadnie.
Bartoszcze zdobywa pierwszy punkt w tym sezonie i zadaje nową zagadkę.

1. bartoszcze - 1 pkt

Re: Udało się

Ale musiałem włączyć film i obejrzeć całą sekwencję z Sarlaccem, żeby mieć pewność

Re: Udało się

Ja tę scenę zauważyłam przy generalnej powtórce przed TROS, a ponieważ teraz nie bardzo miałam pomysł na pierwszą zagadkę, pomyślałam, że czemu nie.
Po ostatniej podpowiedzi przynajmniej była pewność, gdzie szukać. Wcześniej Jawa też miał Was naprowadzić na Tatooine. Ale spodziewałam się, że na pewno znacie OT o wiele lepiej niż ja i od razu od razu skojarzycie bydło z tą sceną, a Wy potrafiliście wymyślić tyle fragmentów ze zwierzętami (a nawet bez zwierząt). Dlatego byłam zaskoczona. Ale może to i lepiej, że konkurs zaczęliśmy trochę spokojniej, od trudnej zagadki?

Re: Udało się

Jawa tradycyjnie kierował przynajmniej w stronę pustyni
Myślałem wcześniej, że to może być jakiś konkretny moment, który trudno sobie przypomnieć, w ostatniej podpowiedzi było oczywiste że chodzi o barki Jabby.

Re: Udało się

Chyba byłam zbyt kreatywna.

Re: Udało się

No, chyba tak.

Re: Udało się

Przynajmniej nie zrobiłaś z wołów klonów.
A co do sprzętu Kiry to pisałem o krowoświniach, bo mi je wyświetliło. Chociaż u ciebie można się też domyślić, bo kiedyś wstawiałaś te same wersje z emojipedii, czyli przynajmniej wtedy takimi się pewnie posługiwałaś.

Re: Udało się

Domyśliłam się, ale tak mnie ubawiło, że napisałeś o tych samych śmiesznych krówkach, które ja widzę, że odpisałam.

Zagadka 2

No to niech będzie kategoria: scena.Emotki mogą znaczyć wiele.

Ewentualna podpowiedź jutro po 20; gdyby coś miało się zmienić, dam znać z wyprzedzeniem.

Re: Zagadka 2

TFA, zbliżenie na oficerkę FO na chwilę przed zniszczeniem układu Hosnian ( https://youtu.be/-HmWDdmTAE8 , 0:58).

Re: Zagadka 2

SOLO, Qi`ra odpowiada na pytanie Drydena, co by zrobiła, gdyby ktoś ją zdradził.

Re: Zagadka 2

Na razie wszyscy daliście szansę pozostałym

Re: Zagadka 2

A ja w pierwszej chwili chciałam podać scenę, w której Rose gryzie Huxa w palec. I już nawet to napisałam. I dosłownie w ostatniej chwili mnie olśniło, że to przecież scena usunięta.

Re: Zagadka 2

A tam, niech będzie kreatywnie: ANH, Beru nalewa Luke`owi niebieskiego mleka?

Re: Zagadka 2

Ha, fajna odpowiedź.

Re: Zagadka 2

To rzeczywiście kreatywna odpowiedź.

Re: Zagadka 2

Kreatywność doceniam bardzo!
(aż żałuję że sam nie wymyśliłem)

Re: Zagadka 2

To do kompletu jeszcze ja pochwalę.

...

Spotkanie Krennica i Jyn na Scariff?

Zagadka 2 podpowiedź 1

Ciekawe czy tego się spodziewaliście.

Kategoria: scena.Ciekawe czy zgadniecie. Jeśli nie to kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Solo, Dryden Vos składa Beckettowi kondolencje z powodu śmierci Val?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

tylko która emotka oznaczałaby Drydena, a która Becketta?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Ja też postawię na SOLO. Tylko zinterpretuję zestaw emotek następująco: dla mnie pierwotna wersja zagadki oznacza kobietę imperialnego oficera, a ruda waleczna - Qi`rę. Więc stawiam na moment, gdy ta ostatnia wrzuca coaxium do szuflady.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Najs, ale też nie

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Trudno, niezrażona będę próbować dalej.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

jeśli inni Ci dadzą taką szansę

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Trzymam za wszystkich innych kciuki.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Mam pewien pomysł, ale TROS jeszcze do mnie nie dotarł, a na YT jest za mało klipów i nie mam jak sprawdzić, czy w ogóle była taka scena...

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

specjalnie czekałem!

Re: Zagadka 2 podpowiedź 1

Dzięki!

...

Chyba dam szansę.
Scena w której Holdo przejmuje dowodzenie?

Re: ...

Dałeś szansę.

Re: ...

Dziękuję za uświadomienie.

Zagadka 2 podpowiedź 2

Kategoria: SCENA. Nie konkretny moment, tylko większa całość.Przypominam, że żadna z postaci reprezentowanych przez emotki nie występuje w żadnym z utworów dozwolonych przez regulamin

Ewentualna ostatnia podpowiedź będzie jutro po 20.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Och, och. Czy mogłabym prosić, żeby ktoś przeprowadził analizę? (tym kimś może być np. bartoszcze... )

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Do not let your eyes deceive you

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Spróbuję.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Łotr 1, retrospekcja z dzieciństwa Jyn, kiedy jej rodzice mają spotkanie z Orsonem, a ona budzi się w nocy i tata ją uspokaja.
Są dwie kobiety i dwóch imperialnych, więc może to to?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Nie

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Ech...

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Jyn przepytywana przez przywódców Sojuszu?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Którą scenę masz na myśli?

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Ups, za długo nie wchodziłam na Bastion. XD Chodziło mi o scenę, którą podał eNdOtE. Zresztą innych podobnych oprócz jego i Reeka propozycji chyba nie było.

Re: Zagadka 2 podpowiedź 2

Łotr 1, Jyn przesłuchiwana przez Sojusz i Mon Mothmę po uwolnieniu z Wobani?

...

Narada Sojuszu po powrocie z Eadu?

miałem problem

z odpowiedzią Kiry, bo w pierwszej chwili zinterpretowałem ją jako wskazanie tej samej sceny co Reek

niemniej skoro Kira sprecyzowała że chodziło jej o tę samą scenę co eNdOtE, czyli z udziałem generała Dravena i kapitana Andora (obaj w strojach mundurowych ), to prawidłową odpowiedź, punkt i prawo zadawania zaliczam jej właśnie, bo podała ją pierwsza

Tabela
1. bartoszcze - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Re: miałem problem

Ja też uznałem, że chodzi jej o tamtą, więc nie podałem tej samej, ale jednak faktycznie było niejasne i według regulaminu punkt powinien dostać Endote.

Re: miałem problem

O ile liczymy nie całkiem jasny opis sceny jako błąd.

Re: miałem problem

Jeśli pasuje więcej niż jedna scena to powinniśmy. Chociaż prawidłowa odpowiedź bardziej się kojarzy z opisem.

Re: miałem problem

To można będzie sprecyzować w regulaminie kolejnej edycji.

Re: miałem problem

Nawet trzeba, ale obecnie wychodzi na to, że to złamanie punktu 10.

Re: miałem problem

Mam zadawać zagadkę czy nie?

Re: miałem problem

Jeśli o mnie chodzi, to powinnaś zadać zagadkę. Tak chyba będzie najuczciwiej .

Re: miałem problem

Dobra, to bardzo miło z Twojej strony. W takim razie zaraz ją zamieszczę, a do przyszłego sezonu zdecydowanie musimy uzupełnić regulamin.

Zagadka 3

To teraz dla odmiany będzie cytat.

o o ()

Ewentualna podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 3

Spróbujmy klasycznie: ANH, "Of course I know him. He`s me!"

Odpowiedź

Monolog Obi-Wana po pokonaniu Anakina na Mustafarze?

Niech Moc będzie z Wami.

I eNdOtE i tak ma punkt :)

Czasami klasyczna odpowiedź jest najlepsza.

Tabela
1. bartoszcze - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
-. eNdOtE - 1 pkt

Re: I eNdOtE i tak ma punkt :)

Czarna rozpacz! Nie zdążyłam odpowiedzieć!
Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że eNdOtE zdobył punkt.

Zagadka 4

I krayt syty, i bantha cała . Kategoria: scena.

Re: Zagadka 4

Pojedynek Yody z Hrabią Dooku?

4

No to strzelmy: Yoda zabija klony, które próbują wykonać rozkaz 66?

Zauważyłem

że nie dałem daty podpowiedzi, ale tym razem nie była potrzebna . Zgadł bartoszcze.
Tabela
1. bartoszcze - 2 pkt
2. KiraSolo - 1 pkt
-. eNdOtE - 1 pkt

Re: Zauważyłem

A ja właśnie miałam odpowiadać. XD

Re: Zauważyłem

Najwyżej byś uzupełnił

Zagadka 5

No to tym razem kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro... po 8, ale nie wiem jak wielkie "po".

Re: Zagadka 5

Łotr 1, śmierć Cassiana i Jyn?

Re: Zagadka 5

Nie tym razem.

Re: Zagadka 5

ANH, ciocia Beru nalewa Luke`owi mleka.

na bezczela

Tak, zadałem zagadkę zainspirowany kreatywną odpowiedzą eNdOtE na moją poprzednią zagadkę i widząc że odpowiedział, miałem serdeczną nadzieję że spróbuje powtórzyć

No, ale spróbowała Kira i ona zadaje.

Tabela
1. bartoszcze - 2 pkt
-. KiraSolo - 2 pkt
2. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 6

O, konkurs się rozkręcił. Nie byłam pewna, czy zrobiłbyś coś takiego, ale skoro emotki były takie same... A ja teraz też się w pewnym sensie powtórzę.

o o ()

Kategoria to znowu cytat, a podpowiedź (jeśli będzie potrzebna) wstawię jutro ok. 13:30.

Re: Zagadka 6

AOTC, "Someday I will be... I will be
the most powerful Jedi ever!"

Re: Zagadka 6

Człowiek sobie spokojnie idzie do pracy, wraca, wchodzi na Bastion, i co? I strasznie miło, że tyle się tu dzieje. Tylko strach pomyśleć, co powie Imperator, który pewnie zajrzy tu jeszcze później, niż ja.

Re: Zagadka 6

Ep. I i tekst małego Aniego: ,,Mom, mom, I am home!".

...

"Excuse me, I`m in charge of security here, milady"?
Imperatorowi obojętnie, bo mu się specjalnie nie chciało wracać do konkursu, ale skoro z każdą edycją lepsza atmosfera to został. I za jakiś czas w podobnej sytuacji może nie być obojętny.

6

A co mi tam:
"I hate sand"

Zagadka 6 podpowiedź 1

Póki co, ta zagadka wygląda jak masło maślanie maślane, ale może o to właśnie w niej chodzi...

o o ( = )

Pogłówkujcie trochę. Jak dalej nie dacie rady, podpowiem jutro ok. 14.

Re: Zagadka 6 podpowiedź 1

ROTS, "Something’s happening. I’m not the Jedi I should be. I want more. And I know I shouldn’t."

Odpowiedź

You were the chosen one.

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Odpowiedź

Ja tylko podpowiem, że kółeczka między pierwszym Anakinem po lewej a nawiasami wskazują, że kwestię wypowiada Anakin

Re: Odpowiedź

Aha, okej, dzięki, dobrze wiedzieć.

Właśnie się zastanawiam nad tymi wszystkimi emotikonowymi meandrami jeszcze. Wciąż nie wszystkiego ogarniam. No w każdym razie byłbym wdzięczny, gdyby ktoś przedstawił mi podstawowe zasady konstruowania tych zagadek w ramach jakiegoś tutorialu.


Niech Moc będzie z Wami.

Reek

jest propozycja żeby zrobić tutorial, robimy go ad hoc, w wątku z zasadami, czy osobny zupełnie wątek?

Re: Reek

W zasadach

Re: Zagadka 6 podpowiedź 1

Anakin do Padmé: ,,It`s Anakin. When you say Annie it`s like I`m still a little boy... and I`m not."

6.1

Nie chce mi się grzebać, więc rzucę kwestią, o której myślałem, że brzmi trochę inaczej

AOTC, "I`m here, Mom".

...

"Qui-Gon told me to stay in this cockpit, and that`s what I`m going to do!"?

