Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Tydzień szybko minął i zaczynamy czternastą już edycję zabawy.

Regulamin

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy Użytkownik Bastionu mogący pisać posty na Forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w Konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z Użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi, Skywalkera. Odrodzenia lub serialu aktorskiego The Mandalorian), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako „emotki” rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki, ma obowiązek dokładnego opisu tychże poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 19.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danym Sezonie.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego Uczestnika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne i 1 odpowiedź dodatkowa na każdą podpowiedź (patrz pkt 12).
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak inny Użytkownik poda wcześniej poprawną odpowiedź, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki Prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz pkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej, w której powinien poinformować z dokładnością do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi (patrz pkt 13).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zamieszczenia zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, Prowadzący jest zobowiązany udzielić podpowiedzi w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po 3 podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio pkt. 9-12 i 14-16, nikt nie zgadnie, Prowadzący winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. Jeśli Prowadzący popełni błąd w treści zagadki lub podpowiedzi, ma obowiązek jak najszybciej go poprawić, a błędna wersja zagadki i błędne odpowiedzi na nią zostają unieważnione. Jeśli pomimo błędu w treści zagadki jeden z Uczestników udzielił poprawnej odpowiedzi, pozostaje ona ważna.
15. Jeśli Prowadzący poprawił błąd w zagadce, ma obowiązek podać termin następnej podpowiedzi lub wyznaczenia następnego Prowadzącego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 11-13.
16. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
17. W przypadku braku odpowiedzi na zagadkę pomimo udzielenia 3 podpowiedzi Prowadzący w czasie zgodnym z pkt. 11, 13 i 15-16 podaje rozwiązanie i zadaje kolejną zagadkę, przy czym tabela wyników pozostaje bez zmian.
18. Jeśli Prowadzący nie zadaje zagadki lub nie udziela podpowiedzi przez 7 dni, dowolny Użytkownik może reaktywować Konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
19. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
20. Zabawa dzieli się na Sezony.
21. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z Użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z pkt. 7.
22. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
23. Jeżeli w terminie 7 dni, a w miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) - 21 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowego, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
24. Na każdy Sezon przypada 1 temat na Forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
25. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
26. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
27. W kwestiach spornych zaleca się wspólne rozwiązanie problemu przez Uczestników. Jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje jeden z Opiekunów Konkursu (KiraSolo lub Emperor Reek).
28. Temat „Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady” przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy oraz regulaminem jej dotyczącym. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
29. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z pkt. 24.


Tabela wszech czasów
1. KiraSolo - 111 pkt
2. Emperor Reek - 109 pkt
3. bartoszcze - 68 pkt
4. kuba112 - 42 pkt
5. Chopperka - 41 pkt
6. Jacek112 - 25 pkt
7. Evening Star - 19 pkt
8. Darth Starkiller - 15 pkt
9. Lubsok - 13 pkt
10. Karaś - 6 pkt
-. eNdOtE - 6 pkt
12. Ringwraith - 5 pkt
13. Finster Vater - 3 pkt
-. WuOJot - 3 pkt
15. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
17. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt
-. Kasis - 1 pkt

Tabela medalowa
1. Emperor Reek 7/3/1
2. KiraSolo 4/7/2
3. bartoszcze 1/2/3
4. Evening Star 1/0/1
5. kuba112 0/1/3
-. Chopperka - 0/1/3
7. Darth Starkiller 0/0/1
-. Jacek112 0/0/1

Zacznijmy od czegoś przewrotnego.
Zagadka 1
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 18.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

No nie no, od czegoś przewrotnego?! o_O

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Może gdybym zastanowił się wcześniej byłoby łatwiej, ale jak zwykle zacząłem się zastanawiać pisząc post i padło na to.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

No dobra. Jak przewrotnie to przewrotnie
TROS, Dark Rey vs Rey w ruinach GŚ.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Sądzę, że przewrotne może być nazwanie zagadki "przewrotną", dlatego wypróbujmy najprostszą możliwą odpowiedź: TPM, pojedynek Qui-Gona i Obi-Wana z Maulem na Naboo?

Zagadka 1 Podpowiedź 1

A jednak zdążyłem. Główną emotkę można zinterpretować na wiele sposobów, ale kilka z nich może doprowadzić do prawidłowej odpowiedzi i teraz spróbuję Was naprowadzić na ten o który mi wczoraj chodziło.
-> [ ] [ ]
Chodzi o konkretny moment. Jak to nie pomoże to podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Ep. I, początek walki Maula i Qui-Gona na Tatooine, kiedy Maul atakuje od tyłu Anakina, ten pada na ziemię ostrzeżony przez Qui-Gona i rozpoczyna się walka na miecze.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

TPM, Obi-Wan strącony do szybu podczas walki z Maulem przywołuje miecz Qui-Gona.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 1

Ep. 1, Maul, Qui-gon i Obi-wan zapalają miecze

Zagadka 1 Podpowiedź 2

Nikt się nawet nie zbliżył, jeśli chodzi o poziom przewrotności (jeśli chodzi o scenę to też).

= __ =
Podpowiedź nie powinna być potrzebna, ale jeśli będzie to jutro około 19.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

ROTS, Anakin zabija Dooku na rozkaz Palpatine`a?

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 2

Ep. III, Palpatine zapala czerwony miecz świetlny przed pojedynkiem z Mace`em Windu?

Zagadka 1 Podpowiedź 3

Coraz cieplej, ale to wciąż nie to.
__

Jeśli to nie wystarczy to rozwiązanie jutro około 21.

Re: Zagadka 1 Podpowiedź 3

ROTS, Palpatine zabija Agena Kolara?

...

I mamy pierwszego lidera. Emotka walki przedstawiała człowieka i Zabraka tylko tu reprezentowali przeciwne strony. No i walką ciężko nazwać udział Kolara w próbie aresztowania.

Tabela
1. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 2

Kategoria: CYTATEwentualna podpowiedź jutro około 18.

Re: Zagadka 2

Pierwsze skojarzenie: „In the heart of a Jedi, lies her strength”.

Re: Zagadka 2

Ep. VII, Rey do Hana: ,,The Jedi were real?"

...

"I am a Jedi, like my father before me."?

Zagadka 2 Podpowiedź 1

Wszyscy skojarzyli w miarę ciepło, ale wciąż nie to .


Jeśli nikt nie zgadnie, podpowiedź jutro około 18.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

Ep. VIII, Rey: ,,It`s a power that Jedi have that lets them control people and make things float``.

...

"The Jedi are extinct, their fire has gone out of the universe."?

Re: ...

Ciekawy pomysł, ale niestety nie .

Re: ...

„I`m a Jedi. I know I`m better than this”.

Re: ...

Oczywiście miała to być odpowiedź na zagadkę, tylko źle kliknęłam.

Zagadka 2 Podpowiedź 2

Teraz powinno być już łatwiej .
oo( )Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro około 18.

...

"So be it, Jedi"?

...

Zgadł Emperor Reek. Gratulacje!

Tabela
1. eNdOtE - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 3

Kategoria: cytat
🌎
Druga emotka przedstawia Ziemię od strony Ameryk. Ewentualna podpowiedź jutro około 19, ale w najbliższych dniach mogę mieć problemy z przestrzeganiem terminów, więc lepiej szybko zgadnąć.

Zagadka 3 Podpowiedź 1

Niestety widocznie uznaliście inaczej niż wczoraj pisałem.
oo(🌍)
Tym razem Ziemia jest pokazana od "naszej" strony. Jak nikt nie zgadnie to kolejna podpowiedź prawdopodobnie około 19.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 1

Może to trochę nadinterpretacja, ale nie chciało mi się bardziej przeszukiwać scenariuszy: „Coming around, Rogue Leader”.

Zagadka 3 Podpowiedź 2

A jednak ktoś próbuje.
oo( 🌍)
Ziemia taka jak wczoraj. Ostatnia podpowiedź, jeśli będzie potrzebna, też około 19.

Zagadka 3 Podpowiedź 3

Zainteresowanych brak, więc nie ma co się rozpisywać.
oo( 👀🌍)
Na końcu chmurki są para oczu i Ziemia. Chodzi o jedno zdanie. Jeśli zainteresowanie się nie zwiększy Kira przejmie prowadzenie jutro około 19. Chociaż jeśli nie chodzi tylko o to, że gdy ja zadaję to nagle wszystkim brakuje pomysłów to może warto zrobić kilka dni przerwy, powiedzmy do poniedziałku.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

Ja chyba po tej podpowiedzi będę już mogła zgadnąć, ale raczej pod koniec dnia. A Chopperka początek spoilera chciałaby odpowiadać, ale utopił jej się telefon w morzu i nie ma jak koniec spoilera. Więc przerwa, powiedzmy, do niedzieli, rzeczywiście mogłaby się przydać.

Re: Zagadka 3 Podpowiedź 3

No dobra, to pewnie nie to, ale naprawdę się starałam. TROS, Poe: „I know it`s a rough ride.... but stay locked on Rey`s course”.

...

No i niestety się nie udało, ale przynajmniej spróbowałaś. Chodziło o "General, we`re looking for Exegol.". Kira oczywiście przejmuje, mam nadzieję, że po wznowieniu Chopperka będzie mogła uczestniczyć, dla mnie też lepiej zająć się konkursem po powrocie (choć do dziś jakoś szło mi pilnowanie terminów). Ale przybliżoną porę wznowienia Kira może podać wcześniej.

Re: ...

No i dobrze, myślę, że wznowię konkurs w niedzielę po południu.

Zagadka 4

No dobrze, myślę, że teraz wszyscy mogą już odpowiadać. Zacznę od łatwiejszej zagadki, a kategoria to scena. (Reek, Twoja zagadka po ostatniej podpowiedzi była już bardzo dobrze rozpisana, ale zupełnie mi umknęła ta wypowiedź albo po prostu nie powiązałam jej z treścią zagadki).

🌞
👶

Emotka na górze to słońce, a ta między uśmiechniętymi buźka mi przedstawia bobasa. Podpowiedź jutro ok. 14.

4.

Beru i Owen patrzą na zachód słońca z malutkim Lukiem?

Już

2 minuty i 6 sekund - tyle zajęło odgadnięcie zagadki.

Tabela:
1. eNdOtE - 1 pkt
-. Emperor Reek - 1 pkt
-. bartoszcze - 1 pkt

Re: Już

mało jest scen z dziećmi

Zagadka 5

Nie wiem czy będzie "łatwa" ale pomysłowość będzie przydatna.

Kategoria: scena.Podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 5

Rey staje twarzą w twarz z dziadkiem?

Re: Zagadka 5

Niestety nie.

Re: Zagadka 5

To ja spróbuję podobnie jak Kira.
Wnuczka uśmierca dziadka?

Re: Zagadka 5

Cóż, wynik podobny

Re: Zagadka 5

TROS, Kylo wyjawia Rey jej pochodzenie?

Re: Zagadka 5

pomysłowe, ale nie

...

Palpatine, Sly Moore i inni oglądają przedstawienie w operze, gdy wchodzi Anakin?

Re: ...

Również nie.