Zagadka 6 podpowiedź 2

Bardzo dużo ciekawych pomysłów, jedne bardziej trafione, inne mniej. Chyba już wszyscy spróbowali, więc nie będę dalej przeciągać.

👦 o o ( = )

Emotka na prawo od Anakina przedstawia chłopca. Jeśli dalej nie pojawi się poprawna odpowiedź, ostatnia podpowiedź będzie jutro ok. 13:30 (chyba jednak ta godzina pasuje mi najbardziej).

Re: Zagadka 6 podpowiedź 2

AOTC, "Ani? My goodness, you`ve grown."

6.2

"I am a person! My name is Anakin."

Zgadł bartoszcze

Tak, chodziło o odpowiedź Anakina na pytanie, czy jest niewolnikiem. Bartoszcze prowadzi i zadaje następną zagadkę.

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
2. KiraSolo - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt

Re: Zgadł bartoszcze

Mam pomysł na zagadkę, ale nie mam 100% pewności że dokładnie pamiętam scenę, a film mogę odpalić dopiero w domu

Re: Zgadł bartoszcze

Spoko, poczekamy.

Zagadka 7

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro ok. 20.

Re: Zagadka 7

Ilość możliwości jest ograniczona (jeżeli chodzi o ten film, który dopiero w domu można odpalić ). A więc:
TROS, Kylo zrywa naszyjnik Rey podczas Święta Przodków.

Re: Zagadka 7

Żadnego filmu SW nie noszę ze sobą do pracy!
Keep trying.

Re: Zagadka 7

TFA, Kylo przesłuchuje Rey?

Re: Zagadka 7

też nie

Re: Zagadka 7

W przeciwieństwie do Chopperki uważam, że możliwości jest od groma, a nawet niekoniecznie musi chodzić o Rey. Ale może zasugeruję się ustawieniem postaci i gustem zadającego i odpowiem, że to scena z TFA, w której Kylo i Rey wpatrują się w siebie po tym, jak ona przechwyciła miecz Skywalkerów.

Re: Zagadka 7

Zostało jeszcze wiele możliwości

Odpowiedź

Spotkanie Kylo Rena i Rey na Takodanie?

Niech Moc będzie z Wami.

...

Możliwości jest dużo, ale mało takich, które wymagają sprawdzenia w domu.
Wizja z mroczną Rey?

Re: ...

Ale wyszła zagadka z pozaregulaminową podpowiedzią.

Ale to nie ta scena.

Re: ...

Masz na myśli swoją odpowiedź na post Chopperki? To podpowiedź albo zmyłka. Pewnie to pierwsze, ale podobał mi się mój pomysł.

Zagadka 7 podpowiedź 1

Jak zwykle u mnie emotek jest niewiele.
Jak zwykle mogą znaczyć dokładnie to, co pokazują, lub coś innego (oczywiście przy emotkach pozafilmowych wiadomo, że nie oznaczają dokładnie tego, co pokazują).

Kategoria: scena.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Spróbujmy: TLJ, Rey i Kylo kłócą się o miecz Skywalkerów, przy czym go niszczą (przynajmniej do następnej części).

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Walka trwa!

Odpowiedź

Sekwencja w sali tronowej Snoke’a z udziałem Rey i Kylo Rena?

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Odpowiedź

Hm, a w mundurze to kto?
Bo przynajmniej w moich zagadkach nie mógłby oznaczać Snoke`a, bo ten ma swoją emotkę

Thrawn a Snoke

Aha, bo sądziłem właśnie, że Thrawn miał być substytutem dla Snoke’a. 😅

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Ep. VII, Hux informuję Snoke`a, że Kylo nie szukał droida, gdyż uznał, że dziewczyna wystarczy?
A jeżeli nie, to dzisiaj oglądam TROS i zgaduję zagadkę po podpowiedzi.
(Oczywiście o ile inni dadzą mi taką szansę )

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

zobaczymy czy dadzą szansę

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

A ja już chyba wiem.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Ponieważ mój pierwotny pomysł nie wypalił, niech będzie ta rozmowa-walka Rey i Kylo, podczas której strącili hełm Vadera.

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Thrawn jako Vader?

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Jak zwykle odpowiadam grubo po czasie. Nie, chodziło o okoliczności (Rey była na statku Porządku, a Kylo w otoczeniu jego żołnierzy).

Re: Zagadka 7 podpowiedź 1

Nieważne czy po czasie - ta odpowiedź rozwija możliwości interpretacji emotek

...

Wydaje mi się, że nie było przy tym oficerów, ale spotkanie Rey i Kylo na statku podczas którego skacze na Sokoła?

Zagadka 7 podpowiedź 2

Chopperka myśli, że już wie, zaraz będzie mogła się przekonać

Kategoria: SCENA

o o ()

Jeśli Chopperka się myli, i nikt inny też nie zgadnie, to ostatnia podpowiedź jutro po 20. Ale coś mi mówi...

Re: Zagadka 7 podpowiedź 2

No dobra (w tym miejscu zacieram rączki):
TROS, w scenie biorą udział: Kylo, Generał Pryde i anonimowa oficer FO, która oddaje Renowi naszyjnik Rey i melduje o miejscu jego pochodzenia, co jest jednoznaczne z ustaleniem obecnego miejsca pobytu Rey.

rączki zatarte

zagadka rozwiązana, punkt zdobyty

Kusiło mnie żeby na początek dać Pryde`a i tę oficer, ale uznałem, że zrobię podpuchę na Reylo

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
2. KiraSolo - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

I Chopperka zadaje.

Re: rączki zatarte

Strasznie się cieszę.
Ale jakbym dzisiaj nie oglądnęła filmu, w życiu bym nie zgadła. Nie pamiętałam, że naszyjnik podawała kobieta.

Re: rączki zatarte

Przynajmniej mogę się cieszyć, że pierwsza pomyślałam, że to nie musi być Rey, nawet jeśli nie wykorzystałam tego pomysłu. A Chopperce gratuluję odgadnięcia i zaangażowania.

Re: rączki zatarte

Ale i tak Chopperka była pierwsza do zadawania w razie nieodgadnięcia, bo nie dało się bliżej

Re: rączki zatarte

To był wyraz zadowolenia, że nie całkiem dałam się podpuścić.

Re: rączki zatarte

Ha! Tak się skupiłam na podpowiedzi, że nawet nie zauważyłam, że miałam gigantyczny przypływ kobiecej intuicji przy pierwotnej wersji zagadki.

Re: rączki zatarte

A Kirze dziękuję za gratulacje.
PS. To już nie zaangażowanie, a lekki bzik (lub - jak ktoś woli - syndrom Chopperki )

Zagadka 8

Kategoria: scena.A ewentualna podpowiedź jutro ok. 20.
Powodzenia!

...

Cara atakuje Mando? (Początek walki zakończonej na widok pijącego bulion Baby Yody)

:)

Błyskawiczna akcja Imperatora, który zdobywa punkt. A ja mam czyste sumienie, bo dotrzymałam słow .

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
2. KiraSolo - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Re: :)

słowa

Zagadka 9

To nie była błyskawiczna akcja odgadnięcia Twojej tylko bardzo powolna tej bartoszczego (choć się nie zdziwiłem, że już jest kolejna). Też od razu zakładałem, że nie musi tam chodzić o Rey, ale nie miałem lepszego pomysłu bez niej. 100 punktów przekroczone, jedziemy dalej.
Kategoria: cytat

?

Re: Zagadka 9

Aha. Ewentualna podpowiedź około 10.

Re: Zagadka 9

Gratulacje z okazji seteczki.

Re: Zagadka 9

Dzięki.
Przy okazji przypominam wszystkim, żeby sprawdzać kategorię zagadki.

Re: Zagadka 9

Ja też gratuluję, zapomniałam.

Re: Zagadka 9

A gdyby nie to...

Re: Zagadka 9

Dołączam się do gratulacji, a na zagadkę nie mam na razie pomysłu.

Re: Zagadka 9

To pewnie nie to, ale napiszę tak: AOTC, C-3PO rozmontowany na taśmie fabrycznej.

Re: Zagadka 9

Ep. II, Hrabia Dooku do Mace`a Windu: ,,How well do you think one Jedi will hold up against a thousand battle droids?".

Odpowiedź

Droidy bojowe B1 przechodzące przez tarczę w TPM podczas bitwy o Naboo?

Niech Moc będzie z Wami.

Re: Odpowiedź

To jest zagadka z kategorii "cytat".

Wiem, zdarzało mi się orientować przy drugiej podpowiedzi

Re: Odpowiedź

Spoko, ja też się pomyliłam.

Zagadka 9 Podpowiedź 1

Przypomnienie i tak nie wszystkim pomogło, ale teraz już wszyscy powinni pamiętać. A Kirze i eNdOtE też dziękuję.


-
- ?
Jeśli będzie potrzebna kolejna podpowiedź to jutro około 10.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Raczej nie to, ale może jednak: ROTS, "Is there anything I might do for you, my lady?
-Yes, make sure all the security droids are working. Thank you, Threepio."
PS Jako, że korzystałem ze scenariusza, nawet nie pamiętam, czy ta kwestia pojawiła się w filmie, ale mam nadzieję, że tak...

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Och, chyba będzie potrzebna kolejna podpowiedź.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Ale spróbować odpowiedzieć nie zaszkodzi.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Ale najpierw to ja przeprowadzkę analizę (może komuś coś to pomoże, np. mi samej ). No więc tak: wydaje mi się, że cytat dotyczy droidów człekokształtnych (raczej wykluczam ludzi pomalowanych na złoto i złoty kolor jako symbol pieniędzy/bogactwa). To jest też coś, co wypowiada droid/droidy, bo w grę wchodzi raczej dialog. Scen w SW, gdzie droidy rozmawiają ze sobą na swój własny temat raczej nie ma dużo, ale na razie jakoś nie mogę wpaść na nic rozsądnego. Więc za chwilę (jak to znajdę) spróbuję z czymś, co nie spełnia powyższych kryteriów, ale za to mówi to ten konkretny droid (choć równie dobrze może to być inny, np. K-2SO) na temat droidów.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

To zgodnie z zapowiedzią taki dialog z TROS:

C-3PO: Yes, Master Poe. But the translation from a forbidden language cannot be retrieved. That is short of a complete redacted memory bypass.

FINN: A complete what?

C-3PO: It’s a terribly dangerous and sinful act.... performed on unwitting droids by dregs and criminals.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

A niech będzie: „Machines making machines. How perverse”.
Jak zwykle nie całkiem mi pasuje, ale nie mam czasu i chęci szukać głębiej.

Zagadka 9 Podpowiedź 2

Mi analiza pomogła, bo napisałaś błędną interpretację o której sam bym nie pomyślał, więc dobrze, że zwróciłaś na to uwagę. Chociaż ta podpowiedź od razu miała naprowadzić na to kto mówi pierwszą (i niejedyną) kwestię w rozwiązaniu, więc niby wyszłoby na to samo, ale i tak warto wiedzieć.
[ ]

oo( )
oo( ?! )
Ostatnia podpowiedź jutro około 12, ale powinno udać się bez niej.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Ep. I oczywiście i:

OBI-WAN : I`ll take care of that.

GUARD DROID : Where are you going?

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Och, pomyliłam osoby w scenariuszu. Za bardzo się spieszyłam.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Qui-Gon: „Let`s go, before more of those droids show up”.
Jar Jar: „ Mure? Mure did you spake?!”.

...

Kira wraca na prowadzenie, zobaczymy czy do końca edycji.
Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
-. KiraSolo - 3 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Re: ...

W sumie zgadłam dzięki temu, że wywnioskowałam, że tą błędną interpretacją Chopperki muszą być pieniądze, bo inaczej postawiłabym na rozmowę Qui-Gona z Wattem. Tej kwestii o droidach nie pamiętałam i znalazłam ją dlatego, że musiałam się bardziej postarać. Więc Chopperce dziękuję za analizę, a Reekowi za komentarz do niej.

Zagadka 10

Ło, nawet nie zauważyłam, że to już dziewięć zagadek przeleciało.
Kategoria: scena.

^
| 🕒


Obok pionowej kreski jest zegar pokazujący 3. Mniej wtajemniczonym uczestnikom podpowiem, że za pomocą zegarów często przedstawiliśmy nie czas, godzinę czy sam zegar, a liczbę, którą ten zegar pokazuje, aczkolwiek nie jest to reguła.
Podpowiedź jutro ok. 10, ale może akurat zgadniecie?