Zagadka 5 podpowiedź 1

Miałem nadzieję że zastanowicie się nad "pomysłowość będzie przydatna"

Kategoria: scenaEwentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

Czyli mam stawiać na kreatywność? To muszę pomyśleć.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

No to postaram się być kreatywna (choć wakacje chyba jednak wyprały mnie - dosłownie - z wszelkiej kreatywności):
TROS i spotkanie na Pasaanie Rey i Nambi Ghimy, która pyta ją o nazwisko.
Uffff...

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

Bardzo ładnie, ale nie

...

Zastanowiłem się, ale nic to nie dało. Najbardziej kreatywny pomysł jaki miałem to debiut Palpatine`a w TESB, gdzie grała go kobieta, tylko nie pasowało mi to do Ciebie. Ale nic lepszego nie mam, więc niech będzie to.

Re: ...

nie

Zagadka 5 podpowiedź 2

Sądzę że teraz pójdzie łatwiej. Może...

Kategoria: scena.
=/=

Uprzedzam też że cały jutrzejszy dzień będę poza domem, więc nie będę reagować na odpowiedzi dopóki nie wrócę. Ewentualna ostatnia podpowiedź powiedzmy po 21, bo nie wiem o której będę.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 2

No proszę. Zero kreatywności. Znowu przychodzi mi do głowy tylko jedna scena i to taka, którą już proponowałam jako odpowiedź przy innej zagadce.
TROS, Rey vs Mroczna Rey?

Re: Zagadka 5 podpowiedź 2

w ostatniej chwili: nie

...

Czyli może jednak pomysł, że Palpatine to nie Palpatine miał sens.
Enfys Nest odsłania twarz?

Re: ...

Może miał.
Ale to nie ta scena.

Zagadka 5 podpowiedź 3

Włączyłem odpowiednią płytę i upewniłem się: ta scena jest w filmie. Kolejność pierwszych trzech emotek nie jest istotna.
=/=
/ = /

Mniemam że teraz nie powinno być już problemów. Jeśli jednak jakimś cudem nie zgadniecie, to nad wyznaczeniem zgadującego zastanowię się jutro koło 20.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 3

PS scenę opisują trzy pierwsze emotki, reszta to naprowadzanie

Re: Zagadka 5 podpowiedź 3

dopowiem, że w zasadzie wszystkie elementy niezbędne do wymyślenia rozwiązania w jakiś sposób pojawiły się we wcześniejszych odpowiedziach, chodzi tylko o to żeby je poskładać

...

Mam mniej pomysłów niż Ty w Fantasy zawodników, którzy mogą wystąpić w tej rundzie.
Pożegnanie rodziców z Rey?

a już myślałem

że będę musiał wyznaczać za bliskość

Słusznie wszyscy odgadli że Isard oznaczała Rey.
Słusznie eNdOtE sugerował że chodzi o pochodzenie Rey.
Słusznie Reek kombinował, że Palpatine nie oznacza Palpatina - a konkretnie nie oznacza STAREGO Palpatina, tylko jego syna.

TROS, scena pożegnania Rey przez rodziców (fragment wizji podczas pojedynku z Kylo).

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt
2. eNdOtE - 1 pkt
-. bartoszcze - 1 pkt

Re: a już myślałem

Gratuluję Reekowi. Pozostaje się cieszyć, że ktoś zgadł i że po drugiej podpowiedzi nie przeglądałam wszystkich scen z Palpatine`em z prequeli (co rozważałam). A dzisiaj cały dzień nie było mnie w domu i nie zgadywałam.

Re: a już myślałem

Tak na marginesie zagadka była zainspirowana Twoją poprzednią - to była moja pierwsza wersja odpowiedzi, którą zdążyłem odrzucić
(potem jeszcze z Leią na Alderaanie)

Re: a już myślałem

Aż musiałam sprawdzić, co zdawałam ostatnio.

Zagadka 6

Wczoraj nie miałem już kiedy zajrzeć, więc trzeba spróbować zadawać o wcześniejszych godzinach. Chyba, że obejdzie się bez podpowiedzi.
Kategoria: cytat
$ ->
Ewentualna podpowiedź jutro około 10. Chyba.

Re: Zagadka 6

Mando, Klient do tytułowego bohatera: ,,This is only a down payment. I have a camtono of Beskar waiting for you upon delivery of the asset".

Re: Zagadka 6

TLJ, DJ do Finna "It`s just business."

Zagadka 6 Podpowiedź 1

Jak człowiek się przyzwyczai, że nie zadaje rano to jak już raz zrobi wyjątek i tak zapomni.
$->🔒->
Emotka przedstawia zamkniętą kłódkę. Kolejna podpowiedź powinna być około 15, żebym miał czas sobie o niej przypomnieć.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 1

A ja się upieram, że to coś z Mando. Więc spróbuję z następującym tekstem Fennec Shand: ,,Look, there`s still time to make my rendezvous in Mos Espa. Take me to it, and I can pay you double the price on my head."

Zagadka 6 Podpowiedź 2

Są wyjątki, ale jednak zwykle upartość Chopperki w tym konkursie jej nie pomaga.
$->🔒->🌍->
Kłódka bez zmian, a za nią jest Ziemia. Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 6 Podpowiedź 2

OK, zrozumiałam sugestię. W związku z powyższym SOLO i Qi`ra do Hana: ,,This,this is worth...5,600 credits. That`s more than you said we`d need. To buy our way out of the control zone. And off Corellia."

...

Chodziło o ostatnie dwa zdania, ale nie pisałem nic o długości cytatu, więc zasłużony punkt dla Chopperki, która wreszcie awansuje na 4 miejsce w tabeli wszech czasów.
Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt
2. eNdOtE - 1 pkt
-. bartoszcze - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Re: ...

Nie ukrywam, że bardzo się cieszę.

Zagadka 7

Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20:00.Powodzenia!

7

To zacznijmy od: szturmowcy poszukują robotów w mordowni w Mos Eisley?

Re: 7

Niestety to nie to.

Re: 7

Nie zawsze pierwszy strzał jest celny

...

Gdy zagadka jest związana ze szturmowcami to niecelność strzałów jest wręcz wskazana.
Baby Yoda gryzie biker scouta?

Re: ...

Uśmiałam się. Ale to też niestety nie to.

Zagadka 7 podpowiedź 1

Kategoria ciągle ta sama , czyli scena, a ewentualna podpowiedź tradycyjnie jutro , ok. 20:00.

=

7.1

TFA, Finn pije z sadzawki na Jakku

...

To ja skorzystam z punktu 10 (o ile to faktycznie błąd, bo może się pomyliłem) i poprawię.
TFA, Finn pije z koryta na Jakku?

No i co

ja mam z Wami zrobić?
Uznam, że ta sadzawka = koryto i generalnie wiadomo o którą scenę chodzi, a bartoszcze jednak był pierwszy, zatem zdobywa punkt. Gratuluję.

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt
-. bartoszcze - 2 pkt
2. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Re: No i co

I uprasza się Imperatora o nie składanie reklamacji odnośnie rozstrzygnięcia dokonanego przez osobę zadającą zagadkę. Było sprawiedliwe.

Re: No i co

Uczestnik Emperor Reek złożył już reklamację, a opiekun Emperor Reek uznał ją za słuszną, bo według regulaminu punkt powinien otrzymać Emperor Reek, ale Emperorowi Reekowi i tak nie zależy, więc bez różnicy.

Re: No i co

"Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie"

Re: No i co

Rozmiary tego koryta w pełni uzasadniają słowo sadzawka

Zagadka 8

Na razie więcej było zagadek ze scenami, więc tym razem kategoria: CYTATW razie czego podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 8

SOLO, Han do Chewiego: ,,You like treats?"

Re: Zagadka 8

Cóż, nie.

Re: Zagadka 8

Cyt. ,,Nie zawsze pierwszy strzał jest celny".
Ale się przecież nie zrażamy.

...

Tylko to nie była prawidłowa. Przynajmniej tak wynika z regulaminu.
"Let`s drink two and see where it goes."?

Re: ...

Ta na pewno nie jest prawidłowa.

Zagadka 8 podpowiedź 1

Chyba jeszcze trochę wakacje w powietrzu.

Kategoria: cytat.Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

Ja to chyba jednak poczekam do kolejnej podpowiedzi. Po tej pierwszej - jak zwykle - mam pustkę w głowie.
Więc może chociaż mała analiza :
Emotki mogą oznaczać oczywiście to, co przedstawiają, czyli może chodzić o jakąś wypowiedź Hana o napojach lub jedzeniu, którą ,,popełnił" w towarzystwie droida (może nawet złotego). Ale mogą też przedstawiać pełną - lub nie - treść cytatu, coś w stylu ,,droidy strzelają do napojów" (i to na dokładkę niecelnie ). Ale żaden sensowny pomysł nie przyszedł mi jednak do głowy.
A tak w ogóle to bartoszcze jest podstępny (jak zwykle ) i utrudnia biednym koleżankom zgadywanie zagadek zawyżając poziom (w stosunku do ich - tzn. koleżanek - skromnych możliwości. )

Re: Zagadka 8 podpowiedź 1

Jak zwykle!

PS nie oglądałem Mando* więc nie wiem czy nie ma tam cytatu w stylu "strzelasz jak pijany droid", ale chyba pasowałby

*to żaden sekret, że u mnie nie ma szans na zagadki z Mando dopóki Disney+ nie wjedzie do Polski na legalu

...

"We don`t serve their kind here!"?

Re: ...

To nadal nie jest prawidłowa odpowiedź.

Zagadka 8 podpowiedź 2

Z ostrożności przypomnę, że emotki mogą oznaczać dokładnie to co pokazują, lub coś innego, co się w jakiś sposób kojarzy

Kategoria: CYTAT.

o o ( )


Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20. Jeżeli - teoretycznie jest taka możliwość - co mi się poplącze w planie dnia, to podam jutro wcześniejszą lub późniejszą porę.

Re: Zagadka 8 podpowiedź 2

Ja wiem, że można czekać na trzecią podpowiedź (która poprowadzi autostradą do celu BTW), ale...

Re: Zagadka 8 podpowiedź 2

Poproszę o dodatkowe pół godzinki, bo byłam dzisiaj koszmarnie zajęta i absolutnie nie miałam czasu, żeby pomyśleć. Z góry uprzejmie dziękuję

Re: Zagadka 8 podpowiedź 2

to ja pójdę na spacer

Re: Zagadka 8 podpowiedź 2

A ja się jednak poddaję. Tam, gdzie myślałam, że coś znajdę, nie znalazłam nic, a nie mam siły już więcej szukać, bo lecę na nos. Dzięki za czas. Może po podpowiedzi będzie lepiej. Coś czuję, że jutro skoro świt doznam nagłego olśnienia.

Zagadka 8 podpowiedź 3

Wielkieście uczynili pustki w sercu moim, drodzy zgadujący, tym zniknieniem swoim...

Kategoria: cytat.

Emotki mogą znaczyć dokładnie to co pokazują, coś związanego lub kojarzącego się. Emotki mogą pokazywać jedynie niektóre słowa szukanego cytatu.


o o ( )Jeśli nikt nie zgadnie, zadającego wyznaczę jutro po 20. Ale czuję że nie będzie potrzeby...

...

Nieplanowanie długa nieobecność uniemożliwiła mi próbę podpowiedzi, ale pewnie i tak nic to nie zmieniło.
"I`m rather embarrassed, General Solo, but it appears that you are to be the main course at a banquet in my honor."?

mówiłem

że nie wierzę w konieczność wyznaczania zadającego

Tabela:
1. Emperor Reek - 3 pkt
2. bartoszcze - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Re: mówiłem

Olśnienie przyszło, ale świt okazał się zbyt późną porą.

Zagadka 9

Faktycznie było autostradą do celu. Nie spodziewałem się. A teraz patrząc na frekwencję w ostatnich dniach Chopperka powinna mieć dużo czasu na olśnienie, bo nikt jej nie ubiegnie.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 11, ale może nie będzie potrzebna.

Re: Zagadka 9

Ale ewentualności jest bez liku i będę mieć problem, na którą się zdecydować.

Re: Zagadka 9

Po głębokim namyśle stawiam na Mando , na początek odcinka 5 i moment, kiedy Riot Mar trafia w jeden z silników statku Mando, a ten się zapala (tzn. zapala się silnik, a nie DD).

Zagadka 9 Podpowiedź 1

Po 10 pomyślałem, że muszę zaraz dać podpowiedź i po chwili zapomniałem, ale okazuje się, że była wpisana 11, więc jest dobrze.
_
Ewentualna podpowiedź jutro około 10. Jeśli będę pamiętał dłużej niż przez chwilę (albo wystarczy ta chwila).

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 1

Ep. IV, Luke po udanym strzale w serce GŚ ucieka szybem wentylacyjnym, a ściga go ogień.

Zagadka 9 Podpowiedź 2

Jak napiszę, że rozwiązaniem jest pierwsza linijka to powinno się udać.


A jak się nie uda to ostatnia podpowiedź jutro około 10.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 2

Drogi Imperatorze, chyba za bardzo wierzysz w moje skromne możliwości. Nie jestem Kirą, która Twoje myśli łapie w lot , a są jeszcze dwie inne możliwości rozwiązania zagadki oprócz tego, który podam.
Ep. IV, pierwsza GŚ ulega zniszczeniu?

Zagadka 9 Podpowiedź 3

Zakładałem, że w poprzedniej podpowiedzi było coś, co wykluczy podaną przez Ciebie scenę. A że Kira zniknęła, musisz ją zastąpić.


= =/=
Jeśli to naprawdę nie wystarczy to rozwiązanie około 9.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 3

Hm, teraz, skoro mam bardzo jasny pomysł, mogę spróbować.

TPM, Anakin niszczy okręt Federacji?

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 3

Cześć Kira!

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 3

Cześć!

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 3

Możesz doprecyzować? Oczywiście Chopperka też może spróbować. Jeśli któraś z Was nie zajrzy (o ile druga nie odpowie) postaram się przesunąć podanie rozwiązania.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 3

Anakin wylatuje ze stacji, która rozpada się od środka.

Re: Zagadka 9 Podpowiedź 3

Czy to było wejście smoka?

...

Dałem Chopperce więcej czasu, ale zajrzała wcześniej, więc nie będę przedłużać. Chodziło o główną eksplozję, ale jako zniszczenie przez Anakina rozumiem wcześniejszy moment zanim uciekają. Nie określiłem długości sceny, więc poprosiłem o doprecyzowanie i niestety nie mogę uznać, bo to już po wylocie (i ta odpowiedź jest niezgodna ze wskazówką o rozwiązaniu w pierwszej linijce). Kira było blisko, więc zadaje następną zagadkę.

Re: ...

Nie określiłem długości sceny, więc odpowiedź jest zła. Aha.

Re: ...

Wiem, że raz na jakiś czas musisz się do czegoś przyczepić, ale skoro odpowiedź można zinterpretować na kilka sposobów lepiej je wykluczyć o co trudniej, gdy nie ma długości sceny, dlatego dałem drugą szansę. Odpowiedź i tak była zła, ale lepiej było się upewnić.

Re: ...

Źle była sformułowana zagadka, ale koniec końców to nie mój problem.

Re: ...

Ty jesteś ostatni do pouczania kogoś o złym sformułowaniu zagadki. Było dobrze, problem w tym, że nie podałem dodatkowej informacji, którą zwykle umieszczam, choć regulamin tego nie wymaga.

Re: ...

Och, jaki mentorski ton człowieka który sam sobie zatwierdzał błędne odpowiedzi jako prawidłowe

Kira podała rozwiązanie i dopiero wtedy - na etapie "doprecyzowania odpowiedzi po trzeciej podpowiedzi" okazało się że zagadka w zasadzie miała przedstawiać konkretny moment sceny, a nie scenę jako taką.

Re: ...

Sugerujesz, że bartoszcze i Chopperka to moje multikonta?

Re: ...

Zagadka 10

o o (❇)

Kategoria: cytat. Emotka w dymku przedstawia fajerwerk i trochę się boję, że to zbyt odległe skojarzenie, ale spróbujmy. Podpowiedź jutro ok. 16:30.

Re: Zagadka 10

TROS, Palpatine do Rey: ,,Let your death be the final word.... in the story of the Rebellion".

10

Przemowa Huxa na Starkillerze przed odpaleniem?

...

"Fire!" po przemówieniu rudego Hitlera?

Re: ...

Niestety nie, ale Wasze pomysły mnie rozweseliły.

Re: ...

Czyli to były Dobre Odpowiedzi, nieważne że nie na punkt

Zagadka 10 podpowiedź 1

W sumie nie wiem, dlaczego wcześniej nie wpadłam na taki sposób przedstawienia tej kwestii.

o o ( )

Jeśli dalej się nie uda, druga podpowiedź będzie jutro ok. 16:30.

Re: Zagadka 10 podpowiedź 1

Dalej TROS i dalej Palpuś do Rey: ,,Strike me down. Take the throne. Reign over a new Empire.... and the fleet will be yours. Only you have the power to save them. Refuse, and your new family.... dies".
A jak to nie to, to już mam kolejny pomysł, o ile mnie nikt nie ubiegnie.

10.1

Cpt Canady, "Destroy this last bomber!"

...

Dalej TFA i dalej Adolf: "Use the ventral cannons."?

Zagadka 10 podpowiedź 2

Właśnie zauważyłam, że Hux ma takie same inicjały jak Hitler.

o o ( ❇)

Ostatnia emotka w nawiasie to fajerwerk, taki jak pierwotnie. Jeśli to Was nie naprowadzi na rozwiązanie, to ostatnia podpowiedź jutro ok. 16:30.

...

Przypadek?
"Blast that piece of junk out of the sky!"?

Nie sądzę

Zgadł Reek. Chociaż podał trochę niepoprawną wersję cyatu.

Tabela:
1. Emperor Reek - 4 pkt
2. bartoszcze - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt

Ja ciągle bez punktu, ech. Ale to była moja decyzja, żeby odpocząć od konkursu.

Zagadka 11

To już wina IMDb. A o punkt możesz postarać się w tej zagadce.
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 11

Ep. II, Anakin do Obi-Wana: ,,Oh… ah… you know, Master. I couldn’t find a speeder that I really liked".

Zagadka 11 Podpowiedź 1

Tak nie zdobędziesz punktu, Kira.

Doszła jedna emotka, ale nie zdziwiłbym się, jeśli wystarczy. W razie potrzeby kolejna podpowiedź około 23.

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 1

Naprawdę wolę zadawać niż zgadywać.
„Sir, I don`t know where your ship learned to communicate, but it has the most peculiar dialect”.

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 1

SOLO, L3-37: ,,Get your presumptuous ass out of my seat".

Zagadka 11 Podpowiedź 2

Na razie daleko, ale przynajmniej trafiłyście z liczbą zdań.
oo( )
Ostatnia podpowiedź około 20, ale mam nadzieję, że uda się bez niej.

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 2

Ep. I, C-3PO: ,,He has to complete two more circuits?".

Re: Zagadka 11 Podpowiedź 2

ROTS, C-3PO do Padmé: „You know, I think I`m beginning to get the hang of this flying business” (może trochę niedokładnie zacytowałam, chodzi o kwestię przy odlocie z Coruscant na Mustafar).

...

No i Kira doczekała się punktu, zobaczymy czy to będzie punkt zwrotny i uda się jej odrobić straty.
Tabela:
1. Emperor Reek - 4 pkt
2. bartoszcze - 2 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 12

No dobra, to teraz dla odmiany scena.

” -->

Na razie nie ma emotek niebastionowych. Podpowiedź pewnie może się przydać i będzie ok. 16:30 (jutro, oczywiście).

Re: Zagadka 12

TROS, Rey jest załamana stanem Sokoła po powrocie chłopaków z akcji?

Re: Zagadka 12

Niestety też nie.

12.

Na pewno scena, że w cudzysłowie?

Enfys Nest zdejmuje hełm?

Re: 12.

No właśnie scena, ale nie ta.

Re: 12.

Miałem jeszcze kilka innych nieprzekonujących pomysłów!

...

Uznałbym to za cytat, ale może scena w której Kylo mówi Huxowi, że Rey zabiła Snoke`a?

Zagadka 12 podpowiedź 1

To nie jest tak, jak myślicie...

--> „” -->

Dalej nie ma żadnych emotek spoza Bastionu. Kolejna podpowiedź jutro ok. 16:30, ale może zgadniecie.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

(widzę tę podpowiedź)

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

Czyli to nie Rey?
Ale może jednak.
TROS, Rey na początku filmu jest zawiedziona, że Jedi nie przyszli na jej wezwanie,

Re: Zagadka 12 podpowiedź 1

Rey nie ma swojej oficjalnej emotki

12.1

Trochę nie umiem znaleźć klucza do tej zagadki, więc pozostanę w niewoli swojego wcześniejszego skojarzenia - atak ludzi Drydena na "oddział Enfys"?

...

Ja jednak obstawiam Rey, ale że i tak nic mi nie pasuje to też trafiłem do niewoli wcześniejszego skojarzenia bartoszcze.
Opowieść o odcinaniu języków?

Zagadka 12 podpowiedź 2

Trochę nie wiem, jak Wam teraz podpowiedzieć.

--> „ -->

Ewentualna trzecia podpowiedź jutro ok. 16:30.

Re: Zagadka 12 podpowiedź 2

Ojojoj, jaka trudna zagadka (no ale cóż, łatwych ostatnio nie ma ).
Ep. VII, Kylo proponuje Rey, że zostanie jej nauczycielem, a ona doznaje przypływu mocy i pokonuje go w pojedynku?

12.2

Benek "ożywia" Rey?

(wiem, równie dobrze można odczytać w drugą stronę, ale ta nasunęła mi się pierwsza)

Re: 12.2

(teraz mam inny pomysł, choć oscylujący na granicy cytatu)

Re: 12.2

Niestety się nie udało, ale dziękuję za spróbowanie!

...

Kylo wypuszcza miecz, a Rey przebija nim Rena?

Zagadka 12 podpowiedź 3

X_X | --> „ -->
= 🗡️🔦 ≠

Emotki po znaku równości przedstawiają miecz i latarkę. Nie powiem, czy ktoś był blisko, czy nie. Jeśli to nie pomoże, zadającego wskażę jutro ok. 16:30.

12.3

Pojedynek na Starkillerze i miecz lecący do ręki Rey?

Bartoszcze zgadł

Tak. Chodziło o to, że miecz prawie przywalił Benkowi w głowę. Dlatego emotka była w cudzysłowie, bo nie należało jej rozumieć całkiem dosłownie. A emotka miecza miała przedstawiać sam miecz, nietrzymany przez człowieka, na co w tej podpowiedzi starałam się Wam zwrócić uwagę.