Re: Zagadka 10

Wydaje mi się, że zagadka ma głęboko metaforyczne znaczenie. Wydedukowałam, że powyższy zestaw symboli i emotek oznacza, że Kylo Ren trzy razy skacze do góry.
Zatem: TROS i pojedynek na wraku Gwiezdy Śmierci ze szczególnym uwzględnieniem skoków Kylo.

...

Kylo uderza oficerem o sufit?
Wydaje mi się, że to było jedno uderzenie, ale może jednak trzy.

Re: ...

Też o tym myślałam.

Re: ...

Ale niestety oboje nie zgadliście.

Zagadka 10 podpowiedź 1

Być może rozwiązanie jest nieco mniej oczywiste.

^
| 🕒Emotka pozabastionowa bez zmian. Kolejna podpowiedź jutro ok. 11.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

pewnie dlatego nic wczoraj nie wymyśliłem

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Po następnej podpowiedzi wiele powinno się rozjaśnić.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Okej, strzałka w górę z zegarkiem może symbolizować przeniesienie się w czasie, więc: TLJ, wizja, podczas której Luke (z początku) chce zabić Bena, a ten się broni i niszczy świątynię?

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

TROS, Ben mówi do Hana na wraku GŚ, że już jest za późno, a Han mówi, że nie i gładzi go po twarzy?
Jeżeli to nie ta scena z ,,za późno``, tylko ta druga, to najwyżej ktoś skorzysta.

...

Rozmowa Hana z Renem w TFA?

10.1

Strzelmy spod dużego palca: śmierć Bena?

Re: 10.1

(Bena Solo, a nie Bena Kenobi, żeby nie było)

Zagadka 10 podpowiedź 2

To teraz ta podpowiedź, która ma wiele rozjaśnić.

^
| 🕒
🎭Zegar z trójką bez zmian, za to pod pionową kreską pojawiła się emotka masek z greckiego teatru ( https://emojipedia.org/performing-arts/ ). Myślę, że teraz powinno być dużo łatwiej, ale jeśli się nie uda, to ostatni raz podpowiem jutro ok. 11:30.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

(na razie nie rozjaśniła, nadal szukam klucza do zagadki)

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

(Może spróbuj zastosować wskazówkę dla niewtajemniczonych z pierwotnej wersji?).

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Samo w sobie nie pomaga

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Chodzi na pewno o maskę. Chyba Vadera.
Spróbuję tak:
TROS, początek (ale nie taki całkiem - żeby nikt nie zgłaszał zastrzeżeń ) filmu, Kylo trzymający rękę na masce Vadera (edycja limitowana 2.0) i mający wizję?

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

TROS, Rey i Kylo podczas pojedynku na Kijimi niszczą hełm Vadera?

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Olśniło mnie!

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Ale musisz poczekać do 11:30.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 2

Jeszcze nie wiem, czy to dobre olśnienie. A nie błędny ognik na bagnach.

...

Kylo niszczy swój kaczy hełm? Choć tam też nie było dokładnie trzech uderzeń.

Zagadka 10 podpowiedź 3

Chopperka sugeruje, że już wie, ale na wszelki wypadek (i żeby zwiększyć szanse pozostałych) trochę rozbuduję tę podpowiedź (to znaczy bardziej, niż zamierzałam na początku).(🎭 ) ⬆▫▫*▫*▫


Parę rzeczy się zmieniło. Pierwsza emotka w nawiasie to maski z poprzedniej podpowiedzi. Za nawiasem jest ikonka strzałki w górę, a następnie trzy małe białe kwadraty (trzeci pomiędzy gwiazdkami).
Myślę, że ktoś zgadnie, ale w przeciwnym razie zadającego wybiorę jutro ok. 13 (żebyście mieli więcej czasu na myślenie).

Re: Zagadka 10 podpowiedź 3

TLJ, Kylo próbuje zaatakować Snoke`a, po czym zostaje porażony błyskawicą Mocy, a trzech Gwardzistów Pretoriańskich wyciąga broń?

...

Kylo zdejmuje maskę na rozkaz Snoke`a?

Reek zgadł

Chciałam dać Wam do zrozumienia, że to było trzecie ściągnięcie maski w trylogii, a jako że emotka przedstawia Kylo w masce, na początku używałam jej do przedstawienia samej maski. Ale może muszę trochę zluzować poziom zagadek, bo są zrozumiałe tylko dla mnie.

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt
-. KiraSolo - 3 pkt
2. Emperor Reek - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Zaskoczyło mnie, że Reek ma dopiero drugi punkt.

Re: Reek zgadł

A ja dopiero teraz mogę tu zajrzeć i widzę, że moje wieczorne olśnienie przeszło na Reeka.
I teraz już wiem, że było to prawdziwe olśnienie, a nie błędny ognik.
Gratuluję Imperatorowi.

Re: Reek zgadł

Ja w takim razie gratuluję Wam obojgu. To dobrze, że aż dwie osoby wpadły na poprawne rozwiązanie, bo bałam się, że nikt nie zgadnie.

Re: Reek zgadł

Dziękuję!!!

Re: Reek zgadł

Nie wpadłem na to, że strzałki symbolizowały tron Snołka

Re: Reek zgadł

Bo nie symbolizowały. Oznaczały ściąganie maski. 3 oznaczało, które z kolei.
Nieoczywiste, wiem. Następnym razem postaram się zadać coś łatwiejszego.

Re: Reek zgadł

Nie przejmuj się, tak to bywa z konceptualnymi zagadkami

Rozważałem przez pewien czas czy to nie trzecia "rozmowa" Reylo przez force bond, ale nie spasowało mi.

Zagadka 11

Dopiero drugi, ale na razie nikt nie ma więcej niż trzech (choć znając życie po tej zagadce się to zmieni), więc nie jest źle. Na to że chodzi o kolejność ściągania maski nie wpadłem, ale przynajmniej pamiętałem scenę dzięki temu:
https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/001/346/441/360
Kategoria: scena

___ |-O-|
Chodzi o bardzo konkretny moment. Podpowiedź jutro około 18.

Re: Zagadka 11

Ep. VII i moment, kiedy Finn trafia swojego pierwszego TIE`a?

Re: Zagadka 11

SOLO, Han wlatuje w wir, żeby uciec przed TIE`ami (to jest na samym początku pościgu)?

Zagadka 11 Podpowiedź 1

Raczej już nikt więcej nie odpowie.

[ ]__|-O-| |-O-||-O-|
Jeśli będzie potrzebna kolejna podpowiedź to jutro około 19.

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 1

Hm... No nie wiem, TROS i zbliżenie na Lando i Chewiego w Sokole po pokazaniu wielkiej floty?

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 1

A myślałem że to już proste

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 1

Nie wszystko i nie do końca mi pasuje, ale spróbuję tak:
Ep. V, W pościg za Sokołem, za sterami którego siedzą Lando i Chewie (po uratowaniu Luke`a z Miasta w chmurach) ruszają trzy TIE-e i rozpoczynają ostrzał.

Zagadka 11 Podpowiedź 2

Teraz powinno być też proste dla tych którzy biorą udział.

[ ]_|-O-| |-O-||-O-||-O-|
Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 2

Cameo Wedge`a w TROS.

...

Tym razem Kira wybrała dobre zbliżenie w Sokole i ma punkt.
Tabela:
1. KiraSolo - 4 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
3. Emperor Reek - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Zagadka 12

Ta scena przyszła mi do głowy od razu, potem nie wiedzieć czemu byłam przekonana, że ta emotka to nie Wedge, i dopiero po dwóch godzinach doszłam do wniosku, że to jednak on. A teraz w końcu naprawdę wyszłam na prowadzenie.

Zagadka będzie mieć kategorię: scena.

🐣

Druga emotka przedstawia wykluwającego się kurczaka. Ewentualna podpowiedź jutro ok. 11:30.

...

Skoro była obiecana zagadka z Mando to może pierwsze spotkanie Dina i IG-11 z Baby Yodą?

Taaak

Szybko poszło. Skoro miałam zadać coś z Mando, to chyba najłatwiej było z tym małym słodziakiem.

Tabela:
1. KiraSolo - 4 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Zagadka 13

A przygotowując wczoraj podpowiedź myślałem, że dziś nie będę zadawał.
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 17.

Re: Zagadka 13

Ep. IV, Wedge ratuje skórę Lukowi, zestrzeliwując TIE-a, który siedzi mu na ogonie.

Re: Zagadka 13

To miał być cytat.

Re: Zagadka 13

Też się tak pomyliłam, jak zadawaliśmy parę scen z rzędu.

Re: Zagadka 13

O psia kość!

Re: Zagadka 13

Ciekawe, że przed edycją rozmawialiśmy o tym, że pomyłka kategorii zdarza się rzadko, a w tej mamy już trzecią (nie zdziwiłbym się, jeśli to rekord).

Re: Zagadka 13

Ja po prostu nie chciałam się dać prześcignąć innym w tym myleniu kategorii.

Re: Zagadka 13

Proponuję wprowadzenie do regulaminu przepisu, że udzielenie odpowiedzi w niewłaściwej kategorii jest traktowane jako brak odpowiedzi
(i można odpowiedzieć jeszcze raz, w prawidłowej kategorii)

Re: Zagadka 13

Już była o tym mowa, ale jako Opiekun Konkursu czuję się zobowiązany uczyć Was (i siebie) odpowiedzialności, więc powinno zostać tak jak jest, bo to oczywisty błąd zgadującego.

Re: Zagadka 13

Ja bym nawet była za, bo rzeczywiście warto się uczyć odpowiedzialności, ale konkurs emotkowy niekoniecznie musi do tego służyć, zwłaszcza że i tak trzeba pamiętać o wstawianiu podpowiedzi na czas.

Re: Zagadka 13

Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialna i mam na to licznych świadków.
Odpowiedzialna, tylko gapa.

Re: Zagadka 13

Niech będzie to: „Wedge, I`ve lost my gunner. You`ll have to make this shot” (Luke na Hoth).

Re: Zagadka 13

Podejrzewam że Reek poszedł maksymalną zmyłą.

Re: Zagadka 13

ANH, "Heavy fire, boss! Twenty-degrees."

Zagadka 13 Podpowiedź 1

Nie musi, ale może. Dostosujmy się do zasady "Bastion bawi, Bastion uczy". A podejrzenia bartoszczego są niesłuszne.
oo( )
Gdyby była potrzebna podpowiedź to jutro około 18.

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

Ep. V, ,,Activate harpoon".

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

ANH, "I`m hit! I can`t stay with you.".

Re: Zagadka 13 Podpowiedź 1

TESB, Wedge na Hoth: „Good shot, Janson!”.

...

Bez niespodzianki. Choć najpierw myślałem o zadaniu zagadki z cytatem podanym przez Chopperkę.
Tabela:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Zagadka 14

A więc Chopperka też może być z siebie trochę dumna. A kategorię na wszelki wypadek napisze pogrubionymi literami: CYTAT.

🧙

Emotka przedstawia czarodzieja. Jeśli będzie potrzebna podpowiedź, wstawię ją jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 14

"The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi that fought with such powers."
Cytat oczywiście z ósmego odcinka "The Mandalorian".

Re: Zagadka 14

Ep. IX, Poe do Finna o Rey ,,czarującej" szturmowców: ,,Does she do that to us?".

...

"Thought it was a bunch of mumbo jumbo. A magical power holding together good and evil, the dark side and the light."?

Zagadka 14 podpowiedź 1

Ze względu na nieprzewidziane wczoraj okoliczności podpowiedź musi być już teraz. Znów odrobinę się zdziwiłam, że nie zgadliście, ale to nic, trochę was naprowadzę.

👦🤩 o o (🧙)

Emotki po lewej to chłopiec i twarz z gwiazdami zamiast oczu, w nawiasie jest czarodziej. Jeśli ktoś nie lubi emotek niebastionowych, to „nasze” zaczną się pojawiać od następnej podpowiedzi, która będzie jutro ok. 18:00.

Re: Zagadka 14 podpowiedź 1

Uwaga, wejście smoka.
Ep. I, Kitster do Anakina: ,,This is so wizard! I`m sure you`ll do it this time, Annie."

14.1

Na 99% nie, ale muszę wyrzucić co mnie dręczy

TPM, "Are you an angel?"

...

Zdziwienie, że nie zgadliśmy praktycznie wyklucza wszystko. Najoczywistsze skojarzenie to wypowiedź osoby na którą działa mind trick, więc niech będzie "We don`t need to see his identification.", ale też na 99% nie.

Re: ...

No właśnie niestety znów Wam obu umknęło rozwiązanie.

Re: ...

Bo zamiast skupić się dosłownie na wizard to kombinowałem z magic

Re: ...

Większość tak zrobiła, więc nie masz się czym przejmować.

This is so wizard

Wprawdzie Chopperka podała za długi cytat, ale jej go uznam, bo załapała, o co chodzi.

Tabela:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 15

Ale się cieszę!

A teraz odgapię od Kiry i na wszelki wypadek podam kategorię w taki sposób: CYTAT (choć wszyscy oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo odpowiedzialni i nikt z nas nie jest gapą ).

A oto zagadka (w kategorii CYTAT oczywiście):

--->

A podpowiedź jutro ok. 20:00.
Chyba, że zgadniecie wcześniej (możliwości w końcu nie ma aż tak wiele ).

Re: Zagadka 15

Ale kategoria to cytat?

Re: Zagadka 15

Taaaaak!

Re: Zagadka 15

Nie wszystko mi się zgadza, ale niech będzie: "You speak terrible Jawa. You sound like a Wookiee."

Re: Zagadka 15

Strasznie mi przykro, ale to niestety nie to. Choć cytat bardzo fajny i do zagadki mógłby pasować.
Dziękuję, że odpowiedziałeś.

Re: Zagadka 15

TROS, Maz do Chewiego: „Chewie. This is for you”. Może trochę słaby pomysł, ale już nie będę szukać lepszego.

Re: Zagadka 15

Czyli za chwilę podpowiedź.

...

Wprawdzie kategoria to chyba scena, ale żadna mi nie pasuje, więc podam cytat (który też mi nie pasuje, ale przynajmniej mógłby po podpowiedzi).
"A Wookiee tends to stand out in a crowd."?

Re: ...

To też niestety nie to.

Re: ...

Ale za to trafiłeś niechcący w odpowiednią kategorię.

Re: ...

Bartoszcze mi mówił, że scena. Nawet sprawdziłem i miał rację.

15

To strzelę że to będzie TROS i Poe obiecujący, że nie wyłączą partii dejarika.
"Of course we are not going to turn it off", wg książki.

Re: 15

, ale to nie to.

Re: 15

I teraz Imperator powinien odpowiednio zinterpretować ten uśmiech i pogrozić mi palcem.

Zagadka 15 podpowiedź 1

oo (, ---> ) --->

Kategoria wiadomo jaka (CYTAT, CYTAT!!! )
A ewentualna podpowiedź jutro o tej samej porze (czyli ok. 20:00).
Powodzenia!

Re: Zagadka 15 podpowiedź 1

Mam jeszcze kilka pomysłów, ale niech będzie: TESB, "Chewie, take care of yourself, okay?".

Re: Zagadka 15 podpowiedź 1


Może po kolejnej podpowiedzi będzie łatwiej, o ile nikt wcześniej nie trafi.

15.1

"I`m telling you, you will never have a deeper sleep than curled up in a Wookiee`s lap."

Re: 15.1

...

Uśmiech zinterpretowałem tak, że tym razem obejdzie się bez grożenia palcem.
"We`re trying to find Babu Frik."?

Re: ...

Uff, ulżyło mi.

Re: ...

Ale znowu muszę powstrzymywać paluszki.

Zagadka 15 podpowiedź 2

To teraz już się nie będę powstrzymywać (bo jeżeli moja wypowiedź zostanie uznana za podpowiedź - to dla wszystkich w tym samym terminie, więc nikomu nie powinno to przeszkadzać) i powiem, że Reek dobrze zinterpretował mój uśmiech posłany do bartoszczego - i to nie tylko w kwestii niegrożenia mi palcem (a co to oznacza, to każdy musi sam ocenić).
A kolejna podpowiedź jest taka (długa i skomplikowana, ale myślę, że logiczna):

oo ( [ oo (...) ---> ] => [ -> ] ) --->

Kategoria dalej CYTAT , a podpowiedź - jakby co - jutro. Ale myślę, że zgadniecie już teraz.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

Może to? ROTJ, "No. I don`t think the Empire had Wookiees in mind when they designed
her, Chewie."

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

Też nie, ale bardzo się cieszę, że próbujesz. Swoją drogą nie podejrzewałam, że tyle ciekawych propozycji można dopasować do cytatu z Wookieem. Wasze odpowiedzi to kopalnia pomysłów na nowe zagadki. Ale z zadawaniem poczekam, aż trochę o nich zapomnicie.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

Cieszę się, ale interpretowałem go tylko w tamtej kwestii, więc mi to nie pomoże (ale może innym tak i okaże się, że tylko ja nie wiem jak to zinterpretowałem).

Re: Zagadka 15 podpowiedź 2

A Kira gdzieś nam zaginęła w akcji.

15.2

"Rey`s not here, is she?"

Re: 15.2

Och, nie. Chyba jednak będzie trzecia podpowiedź biorąc pod uwagę fakt, że Imperatorowi mój emotkowy słowotok też na razie nie pomógł - ale to się może jeszcze w ciągu dnia zmienić. No i jest jeszcze ewentualność, że Kira zaliczy wejście smoka.

Re: 15.2

Och, chyba wiem. Dałem się zasugerować samemu sobie że chodzi o inną scenę, w której nie znalazłem cytatu jaki sobie wymyśliłem

Re: 15.2

To czekam na wejście smoka.

Zapomniałam!

Podpowiedź ok. 20:00.

Re: Zapomniałam!

I za to pewnie powinienem już pogrozić palcem, żeby nie było zbyt przyjemnie.
A żeby nie było, że nie próbowałem: "He said the Wookiees were enslaved by the Empire, taken off Kashyyyk."?

Re: Zapomniałam!

Dzięki, że nie pogroziłeś i spróbowałeś.

Zagadka 15 podpowiedź 3

No dobra, moje drogie Smoki. Po tej podpowiedzi chyba wszystko powinno być już jasne (ale spieszcie się, bo jeden Przyczajony Tygrys Ukryty Smok chyba już się czai z poprawną odpowiedzią).

oo ( [ oo (x x) ---> ] => [ -> ] ) --->

= ✂️

Ostatnia emotka - ta niebastionowa - to nożyczki.
Gdyby nikt nie zgadł, to osobę zadającą wskażę jutro o zwykłej porze, czyli ok. 20:00.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Wybrałem to z dwóch opcji, jeśli będzie poprawna ta druga, to nie wiem, co zrobię: TROS, "Chewie’s gone. That power came from me." Tylko nie mam pojęcia, o co chodzi z nożyczkami.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Też będę płakać.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Poe w Sokole na początku TROS: „Yeah, well, Rey`s not here, is she?” (co w polskim dubbingu zostało oddane jako: „Jak powiesz: Rey, to cię każę ogolić” ).

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

Eh, to była moja odpowiedź po podpowiedzi 2

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

A rzeczywiście. W takim razie Tobie należy się punkt.

Re: Zagadka 15 podpowiedź 3

(O ile zgadłam, ale Chopperka wtedy napisała, że to nie to, więc albo się pomyliła przez tę rozbieżność między wersjami, albo jednak się pomyliłam i jeszcze nie uważałam).

15.3

Nie wiem czy to to, ale pomysł o którym pisałem to:
"Chewie, tell Rey we gotta go".
i już teraz się go nie wyprę

Re: 15.3

Jestem niepocieszona (delikatnie mówiąc)

Re: 15.3

tak to jest jak człowiek wpada na pomysł, a potem zostaje jego niewolnikiem

No ładnie

Po pierwsze, chciałam przeprosić wszystkich za zamieszanie. Oglądałam TROS w polskiej wersji językowej i tekst z goleniem Chewiego mocno zapadł mi w pamięć. Zupełnie nie powiązałam go z wersją anglojęzyczną (różnią się całkowicie). Po drugie - w chwili obecnej nie pozostaje mi nic innego, jak popełnić honorowe sepuku po uprzednim przyznaniu punktu bartoszczemu (Imperatorowi to już nie mam się co pokazywać na oczy).
Co też niniejszym czynię i jeszcze raz bardzo, bardzo Was wszystkich przepraszam.

Tabela:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
-. Emperor Reek - 3 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt

Re: No ładnie

I z tych nerwów jeszcze pomyliłam się w tabelce. Oto poprawna:
1. KiraSolo - 5 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Re: No ładnie

Nie przejmuj się, nawet Reekowi zdarza się pomylić w tabelce, a zagadkę po prostu dłużej pozgadywaliśmy. Ważne, że punkt powędrował do właściciela.

Re: No ładnie

Chlip, chlip...

Re: No ładnie

E, powinienem był doprecyzować z jakiego momentu pochodzi moja odpowiedź, a polskie tłumaczenia się... różnią
Właśnie odpaliłem płytę, i w polskich napisach jest "Rey tu nie ma, prawda?", a w dubbingu jest wersja z goleniem.

Re: No ładnie

Ja oglądałam z dubbingiem. Teraz mam nauczkę i każdy cytat będę sprawdzać w wersji anglojęzycznej.

Re: No ładnie

A jaka była inna kwestia mojej interpretacji uśmiechu? Bo nie wiem skąd pomysł, że znam polską wersję językową.
Zły nie jestem, ale może palec pomoże w przyszłości. Zwłaszcza palec Hana Solo.
https://i.pinimg.com/originals/a4/e5/60/a4e5604e0c856b14bdd4d041b0bfdf1a.jpg

Re: No ładnie

Palec jest dziedziczny. https://pbs.twimg.com/media/ESISixdWAAYNKbA.jpg

Sama nie do końca rozumiem, o co chodziło ze sporem o uśmiech, ale Chopperka wstawiła go pewnie dlatego, że bartoszcze już wtedy trafił w dobry fragment filmu.

Re: No ładnie

Ciekawe czy ta dziedziczność to ukryte znaczenie reklamy z LaBeoufem.

Re: No ładnie

Tak, tak, tak.

Re: No ładnie

Bo uśmiech to była podpowiedź, że w tym kierunku należy iść. Pozaregulaminowa - więc obarczona ryzykiem gniewu Imperatora. Ale Jego Majestatyczność już mi przebaczył.

Zagadka 16

Ta zagadka powinna być dość prosta.

Kategoria: cytat. Albo żeby było się trudniej pomylić: CYTATEwentualna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 16

Zagadka może i prosta, ale mnóstwo możliwości.
Spróbujmy: "Obi-Wan has taught you well".

Re: Zagadka 16

Ja postawię na bardzo, bardzo krótki cytat z epizodu V .
Luke w Mieście Chmur wiszący na antenie: ,,Ben... Ben, please!".

Re: Zagadka 16

dla porządku: nie, i nie, szansa dla innych

Re: Zagadka 16

Gapcio na razie nie odgaduje, ale ja spróbuję: „Was I any different when you taught me?”.

...

Luke widząc ducha Obi-Wana na Hoth "Ben?"?

Nadal

nadzoruję co się tu dzieje...

Re: Nadal

odgaduj!

Re: Nadal

Miło Cię widzieć!

Re: Nadal

Nie ma potrzeby nas nadzorować, opiekunowie sobie radzą. Lepiej zgadywać.

Zagadka 16 podpowiedź 1

Kochani, zagadka nadal wydaje się prosta, ale jednak bierzcie poprawkę na moją lekką (!) przewrotność.

Kategoria: CYTAT.

( )

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

Ale następna podpowiedź będzie trochę bardziej dobitna?

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

Czy też raczej czytelna?

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

Nie mogę się wysłowić. Taka bardziej do zgadnięcia.

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

Doprecyzowana

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

(Jego Imperatorska Mość już odpowiedział, więc nie wypada mi teraz nic dopowiadać przed terminem podpowiedzi)

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

O, to to.

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

😂

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

O, to to.

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

ANH, "The Force is what gives a Jedi his power. It`s an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together."

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

Ciekawe, lecz nie.

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

A na razie moja odpowiedź jest taka:
Ep. VIII, Luke do Rey: ,,The original Jedi texts. Just like me, they`re the last of the Jedi religion."

Re: Zagadka 16 podpowiedź 1

TLJ, czarnoskóry chłopiec w ostatniej scenie: „Luke Skywalker, Jedi Master”.