Tabela:
1. Emperor Reek - 4 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Re: Bartoszcze zgadł

Kto późno na Bastion wchodzi ten sam sobie szkodzi (to o mnie , ale wcześniej nie mogłam ).

Re: Bartoszcze zgadł

A ja akurat chwilę po opublikowaniu!

Re: Bartoszcze zgadł

Pewnie kilka sekund po, bo jeszcze musiałeś napisać odpowiedż, a ze wszystkim zmieściłeś się w niecałe 1,5 minuty.

Zagadka 13

Jestem pełen najgorszych przeczuć biorąc pod uwagę numer zagadki. Na domiar złego jestem wciąż pod wpływem zagadki Kiry, więc...Kategoria: cytat. W zasadzie.

Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 13

TROS i monolog Wielkiego Złoczyńcy w wykonaniu Palpusia: ,,She will draw her weapon. She will come to me. She will take her revenge. And with a stroke of her saber.... the Sith are reborn!".

Re: Zagadka 13

Ładny pomysł. To nie to

...

"You dropped a tree on him?"?

Re: ...

Keep trying.

Re: ...

A nie muszę poczekać na podpowiedź?

Re: ...

Tylko jeśli chcesz zdobyć punkt i prawo zadawania.

Re: ...

To mnie nie oszukuj.

Re: ...

Znaczy chciałbyś kolejny punkt bez poprawnej odpowiedzi?

Zagadka 13 podpowiedź 1

Może ułatwię bardziej niż zakładałem.

Kategoria: cytat.

o o()

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

TROS, Kylo Ren: ,,My knights and I are going hunting for the scavenger".

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

Może następna próba będzie udana

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

Przyszło mi do głowy, że to może być mniej oczywiste i obiektywne skojarzenie, więc z braku lepszego pomysłu postawię na „You are a Palpatine”.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 1

A już miałem nadzieję że obędzie się bez kolejnej podpowiedzi...

...

Znaczy chciałbym, żebyś mnie nie oszukiwał.
"Let the past die. Kill it if you have to."?

Re: ...

Nigdy nie zostałeś oszukany.
Chyba że za "oszustwo" uznać, że wymyśliłeś nieprawdziwą odpowiedź, tak jak teraz, a wydawało Ci się że jest dobra.

Zagadka 13 podpowiedź 2

Kategoria: cytat. Choć w sumie ważniejsza dla rozwiązania zagadki jest scena z której cytat pochodzi. Sam cytat - zgodnie z tym, co jest pokazane - w zasadzie jest w nawiasie.oo ()

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

Miałam kolejny pomysł, ale po podpowiedzi stał się nieaktualny (jak wiele moich pomysłów po podpowiedziach). Muszę pomyśleć nad czymś innym.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

Możesz próbować, Kira i Reek nie trafili

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

„You know why the Emperor’s always wanted you dead”.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

TLJ, And now, foolish child, he ignites it, and kills his true enemy!

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

Chciałbym móc dopisać do listy zdobywców punktów, ale niestety to nie to!

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

No to próbuję (zakładając, że zagadka jest jednak mocno metaforyczna):
TROS, Kylo do Rey: ,,Wherever you are.... you are hard to find".

Re: Zagadka 13 podpowiedź 2

Wcale nie jest metaforyczna

Nie.

...

Najpierw każesz dalej próbować, a potem jednak nie.
"We’ll kill him together and take the throne."?

Zagadka 13 podpowiedź 3

W zasadzie powinno być kto pierwszy ten lepszy.

Kategoria: cytat. Cytat jest w ostatniej linijce, w nawiasach zgodnie z konwencją. Reszta to prezentacja sceny, z której pochodzi.
oo ( )

oo ()

Jeżeli jednak prawidłowa odpowiedź nie padnie, zadającego wyznaczę jutro po 20. Nie zastanawiam się na ten moment kto był najbliżej.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

A wydawało mi się, że znam te filmy (każdy obejrzałam kilka razy). I przejrzałam scenariusze. I NIC. Nic nie mogę dopasować. o_O (Tzn. - nic niemetaforycznego, bo metaforycznego to bym coś znalazła ) Może mnie jeszcze w ciągu dnia oświeci.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

Założeń nie czyń, nie pozwól by Twój umysł Cię zwodził!

To jest prosta zagadka.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

Nic innego nie wymyślę. Tradycyjnie Kylo do Rey: ,,I don’t wanna have to kill you".

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

Cytat z TROS oczywiście.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

„Palpatine wants you dead”.

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

jesteście wszyscy jak...

(dopowiem za 2 godziny)

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

Rozumiem, że to miało być: ,,jak błądzący we mgle".

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

A może to jednak zagadka jest trudna?

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

Za półtorej godziny wyjaśni się dlaczego jest łatwa

Re: Zagadka 13 podpowiedź 3

„Łatwa” to chyba pojęcie względne.

...

To ja słabiej znając te filmy i nie przeszukując dokładnie scenariuszy tym bardziej nie mam szans, ale żeby nie było, że nie próbuję.
"They`re dead in a paupers` grave in the Jakku desert."?

jesteście jak Metallica

skończyliście się na początek spoilera KILL`EM ALL koniec spoilera...

Wszyscy - specjalnie sprawdzałem - interpretowaliście emotkę w ten sam sposób, zakładając że to musi być Rey (pal sześć, że zwykle w zagadkach Rey jest raczej przedstawiana emotką ). Nikomu nie przyszło do głowy spróbować z inną kobietą, uznaliście że Kylo z żadną inną nie rozmawiał?

Rozmawiał. A jedna nawet wymachiwała bronią białą. I wtedy zagadka robiła się prosta...

TFA, na Jakku Kylo Ren odpowiada na pytanie PHASMY o wieśniaków:
ZABIĆ ICH WSZYSTKICH

Tabela niestety bez zmian.
Zadawać będzie Reek, bo jako pierwszy zaczął w swoich odpowiedziach używać słowa "kill".

Re: jesteście jak Metallica

Przepraszam bardzo, ale emotka Mary była zdecydowanie myląca. Miecz świetlny wskazywał o wiele bardziej na Rey niż na Phasmę. Byłoby o niebo prościej, gdybyś zamiast niej dał szturmowca albo chociaż Isard.

Re: jesteście jak Metallica

Wskazywała postać kobiecą, kropka
(oraz: Phasma miała jasne włosy)

Re: jesteście jak Metallica

I była imperialną oficer, jak Phasma (Najwyższy Porządek, Imperium, niewielka różnica). (Mara też na początku była w Imperium, ale chyba nie miała stopnia wojskowego, a później została Jedi).

Offtopic :P

bartoszcze napisał:
skończyliście się na początek spoilera KILL`EM ALL koniec spoilera...
-----------------------
Zagadka była prosta, nawet ja to odgadłem (taki dumny teraz jestem, pisząc, że eee, jestem dumny ), choć wcześniej nie odgadłem żadnej zagadki, gdyż ... tu nie zaglądam (niech będzie mnie wybaczone)
Musiałem jednak zajrzeć, gdyż tytuł posta mnie - z krwi i kości metalowca, zmusił. Metaliica skończyła się na ... And Justice For All . Proszę podprogowo nie mącić w głowach uczestnikom konkursu !. Spoken, spoken

Re: Offtopic :P

tytuł był baitowy

Re: jesteście jak Metallica

Zagadka była trudna i myląca, przynajmniej dla mnie. Mam podobnie, jak Kira. I jeszcze ci wieśniacy... o_O (użyłabym zupełnie innych emotek).
A nowi, zdolni uczestnicy z otwartymi umysłami zgadujący w lot zagadki (nawet te trudne) bardzo by się w konkursie przydali.

Re: jesteście jak Metallica

Z ciekawości: jakich innych emotek bastionowych można było na przedstawienie wieśniaków?

Re: jesteście jak Metallica

Moim zdaniem Twi`lek, Rodianin i parę smutnych buziek w zupełności by się nadawało.
Po prostu chodzi o to, że zagadka nie mogła być łatwa, skoro jej nie zgadliśmy.

Re: jesteście jak Metallica

Dopóki myśleliście o Rey, to była na pewno trudna

Re: jesteście jak Metallica

Twoje emotki też miały jakiś sens, ale wzbudziły w nas inne skojarzenia niż w Tobie. Jesteśmy niekompatybilni.

Re: jesteście jak Metallica

Ale Ruda doprawdy mi się z Blondyną nie kojarzyła.

Re: jesteście jak Metallica

Ani nawiasowi z wieśniakami. Raczej z użytkownikami Mocy.
Dobra. Następnym razem będzie lepiej.

Re: jesteście jak Metallica

Re: jesteście jak Metallica

O, ale miałam telepatię z Kirą.
Połączyła nas Moc.

Zagadka 14

Nigdy nie twierdziłem, że to musi być Rey, ale pomysły bez niej były jeszcze gorsze. Jak ktoś nie sabotuje konkursu to widząc, że taka metoda nie działa zmieniłby postać w zagadce na Jango. A jakiekolwiek porównanie do Metallici to dla mnie komplement.
Przynajmniej ta zagadka dała mi pomysł na nową. Częściowo metaforyczny i pozornie bezsensowny cytat. Gdybym dłużej pomyślał, może znalazłbym coś lepiej pasującego do koncepcji, ale to też się nada.
1.
2. ___
Podpowiedź jutro około 22.

Re: Zagadka 14

Emperor Reek napisał:
Jak ktoś nie sabotuje konkursu
-----------------------

Robię przerwę.

Re: Zagadka 14

Mam nadzieję, że tylko na zagadkę Reeka (jak zawsze ). A to, że zagadka była trudna jeszcze nie oznacza, że była zła. Po prostu była trudna. Dla mnie i Kiry. Bo dla AJ73 była łatwa. A zdanie Imperatora w tej sprawie wpisuje się w Wasz odwieczny konflikt.

Re: Zagadka 14

Przemyślę

Re: Zagadka 14

Trudna zagadka to dobra zagadka, ale trzeba wiedzieć do którego momentu, zwłaszcza gdy w treści widzi się problem dla uczestników, który można łatwo naprawić.

Re: Zagadka 14

Szwarc, mydło i powidło .
No to na dobry początek bardzo metaforycznie i jeszcze bardziej bezsensownie:
Ep. VI i Yoda: ,,Luke...Luke...Do not...Do not underestimate the powers of the Emperor, or suffer your father`s fate, you will. Luke, when gone am I, the last of the Jedi will you be. Luke, the Force runs strong in your family. Pass on what you have learned, Luke... There is...another... Sky...Sky...walker".

Zagadka 14 Podpowiedź 1

Cieszę się, że Chopperka próbowała, ale jeśli chodzi o długość cytatu zdecydowanie bliżej Kira i pozostali. Tylko jedno zdanie różnicy (choć może ktoś uznaje tę kwestię za dwuzdaniową).
(1. ?)
(2. _ _ )oo
Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 14 Podpowiedź 1

To ja uznam za dwuzdaniową.
TROS i następująca kwestia Rey: ,,It`s the Death Star. A bad place from an old war".

Zagadka 14 Podpowiedź 2

Akurat to faktycznie jest dwuzdaniowe, a poszukiwany cytat nie (ale komuś mogło się błędnie wydawać, że to dwa zdania). Interpretacja drugiej linijki ciekawa, ale daleka od poszukiwanej.
(?)
( _ _ )oo _
Pierwsza linijka całkiem dosłowna była w początkowej wersji, a w kolejnych zmieniłem zgodnie z charakterem wypowiedzi, żeby ograniczyć możliwości. Druga pozostaje metaforycznym nonsensem. Ostatnia podpowiedź jutro około 19, ale jeśli znajdziecie wszystkie ukryte wskazówki to nie będzie potrzebna.

Re: Zagadka 14 Podpowiedź 2

Poddaję się. Nic nie wymyśliłam. (A myślałam pokrętnie o Łotrze )

Re: Zagadka 14 Podpowiedź 2

Pokrętnie i długo.
Teraz powinien się wykazać np. AJ73 .

Metallica, Civilization, KotOR

Jak zobaczyłem odpowiedź o 19:17 to już myślałem, że poczekanie z podpowiedzią coś dało. Spróbuję ściągnąć AJ-a tytułem, zobaczymy czy faktycznie taki dobry, czy tamten ostatni post powstał na zlecenie bartoszcze, żeby ktokolwiek udawał, że zagadka była dobrze zadana. Nawet jeśli zestaw emotek w drugiej części cytatu to nonsens (jakoś się uwziąłem na te słowo) warto spróbować, zwłaszcza że pokrętne myślenie już Ci ułatwiło.
oo(...)
( )
( _ _ _ )oo _
oo(...)
Sąsiednich kwestii nie uzupełniam, bo w tym przypadku tylko by namieszały. Jak się nie uda rozwiązanie jutro około 18.

Re: Metallica, Civilization, KotOR

Dobre, dobre !. Doałbym jeszcze Keri, która działa niczym ...
A tamto to było zleconko, kolega B niech się teraz tłumaczy

Re: Metallica, Civilization, KotOR

Dobry tytuł to krótki tytuł, bez niej też się udało. Chociaż nie do końca, bo głównym celem była Twoja odpowiedź, a skoro wtedy wiedziałeś na zlecenie to teraz pewnie jej nie dostanę.

Re: Metallica, Civilization, KotOR

Biorąc po uwagę, jakie postacie biorą udział w scenie, z której pochodzi cytat przedstawiony wszak trochę metaforycznie, a trochę bezsensownie i zakładając, że zagadka jest żartem Imperatora stawiam na kwestię Galena:
,,I’ll be of no help, Krennic. My mind just isn’t what it was", przy czym rozwiązaniem jest zdanie drugie.

Re: Metallica, Civilization, KotOR

Zdanie drugie (ten długi zestaw emotek, który zmienia się za każdym razem) przedstawia według mnie szaleństwo (bo nic tam do niczego nie pasuje).

Re: Metallica, Civilization, KotOR

Pomysł ze zwabianiem AJ73 był świetny , i szkoda, że sukces tylko połowiczny,

...

Szaleństwo jeszcze rozumiem, ale poza tym do tej kwestii przedstawionej scenie daleko. Kluczem był wspomniany przy poprzednich dwóch podpowiedziach nonsens, a cała kwestia to "A Death Star, this is nonsense." (nawet jeśli nie pamiętałaś to sprawdzenie w tej sytuacji sceny z naradą w RO wydawało mi się oczywiste). Prowadzenie oczywiście przejmujesz i będziemy musieli się bardziej postarać, bo widzę, że od ponad tygodnia nikt nie zdobył punktu. Ewentualnie możesz spróbować ściągnąć kogoś nowego tytułami postów.

Re: ...

A ja uważam, że prawie zgadłam.

Re: ...

To szaleństwo to prawie nonsens. Uznałam ponadto, że Thrawn to Krennic, Qui-Gon - Galen (już kiedyś występował w tej roli w konkursie) a Isard to Lyra. Więc w zasadzie to mi wszystko grało. Naradę przeglądałam przedwczoraj, a dzisiaj rano do niej nie dotarłam. Nie miałam czasu.

Re: ...

Właśnie dlatego wcześniej senatorem był Obi-Wan. Nastawiałem się, że trzecia podpowiedź będzie potrzebna i lepiej przedstawić go na dwa sposoby (choć Galen, Lyra i Krennic i tak by nie pasowali do reszty postaci).

Re: ...

Niech będzie, w końcu prowadzenia nie przejmuje się przez przypadek. Najważniejsze, że jesteś z siebie zadowolona.

Zagadka 15

Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20:00.

|

Powodzenia!

Re: Zagadka 15

Było już wiele razy, ale może to Rey rozwala chatkę na Ahch-To?

Re: Zagadka 15

Niestety nie , ale bardzo się cieszę, że odpowiedziałaś .

Slayer

Niech będzie Jabba pokazujący swoją ulubioną ozdobę, czyli Hana na ścianie

(tytuł baitowy)

Re: Slayer

Ha ha!
Dopiero teraz zobaczyłam ten dopisek!

...

Ktoś przejmuje ode mnie prowadzenie, nie minęło pół godziny i już wraca Kira.
Zamrożenie Hana?

Re: ...

Próbowałam myśleć nad Twoją zagadką, ale prawda jest taka, że zagadki Chopperki od razu budzą we mnie sporo skojarzeń, a Twoje czasami żadnych.

Nie

zaglądałam tu od wczoraj (bo nie wyrabiałam na zakrętach) a tu proszę. Zagadka zgadnięta. Przez Imperatora. Szybko poszło. Bartoszczemu natomiast bardzo dziękuję, że się nie obraził .
Tabela:
1. Emperor Reek - 5 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
3. eNdOtE - 1 pkt
-. Chopperka - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
I honor nas wszystkich uratowany, bo zagadka zgadnięta (ale też i nie była trudna )

Zagadka 16

A się zastanawiałem czy uda mi się zdobyć jakiś punkt przed zamknięciem szkoły. Skojarzyło mi się z karbonitem, ale jednak była trudna (w tej wersji, bo później pewnie by już przestała) i nie spodziewałem się punktu.
Kategoria: scena
|
Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 16

Mają zamknąć Twoją szkołę?

Re: Zagadka 16

A już myślałem, że odpowiedziałaś. Nie ma tak, że mają albo nie mają, bo nikt nic nie wie, a sama szkoła nic nie może (zwłaszcza skonfliktowana z kuratorium). Jeśli nie będzie prawdziwej tragedii to wątpię, żeby się wycofali i wszystkie zamknęli, ale przy tym co działo się w tym tygodniu w mieście pewnie do nas wirus też już dotarł (a jak nie to powinien w przyszłym), więc jednak były jakieś szanse na tyle krótkiego stacjonarnego roku szkolnego (czy raczej semestru), że nie zdobyłbym tu podczas niego nawet punktu.

Re: Zagadka 16

Aha, no dobra. A na zagadkę jeszcze odpowiem.

Re: Zagadka 16

Będę kreatywna (dawno nie byłam ) i uznam, że Obi to stary Luke, a chodzi o moment w Ep. VIII, kiedy dowiaduje się on o śmierci Hana.

Re: Zagadka 16

To samo, co przy poprzedniej zagadce: Rey strzela do ściany.

Zagadka 16 Podpowiedź 1

Cieszę się, że wreszcie spróbowałaś, ale niestety to nie to.
| ->
W razie potrzeby kolejna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 16 Podpowiedź 1

Ep. IV, Obi poszukuje ekipy, która pozwoli jemu i Luke`owi opuścić Tatooine?

Zagadka 16 Podpowiedź 2

I frekwencja wróciła do normy.
🚪 ->
Pierwsza emotka to drzwi. Miałem dać jeszcze jedną postać, ale lepiej ją zostawić, gdyby była potrzebna trzecia podpowiedź (jeśli będzie to jutro około 21). Bez niej też powinno być łatwo, chodzi o konkretny moment.

Re: Zagadka 16 Podpowiedź 2

To teraz muszę intensywnie pomyśleć nad SOLO.

Re: Zagadka 16 Podpowiedź 2

Wejście Becketta (który okazał się podłą szumowiną zdradzającą przyjaciół) do sali na jachcie Drydena, gdzie Han w towarzystwie Qi`ry i Chewiego bajerował Drydena a`propos coaxium?

...

Intensywność była wystarczająca. Kolejny dowód na to, że czasami warto zmieniać emotki z pierwszej wersji (nawet jeśli udałoby się bez tego).
Tabela:
1. Emperor Reek - 5 pkt
2. bartoszcze - 3 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
Dopiero drugi punkt, ale mam nadzieję, że po nim o kolejne będzie Ci łatwiej.

Re: ...

Bardzo się cieszę.
A kolejna zagadka dzisiaj wieczorkiem, bo muszę dopiero nad nią pomyśleć.

Zagadka 17

Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro ok. 20:00.

__


(Ten uśmiech nie wlicza się do treści zagadki)

i teraz

pojawia się pytanie czy uśmiech oznacza że zagadka jest przewrotna, czy też uśmiech oznacza przewrotnie, że mamy myśleć że zagadka jest przewrotna

Re: i teraz

Uśmiech oznacza przyjemność z zadawania zagadki.

Re: Zagadka 17

Rozerwanie miecza w TLJ.

Re: Zagadka 17

Niestety nie...

...

Chopperka często się uśmiecha, więc myślę, że to zwykły uśmiech dla uśmiechu
Pierwszy Force bond Kylo i Rey w TROS?

Re: ...

... i też nie niestety.

17

Zatem niech będzie: Ben i Rey stają razem przeciwko Palpkowi.

Re: 17

To był jeden z moich pomysłów na zagadkę, ale zamierzałam go inaczej przedstawić i ostatecznie z niego zrezygnowałam. Więc niestety pudło.

Re: 17

Nie czuję się zaskoczony, to był strzał

Zagadka 17 podpowiedź 1

Ciekawe, czy ostatnia? Myślę, że to prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że ani trochę nie jestem podstępna i przewrotna, a jeżeli wyjdzie mi trudna zagadka, to przez czysty przypadek.
Kategoria ta sama, czyli scena, a podpowiedź (ewentualna) tradycyjnie jutro, ok. 20:00.


_______ ___Powodzenia!

17.1

TROS, scena w hangarze na niszczycielu?

I punkcik

zdobywa bartoszcze i goni Imperatora. Gratuluję!

Tabela:
1. Emperor Reek - 5 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

PS. Tak podejrzewałam, że tym razem to będzie: kto pierwszy, ten lepszy.

Re: I punkcik

A ja się zastanawiałem, czy nawet jeżeli, to nie będzie konieczności doprecyzowania

Zagadka 18

Dla odmiany kategoria: CYTAT.Jak zwykle nic nie musi być oczywiste...

Podpowiedź - oczywiście jeśli nikt nie zgadnie - jutro po 20.

Re: Zagadka 18

Łotr i pytanie Chirruta: ,,Does he look like a killer?".

Re: Zagadka 18

Ładne, ale nie

...

"Cassian, K2, and I will find them. We’ll find a way to find them."?

Zagadka 18 podpowiedź 1

To może nie jest łatwy zestaw emotek, a na pewno nie jest tak jak myślicie. Zobaczmy teraz.