...

"- Rise.
- Rise.
- Rey, the Force will be with you, always."?

Re: ...

Nice.
Not.

Zagadka 16 podpowiedź 2

BUM!

Podpowiedzi nie będzie. Kira zgadła
(Obi "robił" nie za siebie, tylko za mistrza Jedi)

Tabela
1. KiraSolo - 6 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
3. Emperor Reek - 3 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Proszę zadawać

Re: Zagadka 16 podpowiedź 2

Wow, nawet się nie spodziewałam, że zgadnę. Chyba udało mi się dlatego, że zrobiłam analizę nazw i możliwych znaczeń poszczególnych emotek, a potem wybrałam bardziej charakterystyczny cytat z dwóch, które przyszły mi do głowy. Już zadaję.

Re: Zagadka 16 podpowiedź 2

O, i to było prawdziwe wejście Smoka.

Zagadka 17

To teraz dla odmiany kategoria: SCENA.

^
|

Ewentualna podpowiedź jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 17

TROS i Rey skacząca nad TIE-em Kylo i ucinająca mu skrzydło? (TIE-owi, a nie Renowi ).

Re: Zagadka 17

R1, Jyn, Cassian i K-2SO odjeżdżają windą na Scarif?

Re: Zagadka 17

Niestety na razie nikomu się nie udało.

17

Nie oprę się myśli o powtórzeniu pewnych schematów, więc:
TROS, scena na dachu, Zorri otwiera kask?

...

Rey i Kylo jadą windą?

Re: ...

Nie, choć to bardzo fajna scena.

Zagadka 17 podpowiedź 1

___

^
|

Ewentualna podpowiedź jutro ok. 18.
Pytanie towarzyskie: u Was też jest tak gorąco?

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Tak, niestety (choć bywało gorzej). Ale człowiek się odzwyczaił.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Ep. VII, Rey wspina się po schodkach do Luke`a.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Niestety nie, ale strasznie mi się podoba ten pomysł.
Ja nawet lubię, jak jest gorąco, ale dzisiaj rzeczywiście wzięło mnie to trochę z zaskoczenia.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Inni uczestnicy zaklepali już wszystkie prawdopodobne odpowiedzi, ale niech będzie: TROS, zdenerwowana Rey na Ahch-To rzuca w płomienie miecz Skywalkerów, który łapie duch Luke`a?
Odpowiedź na pytanie towarzyskie: Tak, jest strasznie gorąco.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 1

Niestety nie. Chyba znów zadałam trudną zagadkę. A co do pogody, chyba nie byłaby nawet tak uciążliwa, gdyby nie zmieniała się tak gwałtownie.

17.1

TROS, Rey wzywa Jedi na Exegolu?

...

Też, ale jak zauważyła Chopperka kwestia przyzwyczajenia.
Trening Rey obserwowany z góry przez Luke`a?

Zagadka 17 podpowiedź 2

Może to pomoże.

___

^
| __ ()

Ostatnia podpowiedź jutro ok. 18.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Eee... Nie bardzo. O_o

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

TLJ, Rey zmusza Luke`a, żeby opowiedział jej, jak powstał Kylo Ren, i następuje retrospekcja?

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Właśnie miałam napisać to samo, bo to jedyne skojarzenie, jakie przyszło mi do głowy. Dobrze, że odświeżyłam stronę.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Nie jestem przekonana, ale nic innego nie wymyślę:
TLJ, Rey prosi Luke`a, żeby ją uczył, a ona go nie zawiedzie, tak jak Ben.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

I dodam jeszcze analizę mojej odpowiedzi : skojarzenie mam takie, że Rey wskakuje (strzałeczka w górę) na puste miejsce obok Luke`a zamiast Bena-Kylo (który jest obok niej w nawiasie), co oznacza, że zostaje uczennicą Luke`a.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 2

Fajna interpretacja, ale niestety nietrafna.

17.2

TLJ, Luke przerywa Force bond z dotknięciem, że aż chatka wylatuje w powietrze?

...

Na dole Reylo,
Na górze Luke.
Nie mam pomysłu na odpowiedź,
Ani dobrego rymu do "Luke".
Skywalker wychodzi z chatki podczas pierwszego Force bonda?

Re: ...

Na dole mamy Reylo
Na górze mamy Luke`a
Nikt z nas już w konkursie
Nie strzeli banialuka.

Zagadka 17 podpowiedź 3

Ciepło, ciepło, gorąco... Może da się jeszcze bliżej?

___

^
| __ ()
_ 🪑

Emotka na dole przedstawia krzesło. Mam nadzieję, że zgadnie osoba, która poprzednio była najbliżej, ale jeśli uda się komuś innemu, zaliczę jemu. Gdyby jednak nikt nie zgadł, zadającego wyznaczę jutro ok. 19:30 (i jest już prawie pewne, kto nim będzie).

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

TLJ, Rey mówi Kylo, że znalazła Luke`a.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

I chyba właśnie strzeliłam tego banialuka, bo co w tej scenie niby robi krzesło?

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

TFA, Kylo torturuje Rey, aby wyjawiła mu lokalizację Luke`a, ale zamiast tego ona dostaje się do umysłu Rena?

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

Pewnie i tak też strzelę banialuka, ale możesz wstawić link do grafiki z tym krzesłem, bo mi go nie wyświetla? Raczej gdyby jakiś detal miał tam znaczenie, napisałabyś o tym, ale spróbować warto.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

Nie wiem, czy to się nie liczy jako nieregulaminowa podpowiedź, ale teraz w Tobie cała nadzieja, więc no dobra: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/220/chair_1fa91.png.

Re: Zagadka 17 podpowiedź 3

Nie liczy, bo to element zagadki, więc każdy ma prawo go zobaczyć w oryginalnej formie. Inna sprawa, że tak jak myślałem, nic to nie dało.

17.3

TLJ, Snoke torturuje Rey?

...

Bałem się, że znów będę się męczył z przeglądaniem scen z sequeli, ale zanim zacząłem, udało mi się coś wymyślić.
Rey wstaje z miejsca po tym jak chatka wylatuje w powietrze?

Reek nas uratował

Naprawdę wczoraj byłam już pewna, że nikt nie zgadnie.
Przy zadawaniu wahałam się między dwoma scenami i w końcu wybrałam trzecią. Zastanawiałam się też, czy nie uznać odpowiedzi bartoszczego na podpowiedź 2, ale ta scena w sumie nie jest częścią tamtej, bo kiedy Rey wstawała, chatka już leżała w gruzach.

Tabela
1. KiraSolo - 6 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
-. Emperor Reek - 4 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Gratuluję Reekowi i bardzo się cieszę, że jednak zgadł.

to

otwiera nowe możliwości, np. można zadać zagadkę o moment w którym Leia wstaje z pryczy w więziennej celi po tym jak Luke przyszedł ją uratować

Zagadka 18

Bardzo dobra zagadka, zwłaszcza pod względem poziomu trudności na każdym etapie i dziwne, że były z tym takie problemy (ale jednak sam nie pamiętam filmu aż tak dobrze, a pozostali zignorowali dodatkową wskazówkę).

🪑
Na dole krzesło,
Na górze Leia.
Po dwudziestej podpowiedź,
Kategoria to scena.

Mi akurat tego krzesła nie wyświetla, ale powinno być to samo co w ostatniej podpowiedzi Kiry.

Re: Zagadka 18

Leia wstaje z pryczy w więziennej celi po tym jak Luke przyszedł ją uratować.

Re: Zagadka 18

Czekałem aż ktoś to poda. Choć nie tak jak na poprawną odpowiedź.

Re: Zagadka 18

Ta scena w sumie już była w którejś edycji, ale może to zamyślona Leia w nadprzestrzeni z TLJ (w https://www.youtube.com/watch?v=Sri62MZ7IbI od 0:23)?

Re: Zagadka 18

Wiele scen się już powtarzało

Zagadka 18 Podpowiedź 1

Tego fragmentu chyba jeszcze nie było, choć nie zaliczyłbym go do wspomnianych nowych możliwości.
_
💺
Krzesło zastąpiło takie siedzenie:
https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/samsung/220/seat_1f4ba.png
Może pasuje bardziej, może mniej, ale przynajmniej mi je wyświetla, więc lepiej się zadaje. Kolejna podpowiedź jutro około 19, ale nie ma aż tylu możliwości, więc może nie będzie potrzebna.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

TLJ, moment w jaskini na Crait, kiedy Leia każe rebeliantom iść za Poe`em?

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Scena z TLJ, w której Leia krytykuje „wyraz twarzy” C-3PO (na początku filmu, podczas ataku na statki FO)?

Zagadka 18 Podpowiedź 2

Ciepło, ale mogłoby być cieplej.
⬇️ 💺 _ _
Przed Leią jest biała strzałka w dół na błękitnym tle, a po niej siedzenie. Kolejnej podpowiedzi nie przewiduję, ale z obowiązku podaję, że jutro około 20.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

Coś mi świta, ale dopiero jutro sprawdzę, czy jest w filmie taka scena.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

TLJ Luke siada () na krześle obok Lei w jaskini na Crait.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

TLJ, Leia w bazie na Crait siada, mówiąc o swojej rezygnacji po tym, jak nikt nie odpowiedział na jej wezwanie.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 2

(Jednak dałam radę dzisiaj).

...

Jak zwykle.
Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
-. Emperor Reek - 4 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 19

Kategoria: scena (i tym razem nie chodzi o migawkę).Podpowiedź jutro ok. 11:30.

Re: Zagadka 19

AOTC, śmierć Shmi?

...

Pożegnanie Anakina z matką w TPM?

To akurat było proste

Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 5 pkt
3. bartoszcze - 4 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 20

Zupełnie proste nie było, bo trochę fragmentów pasowało, ale ten najbardziej.
Kategoria: cytat
X
Podpowiedź jutro około 18.

Re: Zagadka 20

To ja chyba na razie po najmniejszej linii oporu (i pewnie chybię, bo nie podejrzewam, by Reek dwa razy pod rząd zadał zagadkę z tego samego epizodu):
TLJ, Luke na Crait staje naprzeciw potęgi FO.

Re: Zagadka 20

Luke to ten iks pośrodku.

Re: Zagadka 20

Ale to miał być cytat...
Tak to jest, jak mamy za dużo zagadek z tej samej kategorii pod rząd.

Re: Zagadka 20

Ja tylko zajrzałem, zobaczyłem, że jest źle i wyszedłem, a nawet nie zwróciłem uwagi na złą kategorię.

Re: Zagadka 20

Re: Zagadka 20

To ja się „zainspiruję” odpowiedzią Chopperki: „You think what? I`m gonna walk out with a laser sword and face down the whole First Order?”.

Zagadka 18 Podpowiedź 1

Tym razem zainspirowanie się inną odpowiedzią nie pomogło.
oo( X )
Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Wziąłem tytuł z często używanych i nie zmieniłem numeru.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Spoko luzik.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Poproszę jakiegoś miłego ochotnika o szczegółową analizę (sugestie mile widziane).

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Skoro nikt jeszcze nie próbował to jako miły ochotnik sugeruję skupić się na tym kto jest kim i powinno być łatwo.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Ha! Na tym skupiam się od 19:09 i mam już różne teorie. A ponieważ żadna mnie nie przekonuje, myślałam, że ktoś się podzieli swoimi przemyśleniami. To na razie ja podzielę się moimi (choć na żaden trop mnie one jeszcze nie naprowadziły, ale może przydadzą się komuś innemu).
Obi to może być Obi, ale niekoniecznie i coś czuję, że właśnie nie jest nim w tym przypadku. Bo gdyby był, to kim byłaby ta dziewczyna??? No przecież chyba nie Rey.
Obi w kapturze może oznaczać starego Luke`a (takie numery już się tu zdarzały), ale z kolei (powtórzę to znowu) nie podejrzewam, by Imperator po raz kolejny zadał zagadkę z sequeli.
I co my tu jeszcze mamy.
Obi może oznaczać też dowolnego starego mistrza Jedi, ale jakoś nic ciekawego w tym zakresie nie przychodzi do głowy. Podobnie, jak nie mam pomysłu na to kim może być dziewczyna (w świetle wcześniejszych rozważań raczej nie Rey, może Shmi - byłaby parą do Obiegio, ale nie kojarzę żadnego pasującego cytatu, może Jyn, a Obi to wtedy np. Chirrut, ale dalej nie mam żadnej pasującej kwestii).
I to by było tyle na razie.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Ale byłeś bardzo miły, dziękuję.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Cieszę się, przemyśl jeszcze te pomysły dokładniej to może na coś wpadniesz.