Kategoria: CYTAT.
Zgodnie z konwencją sam cytat znajduje się wewnątrz nawiasu.

oo ( )

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro około 20, może po, może chwilę przed, nie wiem jeszcze jak będzie wyglądać jutrzejszy wieczór.

Re: Zagadka 18 podpowiedź 1

Muszę to przez noc przemyśleć.

Re: Zagadka 18 podpowiedź 1

TROS i kwestia Rey: ,,Luke sensed it. Ochi never left this place."?

Re: Zagadka 18 podpowiedź 1

Och. Też nie

...

Czyli to nie tak jak myślimy, ale nie dowiemy się jak, bo po raz kolejny uparcie będziesz się trzymał nieodpowiednich emotek?
"You will need someone you can trust"?

Zagadka 18 podpowiedź 2

Przypominam, że emotki mogą oznaczać dokładnie co, pokazują, coś podobnego lub kojarzącego się (zadającemu). Odgadnięcie, co podobnego lub kojarzącego się oznacza jedna czy druga emotka, może znacząco ułatwić rozwiązanie.

Kategoria: cytat.
Cytat znajduje się w nawiasie, niekoniecznie każde słowo cytatu zostało przedstawione.

oo ( )

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 18 podpowiedź 2

Zagadka jest jak zwykle podstępnie podstępna.
To tym razem spróbuję tak:
Rey w Ep. VIII: ,, We need your help. We need the Jedi Order back. We need Luke Skywalker."
Tylko co tam robi sztywny złoty?
Z nim mam pomysł na jutro, bo z dzisiejszego nie chcę już rezygnować.

Re: Zagadka 18 podpowiedź 2

W Diunie powiedzieliby podstęp w podstępie wewnątrz podstępu

Zobaczymy jutro

...

"But I didn`t see you. Nothing from you."?

Zagadka 18 podpowiedź 3

Albo zgadniecie, albo nie.

Kategoria: cytat.
Cytat znajduje się wewnątrz nawiasów.

o o ( o o o o)=/=

Reklamacji co do doboru emotek nie uwzględnia się.

Jeżeli nikt nie zgadnie, zadającego wyznaczę jutro po 20.

...

To mogę sam rozpatrywać.
"Luke, tell Owen that if he gets a translator to be sure it speaks Bocce."?

wystarczyło

rozważyć wariant, że emotka nie oznacza Rey, zamiast marudzić że emotki pewnie nieodpowiednie

nie pamiętam czy ciocia Beru już wystąpiła w zagadkach, ale to jej kwestia oczywiście

Tabela:
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
3. Chopperka - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 19

Przecież był rozważany od początku. Ale tym razem odpuszczę reklamację. Z Beru chyba coś było, ale wydaje mi się, że to tylko podczas dyskusji o kobietach w tych samych scenach co Luke.
Kategoria: scena
⛓️
Emotka przedstawia łańcuchy. Podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 19

SOLO, Han i Chewie próbują się uwolnić ze ,,strasznego doła" rąbiąc łańcuchami o słup?

Zagadka 19 Podpowiedź 1

Jak okazało się wczoraj wieczorem, gdy wszyscy już spróbowali, podpowiedź będzie potrzebna.
/⛓️
Łańcuchy bez zmian. Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 19 Podpowiedź 1

Pozostaje mi tylko kreatywność. O_o
Ep. VI, Luke nad jamą Sarlacca uwalnia z łańcuchów Hana i Chewiego.

Zagadka 19 Podpowiedź 2

Tak kreatywnie, że aż nie wiem skąd ten pomysł. Tutaj kreatywność jest przydatna szczególnie przy drugiej emotce, ale pierwsza chyba nigdy w historii konkursu nie była tak dobrze wykorzystana.
🔓
=
Łańcuchy zastąpiła otwarta kłódka. Teraz powinnaś już mieć pomysł, ale jak się nie uda to podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 19 Podpowiedź 2

To ja już wiem!
Mando!
I chyba nawet wiem, który odcinek.
Ale szczegóły podam, jak je znajdę.

Re: Zagadka 19 Podpowiedź 2

Ten fioletowy łeb na początku to zapewne Burg. Faktycznie, bardzo dobrze oddany.

Re: Zagadka 19 Podpowiedź 2

Podczas bójki Mando i Burga ten ostatni niechcący naciska przycisk i otwiera drzwi do pokoju, w którym jest schowany mały, słodki i zielony?
(Mam jeszcze jedną opcję na jutro, jeżeli tym razem nie trafiłam).

Zagadka 19 Podpowiedź 3

Coś czuję, że gdybym zostawił łańcuchy to od razu wybrałabyś tę drugą opcję i miałabyś punkt. Ale co się odwlecze...
👊-> 🔓
🔒
Rozwiązanie to pierwsza linijka w której są pięść i otwarta kłódka. Na wypadek gdybyś miała jakieś inne skojarzenie, dodałem drugą, która kończy się emotką zamkniętej kłódki. Rozwiązanie około 20, ale wątpię, żeby było potrzebne.

Re: Zagadka 19 Podpowiedź 3

Zdrada i zamknięcie Mando w celi przez resztę ekipy? (Z tego samego odcinka)

...

...to nie uciecze.
Tabela:
1. Emperor Reek - 6 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
3. Chopperka - 3 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
Plan minimum, jeśli chodzi o zagadki z Mando w jednej edycji, wykonany. A sama zdrada była na tyle łatwa do przewidzenia, że osoby które nie znają fabuły, nie powinny nawet traktować zagadki jako spoilera.

Re: ...

Na początku zmyliła mnie otwarta kłódka, ale bardzo się cieszę.

Zagadka 20

która będzie raczej łatwa. Kategoria: cytat, a mocno ewentualna podpowiedź jutro, ok. 18:30.Powodzenia!

...

Mi się wydaje, że patrząc na inne dostępne emotki tam też kłódka pasowała. Oczywiście przy scenie z małym bardziej, ale w takich sytuacjach trzeba też brać pod uwagę, co może mieć wspólnego z emotką, którą zastępuje.
Skoro raczej łatwa to może "I love you, Stardust."?

No przecież

że tak.
Tabela:
1. Emperor Reek - 7 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
3. Chopperka - 3 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 21

I znów trzeba wymyślać zagadkę. Skoro uczestniczy tylko jedna osoba to niech też będzie raczej łatwa, ale nie aż tak jak wczorajsza.
Kategoria: scena
🌳
Emotka przedstawia drzewo liściaste. Jeśli nie trafisz podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 21

Yoda w Ep. VIII podpala Drzewo?

Zagadka 21 Podpowiedź 1

Tak się obawiałem, że możesz to wskazać, ale teraz będzie mały wybór.
🌳
Chodzi o konkretny moment. Drzewo bez zmian, ewentualny termin kolejnej podpowiedzi też.

Re: Zagadka 21 Podpowiedź 1

TROS, drzewo przygniata BB-8 podczas treningu Rey?

...

Chyba jak już jest pokazany leżąc przygnieciony to nie powinno się do tego zaliczać, ale można to uznać za prawidłowe rozwiązanie.
Tabela:
1. Emperor Reek - 7 pkt
2. bartoszcze - 4 pkt
-. Chopperka - 4 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
Chopperka dogania bartoszcze i perspektywa pierwszego w historii podium bez Kiry staje się coraz bardziej realna. Teraz zgodnie z obietnicą było łatwiej niż zwykle, a jak przy następnych zagadkach będziesz mieć jakieś życzenia co do rodzaju (nie chodzi mi o konkretny film tylko np. sposób interpretacji) to napisz. Przy takiej frekwencji w ramach konkursu można sobie zrobić "trening".

Re: ...

Dzięki, Imperatorze, ale nie nam żadnych specjalnych życzeń. Dzięki temu jest ciekawiej, bo muszę bardziej gimnastykować mózg.

Zagadka 22

Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 16:30.Re: Zagadka 22

O! Coś z zupełnie innej beczki!

Re: Zagadka 22

Re: Zagadka 22

Postanowiłam być kretywna nie tylko przy zgadywaniu zagadek, ale także przy ich zadawaniu.

...

To następnym razem będzie coś do gimnastykowania mózgu.
Jedi i Jar Jar płyną łodzią z Otoh Gunga mijając duże i większe ryby?

Re: ...

Niestety nie.

22

Aki-aki!
Mieszkańcy planety Pasaana tańczą na Święcie Przodków

Re: 22

No i skąd wiedziałeś?! I to tak od razu? Czyli przejawiam jednak zero kreatywności.
A taką miałam piękną podpowiedź przygotowaną, chlip, chlip...

Re: 22

Nie wiedziałem od razu, aż o tym napisałem posta

Zgadł

oczywiście bartoszcze.
Tabela:
1. Emperor Reek - 7 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
3. Chopperka - 4 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 23

Kreatywność w podejściu zalecana

Kategoria: SCENA.

[]

Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 23

TLJ, Rey w kapsule ląduje na okręcie flagowym Snoke`a.

Re: Zagadka 23

Cóż, nie.

...

Transport Jyn i innych więźniów czołgiem?

Zagadka 23 podpowiedź 1

Chyba potrzebna będzie większa kreatywność.

Kategoria: SCENA.[]

Emotki, jak wiadomo, mogą przedstawiać coś zupełnie innego niż pokazują, ale w pewien sposób podobnego lub kojarzącego się.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 1

Mała Jyn ukrywa się we włazie?

szansa dla innych

Ładne

Mam nadzieję że druga podpowiedź dużo naprowadzi. O ile nikt nie skorzysta z okazji i nie rozwiąże wcześniej.

Re: szansa dla innych

Już widzę te tłumy ochotników.

...

Jak czołg nie jest wystarczająco kreatywny to zapowiada się kolejna absurdalna zagadka.
Jedno z tysiąca pokoleń Jedi żyjących w Rey przemawia do niej przed pokonaniem Palpatine`a?

Zagadka 23 podpowiedź 2

Kreatywność może polegać np. na odnajdywaniu możliwych znaczeń emotek, które - jak wiadomo - mogą pokazywać dokładnie to, co oznaczają, lub coś innego, co nie ma swojej emotki.

Kategoria: scena.[ ]

Gdyby tym razem nikt nie zgadł, to ostatnia podpowiedź będzie jutro po 20.

...

Rey składa miecze na Tatooine?

Zagadka 23 podpowiedź 3

Przepraszam za opóźnienie.

Kategoria: SCENA i nie chodzi o konkretny moment. Istotę sceny oddaje pierwotny fragment (dolny rząd), reszta to otoczenie. Emotki mogą oznaczać dokładnie to co pokazują lub coś innego.

[ ]

Jeżeli poprawna odpowiedź nie padnie jutro do 20, wyznaczę osobę do zadania zagadki. Dotychczasowe odpowiedzi dają murowanego kandydata - w dość kreatywny sposób, muszę przyznać.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 3

Ep. II i śmierć sobowtóra Padme?
Mało kreatywne, ale po wczorajszym ciężkim dniu chyba całkiem wyczerpały mi się zasoby kreatywności.

Re: Zagadka 23 podpowiedź 3

Na ciężki dzień nie ma bata.
Niestety.

...

Przynajmniej wreszcie widać kto może być kim, tylko teraz trzeba dobrze trafić ze sceną.
Pogrzeb Shmi?

kreatywność

nie była niestety na najwyższym poziomie aż do ostatniej podpowiedzi (choć koncepcja Chopperki z Jyn w schronie była wspaniała co do zasady), bo jako postać kobieca w odpowiedziach były tylko Rey i Jyn, a przecież jest trochę tych kobiet w SW, zarówno tych które się przewijają w zagadkach, jak i tych co niekoniecznie

Punkt otrzymuje Reek, który i tak zadawałby zagadkę - bo Rey "chowa" miecze tak blisko miejsca pochowania Shmi, że w pewnym sensie bliżej się nie dało być (choć oczywiście nie ten film, nie te osoby i nie ta scena)

Tabela:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. bartoszcze - 5 pkt
3. Chopperka - 4 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 24

Niektóre miały być kreatywne, a inne nie, więc coś trzeba było wybrać. A pomysł z wyznaczeniem zadającego faktycznie kreatywny. Skoro Chopperka chciała gimnastykować mózg, spróbuję dać coś odpowiedniego. Raczej słaby pomysł i niezgodny z pewną niepisaną zasadą, ale po przejrzeniu dostępnych emotek na lepszy nie wpadłem.
Kategoria: scena
♋♉♈♎
Emotki przedstawiają znaki zodiaku (kolejno rak, byk, baran i waga). Może od razu skojarzysz (bo to powinna być łatwiejsza częśc) i znajdziesz odpowiednią scenę (co jest trudniejsze, ale wykonalne), a jak nie to około 19 podpowiedź.

Re: Zagadka 24

Och. O_o

Re: Zagadka 24

Muszę się z tym chyba przespać.

Re: Zagadka 24

TLJ, zbliżenie na sadzawkę z symbolami w jaskini na wyspie Luke`a?

Zagadka 24 Podpowiedź 1

Jednak trzeba bardziej pogimnastykować.
♋♉_♈♎___|♓♍
Poprzednie emotki bez zmian (od lewej znaki raka, byka, barana i wagi), a jako naprowadzenie oddalone ryby i panna. Chodzi o dość długi fragment, podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 1

Fascynująca zagadka, ale muszę nad nią poważnie pomyśleć.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 1

Na razie przejrzałam znaki zodiaku, aby odczytać jakąś tajemną prawidłowość w zagadce, ale nic mi z tego nie wyszło.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 1

No dobra. Coś mi świta. BB-8 i R2-D2 składają mapę tej części galaktyki, w której ukrywa się Luke??

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 1

Po następnej podpowiedzi chyba udam się po radę do wróżki.

Zagadka 24 Podpowiedź 2

Łącznie na 7 odpowiedzi na 2 posty z zagadką. Nie jest źle, szkoda tylko, że wszystkie od jednej osoby. Samo przejrzenie znaków raczej nie pomoże, wróżka pewnie też, ale to już lepsze niż uznanie symboli za symbole symboli.
|♋♉_♈♎___|♓
Na początku doszło tło, w pozostałej części jedyną różnicą jest zastąpienie panny przez R2. Przypominam, że rozwiązanie to scena z pierwotnej wersji, może teraz odgadniesz nawet bez rozszyfrowania klucza zagadki. Jeśli będzie potrzebna kolejna podpowiedź to jutro około 20.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 2

Ep. IV I ,,przegląd" ras Obcych w kantynie na Tatooine?

Zagadka 24 Podpowiedź 3

Odpowiedź ładna i bliska poprawnej, ale dalej nie wiem, gdzie miałaby być tu wspomniana na początku niezgodność. Na szczęście w tej wersji już jej nie ma, więc powinno być łatwiej, niestety gimnastykowanie mózgu przy tej zagadce nie pomogło.
| _
Skoro ustaliliśmy długość fragmentu i która część zagadki jest rozwiązaniem to powinna być formalność, ale jak nie zgadniesz to rozwiązanie jutro około 21.

Re: Zagadka 24 Podpowiedź 3

Chewie prowadzi Obi-Wana i Luke`a do Hana?

...

Eh... niby było powiedziane, że dość długi fragment i najpierw nie było przerwy między emotkami, ale biorę na siebie część winy, bo mogłem pomyśleć o dodaniu stołu. Chodziło o pierwsze spotkanie Bena i Luke`a z Solo i rozmowę przy stoliku. W ramach gimnastyki mózgu postacie były znakami zodiaku aktorów (co przy dodatkowych wskazówkach wydawało się do skojarzenia, a bohaterów i scenę dobrałem tak, że nie powinno szukać się długo).
Tabela bez zmian, a rzut monetą zdecydował, że prowadzenie przejmuje Chopperka.

Zagadka 25

Kategoria: scena, a ewentualną podpowiedż postaram się dać jutro ok. 18:00 (możliwe są jednakże drobne przesunięcia, bo los mi ostatnio nie sprzyja ).

_____

Kira

to bawi się jeszcze z nami?

Re: Kira

Trudno powiedzieć.

...

Zobaczyłem tytuł wyżej to myślałem, że bartoszcze zdążył rozwiązać zagadkę Chopperki, a Kira wrócić i rozwiązać jego, a tu bez zmian.
Jyn i Saw oglądają holonagranie Galena?

Re: ...

Niestety, to nie to .

25

Zaryzykujmy wersję dosłowną: posiedzenie Rady Jedi w TPM

Re: 25

Niestety, nie, ale z drugiej strony kto nie ryzykuje, ten traci.

Zagadka 25 podpowiedź 1

Kategoria: scena, a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 18:30.

25.1

Baze Malbus ratuje Chirruta w Jedha City?

A tym razem

bingo. Zgadł bartoszcze.

Tabela:
1. Emperor Reek - 8 pkt
2. bartoszcze - 6 pkt
3. Chopperka - 4 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Re: A tym razem

Szturmowcy ograniczyli liczbę możliwości, a i tak się zastanawiałem czy to będzie Jedha, czy Scarif

Re: A tym razem

No nie mogła być tak całkiem oczywista.
(Ta podpowiedź - oczywiście )

Zagadka 26

Dla odmiany kategoria: SCENAW razie potrzeby podpowiedź jutro po 7.

Re: Zagadka 26

TLJ, Kylo w sali tronowej stoi przed Rey z mieczem i mówi do Snoke`a, że wie, co musi zrobić?

Re: Zagadka 26

Cóż, nie

...

Żebyś potem mógł mówić, że nikt nie wziął pod uwagę, że to inna postać niż Rey (choć pewnie tym razem dla odmiany okaże się, że to ona): Rey znajduje miecz u Maz?

Zagadka 26 podpowiedź 1

Emotek będzie niewiele, ale niewiele trzeba.

Kategoria: scena.Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 9.

Re: Zagadka 26 podpowiedź 1

Kreatywności ciąg dalszy:
TROS, Rey stoi z mieczem przed Palpusiem?

Re: Zagadka 26 podpowiedź 1

Cóż, nadal nie.

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

Witam znów!

Re: Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon XIV

zapomniałeś o propozycji odpowiedzi!

...

Kapitan wrócił na tonący okręt. Zacznij próbować, bo powinieneś wreszcie coś zdobyć.
Walka Luke`a i Rey?

Re: ...

Z wielkim trudem wykrzesałam z siebie resztki kreatywności (uznając, że miecz to kij), a tu się okazało, że Imperator mnie ubiegł i muszę pomyśleć o czymś innym. O_o

Zagadka 26 podpowiedź 2

Niewiele emotek, bo i sama scena na niewiele pozwala. Ale to nie jest trudna zagadka.

Kategoria: SCENA.

[]

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro rano. Wstępnie załóżmy 9, choć to zależy jak wstanę...

Re: Zagadka 26 podpowiedź 2

Ja też wrócę do TLJ. Luke opowiada Rey swoją wersję wydarzeń, które doprowadziły do przemiany Bena Solo w Kylo Rena.

Re: Zagadka 26 podpowiedź 2

Cóż, nie.

...

Przypomnij czy uznajesz możliwość zmiany kolejności emotek w kolejnych wersjach. Jutro może mi to pomóc, a na razie niech będzie jak Rey wyjmuje miecz i podaje go Luke`owi.

Re: ...

Z którego to filmu scena?

Re: ...

Z TFA i TLJ, bo tak naprawdę to ta sama scena, czyli według regulaminu powinien być punkt, gdyby chodziło o nią (nieważne w którym filmie).

Zagadka 26 podpowiedź 3

Re: Zagadka 26 podpowiedź 3

..o jeden enter za dużo i poleciał pusty post.

To jest takie strasznie dziwne uczucie, kiedy przed kolejną podpowiedzią człowiek nie ma pewności, czy na pewno nie przegapił prawidłowej odpowiedzi. Ale nie.

Kategoria: scena.

[ () ]

W zasadzie powinno być kto pierwszy, ten lepszy, ale jeśli zdarzy się tak, że nikt nie zgadnie, to osobę zadającą wyznaczę jutro po 8.

...

Ja już się przyzwyczaiłem do takiego uczucia.
Rey dostaje miecz Lei?

miałem rację

że nie będzie problemu, zresztą tylko jedna scena pasuje do tych emotek

Tabela:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 6 pkt
3. Chopperka - 4 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 27

Ponad sto zadanych zagadek i teraz być może moja ostatnia.
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 27

Tym razem będę prostolinijna.
Ep. IV, Luke do Bena: ,,I want to come with you to Alderaan. There`s nothing here for me now".

Zagadka 27 Podpowiedź 1

Prostolinijność powinna pomóc, ale na razie nie gwarantuje prawidłowej odpowiedzi.
(oo( ))
W razie potrzeby kolejna podpowiedź jutro około 20.

Re: Zagadka 27 Podpowiedź 1

Ep. IV, Ben do Luke`a w trakcie ataku na GŚ ,,Luke, trust me".

Zagadka 27 Podpowiedź 2

Idziesz w dobrą stronę i nie trzeba zmieniać tego co jest, ale muszę jeszcze spróbować przedstawić kwestię.
( oo( / ))
Przedstawiona wersja mogłaby się wydawać zaprzeczeniem cytatu, ale przy tym co jest do wyboru nie powinno być trudno. Choć wciąż nie jest to jedyna pasująca kwestia, więc jak nie trafisz około 19 ostatnia podpowiedź.

Re: Zagadka 27 Podpowiedź 2

Miałam napisać rano, ale nie zdążyłam.
Ep. IV, Ben do Luke`a: ,,Use the Force, Luke".

Zagadka 27 Podpowiedź 3

No i padło na inną pasującą.
_ ( oo([ / ]🌄🌇🌃⛱❄☀️🌧🌩))
Emotki na końcu bardziej lub mniej dosłownie przedstawiają wschód i zachód Słońca, noc, lato i zimę, Słońce, deszcz i burzę i mają wskazać wyraz, który razem z wcześniejszym zdaniem tworzy rozwiązanie. Jak nie pomoże to rozwiązanie jutro około 20.

Re: Zagadka 27 Podpowiedź 3

No nie. Myślałam o tym drugim, a wybrałam to pierwsze. Już nie będę szukać po angielsku, a polska wersja brzmi w przybliżeniu następująco: Luke pamiętaj, moc będzie z tobą na zawsze.
Mam nadzieję, że Imperator mi uzna (tę przybliżoną odpowiedź).

...

Uzna, uzna.
Tabela:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 6 pkt
3. Chopperka - 5 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
Chopperka zadaje pierwszą zagadkę meczową.