Re: Zagadka 18 Podpowiedź 1

Nic nie znalazłam (pomimo licznych prób), poddaję się i czekam na podpowiedź.

Re: Zagadka 20 Podpowiedź 1

Ja też myślałam, ale nie nasunęło mi się nic, do czego byłabym w stanie znaleźć cytat.

Zagadka 20 Podpowiedź 2

I tak nie zaszkodzi spróbować. Tak jak analizy, wykorzystuję odpowiwdzi do stwierdzenia jak kombinujecie i co poprawić.
_ oo( X )
X=
Chodzi o jedno zdanie. Jak będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 20.

Re: Zagadka 20 Podpowiedź 2

Łotr 1, senator Tynnra Palmo na naradzie rebeliantów w bazie na Yavin 4 ,,We have no recourse but to surrender."

Re: Zagadka 20 Podpowiedź 2

Ufff... (właśnie ocieram pot z czoła). Bardzo się starałam, ale nie wiem, czy to dobre skojarzenie do tych jakże licznych emotek.

...

Czekających do ostatniej chwili informuję, że dziś około 20 oznacza przed 20. Ale jeśli będzie trzeba to postaram się dać podpowiedź jak najpóźniej.

Re: ...

Ja jestem prawie pewna, z którego filmu to cytat, ale dalej nie mogę nic znaleźć, chociaż szukałam. Nie czekaj na mnie z podpowiedzią.

Re: ...

A teraz przyszło mi do głowy, że to nawet nie musi być z filmu.

Re: ...

Jeśli zadającemu to może pomóc, to przede wszystkim nie wiem, kogo może przedstawiać hrabia Dooku.

Zagadka 20 Podpowiedź 3

Liczyłem, że to będzie odpowiedź w ostatniej chwili, ale jednak jest potrzebna ostatnia podpowiedź. Zmieniłem Dooku, może znajdziecie wspólne elementy.
( )ooo oo(🤷‍♂️_ )
❤=
Na początku wypowiedzi jest człowiek rozkładający ręce, iksy zastąpiły serca. Dodałem klucz i fragmenty z innych zdań mające Was naprowadzić, ale rozwiązaniem jest to z poprzednich wersji. Jak się nie uda to zadającą wskażę około 20.

Re: Zagadka 20 Podpowiedź 3

No nie wiem dlaczego, ale się uparłam na Łotra:
Bail Organa: ,,Are we really talking about disbanding something that we’ve worked so hard to create?".

Re: Zagadka 20 Podpowiedź 3

R1, "We’re in the heart of Imperial territory."

Re: Zagadka 20 Podpowiedź 3

Podejrzewam, że zgadłeś. Dokładnie czegoś takiego szukałam, nie wiem, jak mogłam przeoczyć ten cytat.

...

Czyli jednak Kira nie rozwiązała wszystkich moich zagadek w tej edycji. Endote niby nie zgaduje, ale w końcu przychodzi i odpowiada za pierwszym podejściem.
Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 5 pkt
3. bartoszcze - 4 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt

Re: ...

A ja właśnie od początku myślałam, że może chodzić o otoczenie przez Imperium. Nawet wyszukałam w scenariuszu słowo „imperialny” i przejrzałam wszystkie podkreślone fragmenty. Ale jednak jakoś mi to umknęło - może za bardzo się śpieszyłam - a potem byłam już trochę zniechęcona. No ale cieszę się, że eNdOtE zgadł, bo też mu się należało.

Re: ...

Dziękuję! Ja robiłem podobnie, z tym, że kiedy Imperator zmienił w podpowiedzi x na serce, pomyślałem, że ma to jakieś znaczenie. Dlatego wyszukałem słowo "heart".

Re: ...

Cieszę się, że zgadłeś. Gratuluję!

Re: ...

Zagadka 21

Kategoria: SCENA

^
| 🚢

Emotka pozabastionowa przedstawia statek.
Powinno być proste, ale ewentualna podpowiedź jutro około dwudziestej.

21

TROS, flota Sithów wyłania się na rozkaz Palpka?

...

Podpowiedź nie będzie potrzebna, ponieważ zgadł bartoszcze. Gratuluję!
Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 5 pkt
-. bartoszcze - 5 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt

Re: ...

A już prawie byłem przekonany, że nie

Zagadka 22

A niech będzie, też sobie wykorzystam tę modę

Kategoria: scena.

^
|


Gdyby ktoś nie pamiętał, to w moich zagadkach nie występują emotki pozabastionowe

Ewentualna podpowiedź jutro... po 8.

Re: Zagadka 22

TESB, Yoda wyciąga X-Wing Luke`a z bagna?

Re: Zagadka 22

TROS, Luke wyciąga własnego X-Winga dla Rey z oceanu?

Re: Zagadka 22

Re: Zagadka 22

żadna z tych scen

Re: Zagadka 22

Dzięki temu inni mają jeszcze szansę.

Re: Zagadka 22

Mam jeszcze kilka pomysłów, ale po podpowiedzi (o ile taka będzie) pewnie nic z nich nie pozostanie.

Re: Zagadka 22

Podpowiedź powinna wiele wyeliminować

Re: Zagadka 22

No właśnie.

Re: Zagadka 22

Anakin przelatuje nad Sebulbą w TPM podczas wyścigu podracerów

Re: Zagadka 22

też nie, ale podoba mi się!

...

Ściągnięcie Sokoła na Gwiazdę Śmierci?

Re: ...

Też nie.

Zagadka 22 podpowiedź 1

Nie lubię zadawać zagadek rano, bo potem podpowiedzi muszę dawać rano.

Kategoria: scena.

^
|


Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 8.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

Dokładnie tak, jak przewidywałam. Po podpowiedzi pustka w głowie.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

Ale jeszcze pomyślę.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

A może być jeszcze gorzej!
(albo lepiej)

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

Ep. III, Obi-Wan wyskakuje ze swojego statku: https://youtu.be/feOGG6W9_s0
Od 1:24 do 1:28.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

Waham się między co najmniej dwoma scenami, ale może to Obi-Wan i reszta podrywają statek na Tatooine na razkaz Qui-Gona podczas walki tego ostatniego z Maulem?

Re: Zagadka 22 podpowiedź 1

Żadna z 2 powyższych odpowiedzi.

...

Jak to w Polsce, jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
Skoro ostatnio Kenobi znów był Cassianem to może wylot na Jedhę?

Re: ...

Do iluż scen może pasować ta zagadka!
Ale to nie ta scena.

.......

Zestrzelenie Plo Koona podczas Rozkazu 66 w ROTS

Re: .......

W sumie w mojej ostatniej zagadce emotka Obiego oznaczała coś innego

Ale to nie ta scena.

Zagadka 22 podpowiedź 2

Emotki mogą znaczyć dokładnie to co pokazują, coś podobnego lub kojarzącego się.

Kategoria: scena. Krótka.

(_ _ )
^
|


Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 8.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 2

Qui-Gon i Obi-Wan na początku Ep. I lądują na statku Federacji Handlowej i zewsząd wyłażą te białe droidy.

Re: Zagadka 22 podpowiedź 2

Też nie.

...

Qui-Gon, Obi-Wan i Jar Jar wpływają do Otoh Gunga?

Re: ...

Cóż, nie.

...

ROTS, Anakin i Obi-Wan z buta wjeżdżają na statek Grievousa ledwo się mieszcząc w zamykającej się tuż przed nimi śluzie i rozjeżdżają droidy Separatystów ze statków swych wyskakując

Re: ...

Anakin ma własną emotkę, więc w moich zagadkach nie schowałby się za Qui-Gonem.

Re: ...

Ale emotki mogą się kojarzyć a Anakin miał długie włosy w RotS więc mi się kojarzy!!!

Re: ...

Są granice skojarzeń!
(nie pamiętam kto bardzo kreatywnie użył emotki Qui-Gona i do czego, ale było to bardzo ładne)

Re: ...

(Chyba ja jako Galena).

Zagadka 22 podpowiedź 3

Mam wrażenie, że teraz jeśli nawet nie będzie to wyścig, to ktoś szybko upoluje punkt i prawo zadania zagadki.

Kategoria: SCENA.

( )
^
|


Przypominam, że w moich zagadkach osoba posiadająca własną emotkę nie chowa się za inną emotką.

Jeśli jednak prawidłowa odpowiedź nie padnie, to wyznaczę osobę zadającą jutro po 8.

...

Bohaterowie docierają na powierzchnię po wypłynięciu z Otoh Gunga?

tak jak sądziłem

i nawet się nie pomyliłem że to Reek trafi (zadawałby póki co)

Tak, rozwiązaniem jest scena, kiedy bongo z Obi-Wanem, JarJarem i Qui-Gonem wypływa na powierzchnię w stolicy Naboo.
https://youtu.be/IIQVAShJzLo?t=209

Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 6 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Chopperka - 2 pkt
-. eNdOtE - 2 pkt

Zagadka 23

Z Qui-Gonem faktycznie coś jeszcze było, z Galenem bardzo ładne, ale nie aż tak kreatywne (choć skoro tak długo zajęło nam to skojarzyć to może jednak).
Kategoria: cytat
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zagadka to Lenny Face. Jeśli będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 20.

Re: Zagadka 23

The Mandalorian, Omera do Mando: ,,You haven`t shown your face to anyone since you were a kid?"

Scenariusze Mando pojawiły się na Wiki. Ale komfort.

Re: Zagadka 23

MISA DA WAM BONGO

Re: Zagadka 23

„My hands are dirty too”.

Zagadka 23 Podpowiedź 1

To akurat jedna z tych zagadek, które zadaje się tylko z ciekawości, co wymyślą zgadujący. Ale teraz trzeba ograniczyć możliwości.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Na początku dalej Lenny Face. Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 1

SOLO, "We couldn`t have done this maybe... like, one at a time?"

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 1

Solo z Chewbacca pod prysznicem

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 1

Nie będę się wyłamywać.
SOLO, Han do Chewiego: ,,Hey, big fella. Just calm down. Take it easy. We`re on the same side. You like treats?".

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 1

SOLO, jeden ze szturmowców nadzorujących walkę Hana z Chewiem: „Ah, this was just getting good”.

Zagadka 23 Podpowiedź 2

Ciekawe pomysły, ale szukacie daleko. Choć przynajmniej prawie wszyscy podali dobrą kategorię.
🖐
Cytat jest dość długi i nie przedstawiłem go w całości (wtedy pewnie byłoby bardziej skomplikowane). Doszła emotka dłoni. Teraz wydaje mi się proste, ale jak to nie wystarczy to około 21 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 2

Strasznie trudna zagadka. Cały dzień myślałam, i nic.
Z niczym mi się to nie kojarzy. Bardzo proszę o łatwą podpowiedź.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 2

Ale żeby nie było, że nie próbowałam, to mam tu cytat z ,,pomocną dłonią":
Ep. V, Han do Chewiego: ,,All right, don`t lose your temper. I`ll come right back and give you a hand."

Zagadka 23 Podpowiedź 3

Tak całkiem łatwą to nie wiem czy się da. Ale jak ktoś ma ochotę przeglądać setki postów to kiedyś chyba podałem ten cytat jako odpowiedź do zagadki.
_ oo(🤝)


Pojawiła się emotka ściskanych dłoni dwóch osób. Bardzo uproszczona wersja, ale tło wyraźnie wskazuje, gdzie szukać i nie będę bardzo wymagający co do długości fragmentu, więc powinniście dać radę, zwłaszcza jeśli więcej osób spróbuje. Może znów mi się opóźni, ale czas na rozwiązanie przewiduję do 20.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 3

W zagadce zgubiła się pierwotna emotka.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 3

Albo nie miało jej tam być, nie wszyscy muszą utrudniać zgadywanie dodatkowymi bezsensownymi zasadami.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 3

Nie wiem, czy nie przesadziłam , ale Imperator coś napomykał o dłuższym cytacie, więc Ep. VI i:
HAN: I`m trying! Whoa! Whoa! Grab me, Chewie! I`m slipping. Grab it! L-Lando. Grab! Grab it! Almost... You almost got it!
LANDO: Hold it! Whoa!
HAN: Gently now. All... all right. Now easy, easy. Hold me, Chewie.