Re: ...

Bardzo się cieszę. A kolejna zagadka będzie dzisiaj ok. 20:00.

Zagadka 28

z lekkim poślizgiem...
Kategoria: cytat (bardzo, bardzo, bardzo krótki ), a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20:00

Re: Zagadka 28

Pójdę prawdopodobnym tokiem myślenia Chopperki i napiszę: Leia w TROS, „Ben”.

...

"Leia!" (wypowiedziane przez Luke`a, gdy domyśla się kim jest jego siostra)?

Re: ...

Niestety, nie.

28

"Leia" wypowiedziane przy jej narodzinach

Re: 28

Aż tak oczywista to ta zagadka na szczęście nie jest.

Re: 28

Poszedłem śladem "króciutko", podobny cytat jest jeszcze ze dwa razy

Re: 28

Jutro wyjaśni się trochę więcej, ale już dzisiaj mogę ogłosić, że nie przewiduję więcej podpowiedzi, niż dwie. A może nawet skończy się na jednej.

Zagadka 28 podpowiedź 1

Kategoria bez zmian - cytat (ale za pierwszym razem napisałam: scena ), a ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20:00.

oo (...)

O psia kość

jaki to człowiek musi być czujny. W ostatniej chwili Kira zaliczyła wejście smoka i zgadła zagadkę.

Podpowiedź odwołana

a oto tabela:
Tabela:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 6 pkt
3. Chopperka - 5 pkt
4. KiraSolo - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Re: Podpowiedź odwołana

Z wrażenia podwójnie zatabelowałam.

Zagadka 29

Scena, ponieważ nie chce mi się szukać cytatu.Mam nadzieję, że zgadniecie od razu, ale jak się nie uda, to oczywiście podpowiem (konkretnie jutro ok. 18:30).

Re: Zagadka 29

TROS, Rey trenuje sztuczki na tych dwóch biednych szturmowcach, a Finn i Poe się zastanawiają, czy im też tak robi.

29

Nie no, takie proste i jednoznaczne...

Lądowanie oddziałów FO na Jakku?

...

Rozumiem, że scena z której pochodzi nieposzukiwany cytat.
Rozmowa szturmowców o VT-16?

Re: ...

Dobrze kombinujesz z cytatem, ale to nie to.

Podpowiedź

Podpowiedź spóźni się o jakieś pół godziny.

Zagadka 29 podpowiedź 1

_

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro ok. 19.

Re: Zagadka 29 podpowiedź 1

Ep. VIII, Rose i Finn klęczą przed Phasmą?

Re: Zagadka 29 podpowiedź 1

Przynajmniej jestem kreatywna.

Re: Zagadka 29 podpowiedź 1

TROS, Rey robi tę sztuczkę i szturmowcy się cieszą, że opornicy wpadli do nich w odwiedziny

29.1

Przylot Rey na Supremacy?

...

Co tu się dzieje?
Zatrzymanie Qi`ry podczas próby ucieczki z Korelii?

Zagadka 29 podpowiedź 2

Przepraszam za opóźnienie, ale zupełnie zapomniałam o zagadce. Karasiu, Chopperka podała tę scenę już przedwczoraj, ale tak czy siak miło, że spróbowałeś.

/ _|_ /

Ostatnia podpowiedź będzie jutro ok. 18:30 (postaram się nie spóźnić).

Re: Zagadka 29 podpowiedź 2

TROS, Joanna i Finn odkrywają, że oboje byli szturmowcami.

Re: Zagadka 29 podpowiedź 2

Aaaaaaa!!! Jaka Joanna! Precz ze słownikiem! Miała być: Jannah. O_o

Re: Zagadka 29 podpowiedź 2

I teraz będę zazdrosny że nie zdążyłem pierwszy zrobić zagadki z Isard jako Jannah!

Re: Zagadka 29 podpowiedź 2

Nie bądź zazdrosny, nie bądź. Może nie zgadłam (choć tak strasznie mi się to kojarzy właśnie z tą sceną) i Isard to jednak ktoś inny.

Re: Zagadka 29 podpowiedź 2

Też jeszcze próbuję myśleć, ale w gruncie rzeczy uważam, że to to

Re: Zagadka 29 podpowiedź 2

phasma do finna, że zawsze był scum, a on na to, że rebel scum

29.2

Egzekucja Rose i Finna?

...

Faktycznie Jannah najbardziej tu pasuje, więc niech będzie jej rozmowa z Finnem po tym jak odkryli, że oboje byli szturmowcami. Wydaje mi się, że gdyby o to chodziło i tak uznałabyś Chopperce, ale jednak to inny fragment, więc warto spróbować.

Zagadka 29 podpowiedź 3

Dobrze, że już wszyscy odpowiedzieli. Ale akurat nie była to żadna z tych scen.

/ / (👁️👁️) ___ / ( / )

W pierwszym nawiasie są dwie emotki przedstawiające oko ( https://emojipedia.org/eye/ ). Może teraz zgadniecie, ale jeśli się nie uda, to zadającego wyznaczę jutro ok. 19:00.

Re: Zagadka 29 podpowiedź 3

Phasma ,,stawia do raportu" Finna po powrocie z Jakku.

...

Szturmowcy przytzymują Finna i Rose, gdy Hux rozkazuje strzelać do transportowców?

Chopperka zgadła

Chodziło o scenę, w której Phasma zaczyna podejrzewać Finna o niesystemowe myślenie, więc myślę, że mogę jej to uznać.

Tabela:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 6 pkt
-. Chopperka - 6 pkt
3. KiraSolo - 2 pkt
4. eNdOtE - 1 pkt

Chopperka wspina się na drugie miejsce i tym samym dogania bartoszczego.

Re: Chopperka zgadła

Re: Chopperka zgadła

Rozumiem, że bartoszcze ma takie zwyczaje, jednak od Ciebie oczekiwałem, że w takiej sytuacji ułatwiłabyś zmieniając postać. Ale skoro mimo to komuś się udało to nie ma problemu.

Re: Chopperka zgadła

Ale nie ułatwiłam? Podpowiedziałam, że chodzi o wyższego rangą szturmowca, a Jango moim zdaniem nie pasuje.

Re: Chopperka zgadła

Jango był często używany jako Phasma, najwyżej wplótłbym tu jakoś Kylo, żeby oddalić skojarzenia od Fetta i Dina, było widać, że Isard się nie sprawdza, a poza tym dobra zagadka. Jestem częściowo winny, że nie skojarzyłem, bo przyzwyczaiłem się do nawiasu kwadratowego zamiast slasha jako oznaczenia jednej postaci.
A w nowej zagadce zmyliła mnie "mocno ewentualna podpowiedź".

Re: Chopperka zgadła

Bardzo ładny pomysł z tą Phasmą, choć trochę nie wiem na jakiej zasadzie liczyłaś że zgadniemy bez podpowiedzi

Zagadka 30

Kategoria: scena, a mocno ewentualna podpowiedź jutro, ok. 20:00.

..............
.......

.......
..............

Re: Zagadka 30

droidy-bzykacze w epizodzie trzecim podczas bitwy nad coruscant atakują myśliwce obiwana i anakina

Re: Zagadka 30

Oj, też nie.

...

Prowadzona przez Lando flota przylatuje nad Exegol?

Re: ...

Niestety, nie.

30

Palpi podnosi flotę Sithów?

No właśnie

coś tak czułam, że zgadnie bartoszcze (bo zgadł Aki-Aki) (albo Kira, ale niestety nie zdążyła ).
Tabela:
1. Emperor Reek - 9 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. Chopperka - 6 pkt
4. KiraSolo - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Zagadka 31

Chciałem dać kategorię cytat, ale jakoś mi nie pasuje, więc będzie kategoria SCENA.Jeśli potrzebna będzie podpowiedź to jutro po 20.

Re: Zagadka 31

TROS, R2-D2 i C-3PO żegnają się i złoty mówi małemu, że jest jego najlepszym przyjacielem.

Re: Zagadka 31

Rogue One, C3PO žali się R2, że nikt mu nigdy o niczym nie mówi

Re: Zagadka 31

To rozważałem, ale nie miałem pomysłu jak rozwijać podpowiedzi!

Re: Zagadka 31

1.
2. :

Re: Zagadka 31

Zapamiętam na następny raz!

...

Droidy lecą na Tatooine w kapsule?

Zagadka 31 podpowiedź 1

Kategoria: scena.Emotki mogą oznaczać dokładnie to co pokazują, lub coś podobnego czy też kojarzącego się.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

Organa przekazuje droidy Antillesowi?

gem, set, mecz


1. Emperor Reek - 10 pkt
2. bartoszcze - 7 pkt
3. Chopperka - 6 pkt
4. KiraSolo - 2 pkt
5. eNdOtE - 1 pkt

Re: gem, set, mecz

Gratulacje dla Imperatora.

...

Dziękuję Chopperko. Znów nie udało mi się zmieścić w 30 zagadkach, ale solidna edycja i dziękuję za rywalizację.
Statystyki sezonu XIV
5 punktujących
31 zagadek
87 dni
Teraz należałoby ustalić co z przyszłością konkursu. Jeśli przez większość czasu znów miałyby brać udział 3 osoby (w tym jedna bojkotująca dużą część zagadek) to nie ma sensu dalej tego ciągnąć. Czyli albo na tym kończymy i ewentualnie wznowimy w przyszłości albo XV edycja to będzie La Grande Finale (jeśli byliby chętni do regularnego odpowiadania) albo normalnie kontynuujemy i po kolejnym sezonie zobaczymy co dalej.

Re: ...

Łyso by mi było bez konkursu. Jestem za opcją: kontynuujemy i zobaczymy, co będzie dalej.

Re: ...

Ja pod koniec nie brałam udziału, bo jednak w końcu znudziłam się konkursem, zmęczył mnie i wolałam przeznaczać czas wolny na inne rzeczy niż myślenie o zagadkach. Możemy rzeczywiście zrobić finał - wtedy może brałabym w nim udział - a potem odpuścić. Chociaż nie chciałabym odbierać Chopperce i innym przyjemności.

Re: ...

Cóż, nie jest przyjemnie bawić się kiedy samozwańczy opiekun zabawy nagina regulamin dla swojej wygranej i obraża innych uczestników próbując dyktować własne zasady układania zagadek.

Nie wypowiadam się co do kontynuowania.

Re: ...

Kiedy zostałeś samozwańczym opiekunem?

Re: ...

Spokojnie, spokojnie.

Re: ...

Przecież nawet nie użyłem wykrzyknika. Po słowach "samozwańczy opiekun" myślałem, że chodzi o mnie, ale z dalszej części wpisu wynika, że bartoszcze pisał o sobie, a nie pamiętam kiedy ogłosił się opiekunem, więc chciałem dopytać.

Re: ...

W dwie osoby będzie ci się grało jeszcze lepiej.

Re: ...

Niby tak, ale nie przez zmniejszenie liczby uczestników samo w sobie tylko pozbycie się jednego konkretnego, który pomija tyle zagadek, że i tak nie stanowi żadnej konkurencji.
Teraz możecie kazać się uspokoić.

Re: ...


Załamujecie mnie.
W obecnej sytuacji nie widzę możliwości kontynuowania zabawy.
Dziękuję za te fajne chwile konkursowe.
Trzymajcie się ciepło.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.