Re: Zagadka 23 Podpowiedź 3

Poza tym obiecał (Imperator oczywiście), że nie będzie zbyt wymagający, jeżeli chodzi o długość cytatu.

...

Długi jak na jedną wypowiedź, bo cytatem nie nazywam dialogów (chyba że podając kategorię na początku), ale początek odpowiedzi się zgadza, więc chyba pierwszy raz w tej edycji Chopperka dostaje ode mnie punkt.
Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
2. Emperor Reek - 6 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
5. eNdOtE - 2 pkt

Re: ...

Jupi!

Zagadka 24

Kategoria: SCENAA podpowiedź (ewentualna) jutro, ok. 18.
Powodzenia!

Re: Zagadka 24

To by chyba było za proste, ale spróbuję : TROS, Rey niszczy statek transportowy Najwyższego Porządku błyskawicami Mocy?

Re: Zagadka 24

Oj, niestety, to nie to. Ale dziękuję, że próbowałeś.

Re: Zagadka 24

rozdupcenie tego Drednaughta w The Last Jedi

Re: Zagadka 24

Och. O_o
Poproszę o sprecyzowanie odpowiedzi.

Re: Zagadka 24

Zniszczenie Mandator IV-class Siege Dreadnought dowodzonego przez kapitana Modena Canady`ego przez grupę buntowników Ruchu Oporu dowodzoną przez Poe Damerona, który po zażartowaniu z matki Huxa w początkowych scenach ósmego epizodu pod tytułem The Last Jedi (pol. Ostatni Jedi) przypuścił atak na wyżej wymienionego Dreadnoughta i wyczuwając okazję zdecydował się doprowadzić atak do końca bo "these things are fleet killers" czym sprzeciwił się bezpośredniemu rozkazowi Leii Organy-Solo nakazującej mu wrócić i nie ryzykować życiem swoim i innych.

Re: Zagadka 24

Już bardziej precyzyjnie, pięknie i wspaniale sprecyzować nie było można (przyznaję 6 za zaangażowanie), ale to niestety nie to. A nie mogłam wcześniej tego napisać, bo Imperator - biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy - mógłby to uznać za pozaregulaminową podpowiedź dla tych, którzy jeszcze nie odpowiadali.

Re: Zagadka 24

Rey niszczy TIE Whispera?

Re: Zagadka 24

Jak dobrze, że wróciłaś!

...

Śmierć Wexleya?

Re: ...

Też niestety nie (w tym miejscu nabieram wody w usta przybierając wygląd chomika i milknę).

Zagadka 24 podpowiedź 1

Kategoria: scena, a podpowiedź nie wierzę, żeby była potrzebna (jakby co, to jutro ok. 18 )Teraz to już chyba wszystko jest oczywiste.

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Rey rozcina mieczem świetlnym pojazd Rena którym on gna ku niej na kolejnej pustynnej planecie i ona robi salto i statek wybucha i Ren na tle wybuchu i potem walka na przekonanie i znowu wybuch scena z Ostatniego Jedi

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

O MOCY
scena oczywiście ze Skywalker Odrodzenie

Re: Zagadka 24 podpowiedź 1

Pięknie, ale to nie to.

24.1

Rose uderza w ścigacz Finna na Crait?

Re: 24.1

No niestety nie. Ale miło Cię widzieć.

Re: 24.1

Jak już wysłałem to sobie zdałem sprawę że bardziej mi pasuje inna scena

Re: 24.1

No właśnie.

Re: 24.1

I tylko się dziwiłem czemu tak długo potwierdzasz Reekowi

Re: 24.1

Bo dopiero po dłuższej chwili zajrzałam na Bastion.

...

Kamikaze Holdo?

Wejście smoka

zaliczył Imperator i dogonił Kirę .
Tabela
1. KiraSolo - 7 pkt
-. Emperor Reek - 7 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
3. Chopperka - 3 pkt
4. eNdOtE - 2 pkt

Karaś przy pierwszej odpowiedzi był bardzo blisko, a ja zgłupiałam, bo nie wiedziałam, co to jest dreadnought, a jak już sprawdziłam, to miałam dylemat, czy był nim (gwiezdnym niszczycielem) również okręt flagowy Snoke`a. Dlatego poprosiłam o doprecyzowanie, o którą scenę chodzi i wydawało mi się, że przez to trochę naprowadziłam Was na rozwiązanie zagadki.

Zagadka 25

To było moje pierwsze skojarzenie do tych emotek i i tak bym je wybrał, ale oczywiste stało się dopiero, gdy zobaczyłem prośbę o doprecyzowanie.
Kategoria: cytat
!
Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 25

Rose całująca Finna w Ostatnim Jedi na tle wybuchu

Re: Zagadka 25

Rozbawiłeś mnie takim skojarzeniem.

Re: Zagadka 25

Ale absolutnie się z nim nie zgadzam.

Re: Zagadka 25

Łotr, CASSIAN ANDOR: But I do. I believe you. We’d like to volunteer. Some of us... ... most of us, we’ve done terrible things on behalf of the Rebellion. We’re spies. Saboteurs. Assassins. Everything I did, I did for the Rebellion. And every time I walked away from something I wanted to forget I told myself it was for a cause that I believed in. A cause that was worth it. Without that, we’re lost. Everything we’ve done would have been for nothing. I couldn’t face myself if I gave up now. None of us could. It won’t be comfortable.

Zagadka 25 Podpowiedź 1

Karaś w formie jak widzę. Zobaczmy z czym Wam się skojarzy teraz.
!
Jeśli będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 20.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 1

Ep. VIII, Kylo Ren: ,,It`s time to let old things die. Snoke, Skywalker. The Sith, the Jedi, the Rebels.... let it all die."

Zagadka 25 Podpowiedź 2

Znów czuję się jak kilka edycji temu.
oo( !)
Ostatnia podpowiedź jutro około 23, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebna.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

No co Ty. Nie przejmuj się. Inni na razie pewnie nie mieli pomysłu.
A ja pomyślę i coś jutro postaram się napisać.
(Ale coś mi się zdaje, że zamiast myśleć powinnam raczej zacząć przeglądać scenariusze Mando )

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

Że się tak czuję, nie znaczy, że się tym przejmuję.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

Już nic innego nie wymyślę:
Magdo 7, Greef Karga: ,,I guess the little bugger`s a carnivore."

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 2

Mando! Za szybko wysłałam i nie zauważyłam, że słownik był mądrzejszy ode mnie.

Zagadka 25 Podpowiedź 3

Tego typu błędy jestem w stanie rozszyfrować samodzielnie.
oo( )
Jak się nie uda to prowadzenie przekażę Chopperce około 20.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 3

Teraz to ja już nic nie wiem. Gość (prawdopodobnie czarnoskóry: Moff Gideon, Greef Karga, Finn, Mace Windu ) narzeka, że Yoda (mały lub duży) go nie lubi (wręcz dostaje torsji na jego widok). Jango może oznaczać Mando, kobieta - Carę, ale co w tym towarzystwie robi porg?! o_O

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 3

Po namyśle stwierdzam, że trzymanie się było błędem, ale porg nie powinien być takim problemem.

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 3

Pesymistycznie zapatruję się na poprawność mojej odpowiedzi, no ale cóż - tym razem uparłam się na Mando i Greefa Kargę: ,,What a precious little creature. I can see why you didn`t wanna harm a hair on its wrinkled little head."
Jest w tym cytacie trochę o obrzydliwość ( ) i trochę o słodyczy (którą może symbolizować porg).
Więc może jednak?

Re: Zagadka 25 Podpowiedź 3

„So... this little bogwing is what all the fuss was about”? Naprawdę miałam problemy ze znalezieniem czegokolwiek, poza tym byłam trochę pochłonięta innymi rzeczami, ale mimo wszystko starałam się myśleć nad tą zagadką.

...

Pisałem kiedyś, że raz na edycję będę dawał zagadki z Mando, ale jeśli chodzi o cytaty to nie całkiem randomowe tylko dość charakterystyczne. Chodziło o "He`s trying to eat me!", a porg miał być Kuiilem, nic innego mi nie pasowało (potem wpadłem na to, że Nien Nunb by się nadał), a jak się uprzeć to widać pewne podobieństwa i uznałem, że gdy rozpozna się resztę bohaterów to i to skojarzenie będzie oczywiste.
Tabela bez zmian, Chopperka zadaje.

Re: ...

Ech. A bardzo poważnie nad tym myślałam. Czemu zmieniłam zdanie...

Zagadka 26

Kategoria: CYTATA podpowiedź jutro, ok. 18:30

Re: Zagadka 26

ROTS, "I hear a new apprentice, you have. Emperor, or should I call you Darth Sidious."

...

`My boy, I made Snoke. I have been every voice... you have ever heard...inside your head."?

A jednak

podpowiedź nie będzie potrzebna (aż trudno mi uwierzyć ). Zgadł eNdOtE. Gratuluję!

1. KiraSolo - 7 pkt
-. Emperor Reek - 7 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
3. Chopperka - 3 pkt
-. eNdOtE - 3 pkt

Re: A jednak

Rzeczywiście trudna zagadka.

Re: A jednak

Ale na szczęście została szybko zgadnięta.

Zagadka 27

Przepraszam, że tak późno, ale jestem aktualnie poza domem .
Kategoria: SCENA

Ewentualną podpowiedź dam jutro około 21.

Re: Zagadka 27

Ależ nic się nie stało. A co do zagadki, to może Ep. VIII i moment, kiedy Yoda jako duch mocy podpala drzewo?

Re: Zagadka 27

ROTS, Yoda gołymi rękami odbija błyskawicę Mocy Palpatine`a podczas walki w senacie ( https://youtu.be/1JV2x3p_Qn8?t=3m33s ).

...

Yoda przyjmuje i odbija Błyskawicę Mocy w pojedynku z Dooku?

ponieważ

to kategoria "scena", to chyba wyczerpaliście wszystkie warianty z Yodą i CSM, które nie byłyby cytatem

Re: ponieważ

Nieprawda, jest jeszcze co najmniej jeden.

Re: ponieważ

Re: ponieważ

A to mam blokadę

Re: ponieważ

To po pierwsze, a po drugie CSM to nie jest jedyna możliwa interpretacja.

Re: ponieważ

Oficjalna nazwa emotki to darkSide, a jakie mogą być interpretacje...

Re: ponieważ

Na przykład elektryczność, pioruny...

Re: ponieważ

Jakbym nie użył tej emotki w paru dziwnych znaczeniach w swoich zagadkach

Re: ponieważ

Dokładnie.

...

Pojedynek Yody z Palpatinem w Senacie w ROTS i jak łapie te pioruny i ugniata je w kulke jak baboka

Zagadka 27 Podpowiedź 1

Bartoszcze już chyba nie odpowie, ale teraz powinno być prościej.

Nazwa "darkSide" oznacza to, co oznacza.
Następną (ewentualną) podpowiedź wrzucę jutro, około 21.

Re: Zagadka 27 Podpowiedź 1

Muszę pomyśleć.

...

Mały dusi Carę?
Tak na przyszłość: oglądałeś Mando?

27.1

Jeśli to zagadka z Mando, to nie miałem szans, ale strzelmy w inny sposób:
TROS, Ochi zabija matkę Rey?

...

Tak, oglądałem Mando, a punkt zgarnia Emperor Reek. Gratulacje!

1. Emperor Reek - 8 pkt
2. KiraSolo - 7 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. Chopperka - 3 pkt
-. eNdOtE - 3 pkt

Zagadka 28

Miałeś szansę bartoszcze, bo tę scenę mogłeś akurat znać z wcześniejszej zagadki Chopperki.
Kategoria: scena
🕷
Emotka przedstawia pająka. Jeśli będzie potrzebna podpowiedź to postaram się ją dać jutro około 15.

Re: Zagadka 28

TPM, droideki atakują Qui-gona i Obi-Wana na statku Federacji Handlowej?

Re: Zagadka 28

zemsta sithów, początkowe sceny, droidy-bzykacze atakujące myśliwce obiwana i anakina podczas bitwy nad coruscant

Re: Zagadka 28

Początek Ep. V i zbliżenie na sondę imperialną, która rozpoczyna zwiad na Hoth.

Re: Zagadka 28

Scena z tymi mnichami-cyborgami w pałacu Jabby (ta, w której wchodzi Luke)?

Zagadka 28 Podpowiedź 1

Cieszę się, że tyle osób próbowało, ale niestety wszyscy przekombinowali.
🕷
Za droidami jest pająk. Jeśli będzie potrzebna podpowiedź to jutro około 18.

Re: Zagadka 28 Podpowiedź 1

Jak to zwykle z podpowiedziami bywa. Z każdą kolejną coraz gorzej. O_o

Re: Zagadka 28 Podpowiedź 1

Mi się wydawało, że mocno ograniczę możliwości, ale dużo to nie zmieni, skoro i tak wszyscy wybrali sceny z droidami.

Zagadka 28 Podpowiedź 2

I tak to jest, gdy się pochwali wysoką frekwencję.
_ 🕷
Teraz pająk jest między droidami. Chodzi o konkretny moment i nie powinno być żadnych problemów, ale jak będą to ostatnia podpowiedź około 19.

Re: Zagadka 28 Podpowiedź 2

Coś z bitwy o Kashyyyk?

Re: Zagadka 28 Podpowiedź 2

ROTS, minidroid-pająk wyłania się z wody podczas bitwy o Kashyyyk?

Re: Zagadka 28 Podpowiedź 2

I pewnie zgadłeś.

...

A nawet na pewno. eNdOtE znów punktuje i walczy o podium. WuOJotowi z oczywistego powodu nie mogę uznać, ale witam z powrotem.
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. KiraSolo - 7 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. eNdOtE - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt

Zagadka 29

Bardzo się cieszę, że WuOJot powrócił do konkursu.
Kategoria: CYTAT

🧠

Emotka przedstawia mózg:
https://emojipedia.org/brain/
Ewentualna podpowiedź jutro około 17.

Re: Zagadka 29

„The ability to speak does not make you intelligent”.

Re: Zagadka 29

Ciekawy pomysł, ale niestety nie .

Re: Zagadka 29

Ech.

...

"Truly wonderful, the mind of a child is."?

29

"Bor Gullet can feel your thoughts, No lie is safe. What have you really brought me, cargo pilot? Bor Gullet will know the truth. The unfortunate side effect, is that one tends to lose one’s mind."

Re: 29

(choć teraz przyszedł mi do głowy cytat najbardziej oczywisty)

...

Punkt zdobywa Emperor Reek. Gratulacje!
Tabela:

1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 7 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. eNdOtE - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt

Z ciekawości: Bartoszcze, jaki pomysł uznałeś za najbardziej oczywisty ?

Zagadka 30

Z 4:7 na 9:7, nie jest źle.
Kategoria: cytat

Podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 30

„The Queen is...worried. Her people are suffering...dying”.

Re: Zagadka 30

Ep. III, Padmé do Anakina ,,You`ve been gone five months . . . it`s been very hard for me. I`ve never felt so alone. There`s . . ."

Zagadka 30 Podpowiedź 1

Próbujcie dalej.
_
Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 30 Podpowiedź 1

Doprecyzowując, "około 20" znaczy po 22.

Re: Zagadka 30 Podpowiedź 1

Uff... dobrze, że Imperator doprecyzował godzinę podpowiedzi, bo z językiem na brodzie zdążę odpowiedzieć:
Ep. I (oczywiście ) i następująca kwestia Amidali: ,,You will not be pleased when you hear what I have to say, Viceroy... Your trade boycott of our planet has ended."

Zagadka 30 Podpowiedź 2

You will not be pleased when you hear what I have to say, Chopperka... You didn`t guess.
( )oo_
W razie potrzeby ostatnia podpowiedź około 20, na razie kolejnego przesunięcia nie przewiduję.

Zagadka 30 Podpowiedź 3

O dziwo wciąż nikt nie zgadł.
(
_____________
👑➡️ )oo __
Na końcu pierwszej linijki jest ptaszek (fajka), drugiej iks, a w trzeciej po Amidali są korona i strzałka w prawo. Chodzi o jedno zdanie. Jak się nie uda to rozwiązanie jutro około 20.

Re: Zagadka 30 Podpowiedź 3

Ep. I ,,Trusting our fate to a boy we hardly know. The Queen will not approve."

Re: Zagadka 30 Podpowiedź 3

„Thank you, Ambassador, but my place is here with my people”.

...

Po niepokojąco długiej przerwie Kira wraca do punktowania i może jeszcze obronić tytuł.
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 8 pkt
3. bartoszcze - 5 pkt
4. eNdOtE - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt

Zagadka 31

Kategoria: scena, konkretny moment.

_

Podpowiedź powinna pojawić się jutro ok. 16, aczkolwiek może się zdarzyć, że przez chwilę nie będę wtedy miała dostępu do Internetu.

Re: Zagadka 31

TFA, Kylo zatrzymuje Mocą strzał Poego po śmierci Lora Sana Tekki?

Re: Zagadka 31

Ja ostatnio często nie mam dostępu do Internetu.
Cóż. Wakacje.
A co do odpowiedzi:
Ep. IX, Han na ruinach Gwiazdy Śmierci uśmiecha się do Bena gładząc, go po twarzy.

Re: Zagadka 31

byłem 15 sekund szybszy

Re: Zagadka 31

Trzeba mi było nie rozpisywać się o wakacjach.

31

Han dotyka twarzy Kylo na Endorze?

Re: 31

Bartoszcze!!! Byłeś szybszy!

Re: 31

Ale jeszcze nie wiadomo,czy to poprawna odpowiedź.

Re: 31

bardzo możliwe że nie
ale Ty masz możliwość zmienić odpowiedź!

Re: 31

Nawet o tym nie pomyślałam. o_O
Ale to i tak jedyna scena, która mi pasuje.

To jest poprawna odpowiedź

Nie siliłam się na trudną zagadkę, zadałam po prostu scenę, którą planowałam już od dłuższego czasu. Chopperko, może następnym razem się uda. A Bartoszczemu gratuluję.

Tabelka:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. KiraSolo - 8 pkt
3. bartoszcze - 6 pkt
4. eNdOtE - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt

Zagadka 32

Może to ostatnia zagadka w tym konkursie. Może nie zgadniecie tak od razu

Kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20. Jeśli coś mi się w trakcie dnia zmieni to dam znać co do zmiany godziny.

Re: Zagadka 32

To może na dobry początek Ep. V i nieśmiertelne ,, I love you!" Lei do Hana przed zamrożeniem w karbonicie.

Re: Zagadka 32

Byłoby niedobrze gdyby nikt tego nie zaproponował

Ale nie.

Re: Zagadka 32

ROTS, "Darth Plagueis was a Dark Lord of the Sith, so powerful and so wise he could use the Force to influence the midichlorians to create life… He had such a knowledge of the dark side that he could even keep the ones he cared about from dying."

Re: Zagadka 32

Też nie.

Re: Zagadka 32

„Attachment is forbidden. Possession is forbidden. Compassion, which I would define as unconditional love, is essential to a Jedi’s life. So you might say that we are encouraged to love”.

Re: Zagadka 32

Chyba nie obejdzie się bez podpowiedzi.

Re: Zagadka 32

No chyba nie.

...

"Rey! Rey, I never told you..."?

Re: ...

Pomysłowe. Nie.

Zagadka 32 podpowiedź 1

Postaram się żeby nie było bardzo łatwo aż do ostatniej podpowiedzi

Kategoria: CYTATEwentualna druga podpowiedź planowana jest jutro po 20.

Re: Zagadka 32 podpowiedź 1

Będę bardzo kreatywna (,,bardzo" miało być dużymi literami, ale zrezygnowałam z takiego rozwiązania, bo Imperator mógłby znowu coś sobie nadinterpretować ):
Łotr 1, Jyn Erso: ,,Rebellions... Are built on hope."
Jak tam mijają wakacje?

Re: Zagadka 32 podpowiedź 1

Pomysł na bycie kreatywnym dobry.
Wynik nie

Re: Zagadka 32 podpowiedź 1

„Solo”, Qi`ra: „And then, I would ask that person to prove their loyalty by sacrificing something they love”.

Re: Zagadka 32 podpowiedź 1

Bardzo ładny pomysł, ale też nie to

...

Znając Ciebie to i po ostatniej podpowiedzi nie będzie łatwo.
"We`re going to win this war not by fighting what we hate, but saving what we love!"?

Re: ...

Powinno być łatwo już po drugiej, jeśli będzie potrzebna.

Zagadka 32 podpowiedź 2

Obiecałem Reekowi że powinno być łatwo, więc wersja będzie ułatwiona.

Kategoria: cytat

oo ()

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 32 podpowiedź 2

TROS, Rey do małej kosmitki z Pasaany: „That’s an excellent name”.

Re: Zagadka 32 podpowiedź 2

Ładne. Nie.

Re: Zagadka 32 podpowiedź 2

Strzelam (ale bez przekonania):
Ep. VII, Rey do Unkara ,,Actually... the droid`s not for sale. "

Re: Zagadka 32 podpowiedź 2

Bywało lepiej.

...

Aż taki straszny nie jestem Chopperko.
Najoczywistszy pomysł to coś z rozmowy Qi`ry i L3, niech będzie "You are?"?

Re: ...

Najoczywistszy pomysł nie doprowadził do prawidłowej odpowiedzi.

Zagadka 32 podpowiedź 3

Kategoria: cytat.

oo ( )

Oczywiście niektóre emotki nie oznaczają dokładnie tego co pokazują, a sam cytat zawarty w nawiasach też nie musi być odzwierciedlony zupełnie dosłownie - ale i tak sądzę że da się wiele prawidłowo zidentyfikować.

Jeśli nikt nie zgadnie, zadającego wyznaczę jutro po 20.

...

Zagadka wydaje się zaprzeczać cytatowi, ale gdyby potraktować strzał jako zaprzeczenie to jest idealnie.
"Han is not in love with me!"?

koniec

"cytat zawarty w nawiasach też nie musi być odzwierciedlony zupełnie dosłownie"

"Han mnie nie kocha", rzekła Qi`ra do L3, kropka.

Tabelka:
1. Emperor Reek - 10 pkt
2. KiraSolo - 8 pkt
3. bartoszcze - 6 pkt
4. eNdOtE - 4 pkt
5. Chopperka - 3 pkt

Re: koniec

Nie musi też być przeciwstawny. Cieszę się, że mój współczynnik zwycięstw nie spadł poniżej 50%, choć przez pewien czas zwycięstwo Kiry wydawało się niemal pewne. Gratulacje przede wszystkim dla eNdOtE za najlepszy jak do tej pory sezon. Jeśli chodzi o start kolejnej edycji to nie muszę czekać trzech tygodni, trwałaby wtedy podczas mojego wyjazdu, ale nie powinienem mieć problemu z tym, żeby chociaż raz dziennie tu zajrzeć. Więc jak Wam pasuje to mogę zaczynać w przyszły weekend.

Statystyki sezonu XIII
5 punktujących
32 zagadki
69 dni

Re: koniec

Gratuluję wygranej.
Co do reszty - mi pasuje.

Re: koniec

Ha, gratulacje. Ja w ogóle nie pamiętałam tego cytatu. Gratuluję też wszystkim dobrych wyników. Rzeczywiście byłam blisko wygranej, ale później trochę zabrakło mi motywacji. A przyszły weekend może być, jeśli Wam tak pasuje, bo chyba nie będę wtedy jakoś mniej zdolna do zgadywania niż normalnie.

Re: koniec

Chciałem zrobić "Equal rights?", ale doszedłem do wniosku że mam problemy z jego sensownym rozpisaniem, więc wybrałem coś co było niedaleko

Re: koniec

Dzięki za gratulacje, Chopperce też. Ja też szczególnie zmotywowany nie byłem, o czym chyba wspominałem na początku edycji, ale się udało. A co do "equal rights" to kiedyś robiłem o tym zagadkę, ale używając tylko bastionowych emotek byłoby ciężko.

Re: koniec

W sumie można by na przykład tak: o o ( = ).

Re: koniec

Jak na bartoszczego zbyt proste, a wcześniej trzebaby dać trzy inne wersje.

Re: koniec

Gratuluję wygranej! Już nie mogę się doczekać następnego sezonu (podejrzewam, że Chopperka również ).

Re: koniec

Tak, ja też.
Syndrom Reeka (a niech ma, odkrywca ).

Re: koniec

Muszę obiektywnie przyznać, że Syndrom Chopperki brzmi lepiej.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.